Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet Sosyo-Ekonomik Durum ve Fizik Başarıları Açısından İncelenmesi

...
Anahtar Kelimeler:

Examining High School Students Conceptions of Learning Physics According to Their Gender Socio-Economic Status and Physics Achievement

...

140387 37316

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Çalışma Sürecine İlişkin Görüşlerinin Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

Asuman Seda Saracaloğlu, Murat Çırakoğlu, Yasin Akay

Sosyal Bilgilerdeki Coğrafya Konularının Kavratılmasına Yönelik Uygulamalar, Sorun Ve Öneriler

Servet Özunal

Bireysel Eğitim Programlarında Bilişim Desteğinden Faydalanılmasının Öğretmenlerin Tutumları Üzerindeki Etkisi

Neslin İhtiyaraoğlu, Esra Karabağ Köse

İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına İlişkin Veli Görüşleri

Duygu Saniye Öztürk, Ercan Aksoy

Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Motivasyonlarına ve Matematik Kaygı Düzeylerine Etkisi

Salih Çakır, Serdar Aztekin

Teachıng Basıc Addıtıon Operatıons Wıth Interacttıve Unıt To Chıldren Wıth Mental Retardatıon

Ahmet Yıkmış

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Devam Ettikleri Okulları ile Bilim ve Sanat Merkezine İlişkin Metaforik Algıları Karşılaştırmalı Durum Çalışması

Hüseyin Aslan, Ümit Doğan

Okul Yöneticilerinin Öğretmenliğe Dönüş Sürecine İlişkin Görüşleri

Yener Akman

Biçimlendirici Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirme Tercihleri Üzerindeki Etkisi Bir Ölçekleme Çalışması

Celal Deha Doğan

Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesi

İlhan Karataş, Mutlu Pişkin Tunç, Esra Demiray, Nurbanu Yılmaz