İlkokuma Eğitimi ve Müzik

Öz Dil-müzikilişkisine ve müziğin bir eğitim aracı olduğu düşüncesine dayanarak buaraştırmada, ilkokuma eğitiminin ses, hece, sözcük, cümle, metin oluşturmaaşamalarının her birinde müzik yoluyla eğitimle ilkokuma için belirlenmişkazanımlara daha etkili ulaşmanın mümkün olup olmadığının belirlenmesi ve buyöntemin “müziksel kazanımlar” açısından etkili olup olmadığının ortaya konmasıamaçlanmıştır. Bu araştırmada, deney ve kontrol gruplu son test modellideneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Ankara iliElmadağ ilçesi ilköğretim okullarının birinci devre birinci sınıf öğrenci veöğretmenlerinden oluşmaktadır. Ankara ili Elmadağ ilçesi ilköğretim okulları içerisindenseçilmiş Barut İlköğretim Okulu ve bu okulun 2011-2012 eğitim öğretim yılındaokuyan birinci sınıf öğrencileri ve birinci sınıf öğretmenleri araştırmanınörneklemini oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre “müzik destekliilkokuma eğitimi”, ilkokuma eğitimi basamaklarından, “ünsüz ses/harf tanıma” ve“hece oluşturma” kazanımları etkili olmuş; “cümleye soluk alarak başlama”,“ünlü ses/harf tanıma”, “kelime oluşturma”, “cümle oluşturma” kazanımlarındaise etkisiz olmuştur. Her ne kadar belirtilen dört kazanım için yeterinceetkili olmasa da, bu yöntemin ilkokumada destekleyici olarak kullanılabilirsonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra deney grubunda yapılan “müzik destekliilkokuma eğitimi” nin müziksel kazanımlar (ezgi, ritim tekrarı, toplu ve bireyseluyum, birlikte hareket edebilme, diyafram nefesi kullanımı) açısında etkiliolduğu görülmüştür.

Kaynakça

Akyol, H. (2001). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, s.14;

Anvari, S. H. Levy, B. A., Trainor, L. J., Woodside, J. (2002). Relations Among Musical Skills Phonological Processing And Early Reading ability İn Preschool Children, Department of Psychology McMaster Univercity Hamilton, Ont, Canada, Received 6 Agust 2001; Revised 17 Agust 2002.

Harp, B. (1988). Why Are Your Kids Singing During Reading Time, Reading Teacher, USA, s.454; Akt. Kolb, G. R.(1996). Read With A Beat Developing Literacy Through Music And Song, The Reading Teacher, September, Vol.50, No.1., USA, s.76.

Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Web Ofset Tesisleri, Ankara, s.81, 88.

Langfit, D. (1994). Interating Music Reading and Writing At The Primary Level, The Reading Teacher, February, Vol.47, No.5, USA.

Mickela, T. (1990). Music Lessons May Open The Mind To Math And Science, Compliments Of The National Music Booster Club 1-800-543-2263.

Milli Eğitim Bakanlığı,(2004). İlköğretim Türkçe Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar, Taslak Baskı), Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi, Ankara, s.225, 226.

Öztosun, Ö. (2002). İlköğretim Okullarında Müziklendirilmiş Fişlerle Yapılan Eğitimin İlkokuma Öğretimine Etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, s.2, 3, 4, 7, 8, 14.

Öztosun, Ö. (2006). Dil Gelişimi Ve Eğitimde Müziğin Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Haziran, Özel Sayı.

Paquette, K. R., Rieg, S. A. (2008).Using Music To Support The Literacy Development Of Young English Languge Learners, Early Childhood Education Journal, 36.

Standley, J. M. (2008). Does Music Intruction Help Children Learn To Read Evidence Of A Meta-Analysis, Aplications Of Research İn Music Education, Fall / Winter, Vol. 27, Issue.1, 3 Charts.

Steele, A. L. (2006). A Study Of The Effects Of Reading Enhanced Group Music Program On Children’s Reading, Associate Professor, Chair Of The Music Therapy Departmen, School Of Music Ohio Ünivercity.

Uçan, A. (2005). İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi, Evrensel Müzik Evi Yayınlar, Ankara, s.9,11, 20, 21, 32, 33.