Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi

Son yıllarda sulama zamanın belirlenmesi amacıyla geliştirilen yöntemlerden bitkiye dayalı göstergeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmada bu göstergelerden yaprak su potansiyeli (YSP) ve bitki su stres indeksi (CWSI) ölçümlerinin patlıcan bitkisinde farklı sulama yöntemleri (toprakaltı (TD) ve yüzey damla (YD)) ve stratejilerinde (TS: tam sulama KS75: tam sulama konusuna uygulana suyun %75’nin verildiği, KS50: TS konusuna uygulanan suyun yarısının verildiği) gün içerisindeki değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. YSP ölçümleri basınç odacığı, CWSI ölçümleri için infrared termometre ile bitki tacı sıcaklığı (Tc) ve hava sıcaklığı (Ta) ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümlerle aynı zamanda psikrometre termometre ile ıslak ve kuru hava sıcaklıkları ölçümleri de yapılmıştır. Her iki yöntemde gün içerisinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında ölçümler yapılmıştır. Çalışma sonucuna göre her iki sulama yönteminde gün ortasında CWSI değerlerinin günün erken saatlerinde düşük gün ortasına doğru yükseldiği ve akşam saatlerine doğru ise yeniden düşme eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Ancak YSP değerleri CWSI değerlerinin aksine günün erken saatlerinde yüksek, gün ortasına doğru düştüğü ve akşam saatlerine doğru ise yeniden yükselme eğiliminde olduğu görülmüştür. Toprakaltı ile yüzey damla sulama karşılaştırıldığında toprakaltı damla sulama yönteminde CWSI değerlerinin daha düşük YSP değerlerinin ise daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Determination of Optimum Irrigation Time in Days by Using Plant Based Measurements

Indicators based on plants used extensively in recent years for the purpose of determining irrigation time.In this study leaf water potential (LWP) and crop water stress index (CWSI) was used that method of determination of irrigation time based on plant. Surface drip (DI) and subsurface drip systems (SDI); two irrigation frequencies (IF3: 3-day; IF6: 6-day) and four irrigation regimes (Full irrigation, FI; deficit irrigations, DI50; DI75; and Partial Root-zone Drying PRD50,  hich received, respectively 50, 75 and 50% of FI) were tested in a split-split plot design. LWP measurement using the pressure chamber and CWSI values, plant canopy temperature (Tc) and air temperature (Ta) measurements were made with infrared thermometer. At the same time measurements of wet and dry air temperatures were made with a psychrometer thermometer. Both methods were measurement between 08.00 and 17.00 hours during the day. the CWSI values in the middle of the day in both irrigation methods were found to rise towards the middle of the low day in the early hours of the day and tended to fall again towards the evening hours. However, contrary to CWSI values, LWP values were found to be high in early hours of day, falling in mid-day and tending again in the evening. Compared with surface drip irrigation subsurface drip irrigation methods, CWSI and LWP values lower than subsurface drip irrigation method.

___

Ahmadi, S. H., Agharezaee, M., Kamgar-Haghighi, A. A., & Sepaskhah, A. R. (2017). Comparing canopy temperature and leaf water potential as irrigation scheduling criteria of potato in water-saving irrigation strategies. International Journal of Plant Production, 11.

Bahar, E., Korkutal, İ., & Kabataş, İ. E. (2017). Sangiovese Üzüm Çeşidinde Dönemsel Yaprak Su Potansiyeli (Ψyaprak) Değişimleri Ve Salkım Seyreltme Uygulamalarına Bağlı Olarak Düzenlenen Sulama Oranlarının Salkım Ve Tane Özellikleri Üzerine Etkileri. Jotaf/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(2).

Çamoğlu G and Genç L (2013). Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 1(1):15-27.

Çolak, Y. B., Yazar, A., Çolak, İ., Akça, H., & Duraktekin, G. (2015). Evaluation of crop water stress index (CWSI) for eggplant under varying irrigation regimes using surface and subsurface drip systems. Agriculture and agricultural science procedia, 4, 372-382.

Çolak, Y. B., Yazar, A., Sesveren, S., & Colak, I. (2017). Evaluation of yield and leaf water potantial (LWP) for eggplant under varying irrigation regimes using surface and subsurface drip systems. Scientia horticulturae, 219, 10-21.

Erdem Y, Arin L, Erdem T, Polat S, Deveci M, Okursoy H andGültas H (2010). Crop Water Stress Index for Assessing Irrigation Scheduling of Drip Irrigated Broccoli (Brassicaoleracea L. var. italica). Agric. Water Manage. 98 (1), 148–156.

Erdem Y, Sehirali S, Erdem T and Kenar D (2006a). Determination of CropWaterStress Index for Irrigation Scheduling of Bean (Phaseolusvulgaris L.). Turk. J. Agric. Forest 30, 195–202. Erdem Y, Erdem T, Orta A H and Okursoy H (2006b). Canopy–air Temperature Differential for Potato under Different Irrigation Regimes. Acta Agric. Scand. 56 (3), 206–216.

García-Tejero, I. F., Gutiérrez-Gordillo, S., Ortega-Arévalo, C., Iglesias-Contreras, M., Moreno, J. M., Souza-Ferreira, L., & Durán-Zuazo, V. H. (2018). Thermal imaging to monitor the crop-water status in almonds by using the non-water stress baselines. Scientia Horticulturae,238,91.

Köksal, E. S., Üstün, H., & İlbeyi, A. (2015). Bodur yeşil fasulyenin sulama zamanı göstergesi olarak yaprak su potansiyeli ve bitki su stres indeksi sınır değerleri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 25-36.

Momen, M., Wood, J. D., Novick, K. A., Pangle, R., Pockman, W. T., McDowell, N. G., & Konings, A. G. (2017). Interacting effects of leaf water potential and biomass on vegetation optical depth. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 122(11), 3031-3046.

Poblete-Echeverría, C., Espinace, D., Sepúlveda-Reyes, D., Zúñiga, M., & Sanchez, M. (2015, June). Analysis of crop water stress index (CWSI) for estimating stem water potential in grapevines: comparison between natural reference and baseline approaches. In: VIII. International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops 1150 (pp. 189-194).

Pouyafard, N., Akkuzu, E., & Ünal, K. A. Y. A. (2016). Kıyı Ege Koşullarında Yetiştirilen Ayvalık Zeytin Fidanlarında Su Stresine Bağlı Bazı Fizyolojik Ve Morfolojik Değişimlerin Belirlenmesi. Jotaf/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1).

Sezen, S.M., Yazar, A., Daşgan Y., Akyıldız, A., Yücel, S., Şengül, H., Bozkurt Çolak Y., Eker, S., 2012. Akdeniz İklim Koşullarında Karık ve Damla Yöntemleriyle Uygulanan Kısmi Kök Kuruluğu (PRD) ve Geleneksel Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Salçalık Biberin Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK 109O693 Nolu Proje Sonuç Raporu, 132s.

Tekelioğlu, B., Büyüktaş, D., Karaca, C., Baştuğ, R., Dinç, N. ve Aydınşakir, K., 2017. Infrared termometre tekniğinin nar (Punica granatum L.) ağaçlarında sulama programlaması amacıyla kullanım olanakları. Derim 2017, 34(1). 61-71.

Yazar A, Tangolar S, Sezen SM, Colak YB, Gencel B, Ekbic HBand Sabır A (2010). New Approaches in Vineyard Irrigation Management: Determining Optimal Irrigation Time Using Leaf Water Potential for High Quality Yield under Mediterranean Conditions. Turk. Science and Research Council (TUBITAK) (Project No: TOVAG-1060747), 100 pp.

Yazdıç, M , Değirmenci, H . (2018). Pamukta Farklı Sulama Seviyelerinin Yaprak Su Potansiyeli Ve Klorofil Değerine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (4), 511-519. DOI: 10.18016/ksudobil.369337

___

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd451133, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {281 - 289}, title = {Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Gönen, Engin and Bozkurt Çolak, Yeşim and Yazar, Attila and Tanrıverdi, Çağatay and Sesveren, Sertan} }
APA Gönen, E. , Bozkurt Çolak, Y. , Yazar, A. , Tanrıverdi, Ç. & Sesveren, S. (2018). Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 281-289 .
MLA Gönen, E. , Bozkurt Çolak, Y. , Yazar, A. , Tanrıverdi, Ç. , Sesveren, S. "Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 281-289 <
Chicago Gönen, E. , Bozkurt Çolak, Y. , Yazar, A. , Tanrıverdi, Ç. , Sesveren, S. "Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 281-289
RIS TY - JOUR T1 - Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi AU - Engin Gönen , Yeşim Bozkurt Çolak , Attila Yazar , Çağatay Tanrıverdi , Sertan Sesveren Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 289 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi %A Engin Gönen , Yeşim Bozkurt Çolak , Attila Yazar , Çağatay Tanrıverdi , Sertan Sesveren %T Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Gönen, Engin , Bozkurt Çolak, Yeşim , Yazar, Attila , Tanrıverdi, Çağatay , Sesveren, Sertan . "Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 281-289 .
AMA Gönen E. , Bozkurt Çolak Y. , Yazar A. , Tanrıverdi Ç. , Sesveren S. Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi. ZFD. 2018; 281-289.
Vancouver Gönen E. , Bozkurt Çolak Y. , Yazar A. , Tanrıverdi Ç. , Sesveren S. Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 281-289.
IEEE E. Gönen , Y. Bozkurt Çolak , A. Yazar , Ç. Tanrıverdi ve S. Sesveren , "Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 281-289, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.7b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kültür Bitkilerinde Zararlı Olan Böceklerle Biyoteknolojik Mücadelede Son Yöntemler

Erhan KOÇAK, Şevki ERTÜRK, Mehmet Oğuz YAMAN

Automatic Solar-Powered Irrigation System in Greenhouse

Murat YILDIRIM, Muzaffer YÜCEL, Yakup KILIÇARSLAN

Yarı Kurak Bölgelerde Farklı Arazi Kullanımlarında Toprak Erozyon Duyarlılığının Belirlenmesi

Sevinç MADENOĞLU, Günay ERPUL

Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği

İlker KILIÇ, Hatice DELİCE, Sinem SOFU, Burak YILDIZ

Buğdayda Farklı Sulama Koşulları Altında Kararlı İzotop Karşılaştırma Metodu Kullanılarak Bitki Su Kullanım (Transpirasyon) Oranının Belirlenmesi

Sema KALE ÇELİK, Ufuk TÜRKER, Sevinç MADENOĞLU, Bülent SÖNMEZ

Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi

Yusuf AYDIN, Burak SALTUK

Şeftali Çekirdeği ve Linyit Kömür Tozundan Yapilan Peletlerin Fiziko Mekanik Özellikleri

Serdar ÜÇOK, Orhan A. ATAY, Kamil EKİNCİ, Hüseyin KAÇAR, Barbaros S. KUMBUL, Ali AYBEK

Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi

Burak PEKER, Sukru Taner AZGIN, Filiz DADASER CELIK

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği

Hamza KUZU, Fırat ARSLAN, Hasan DEĞİRMENCİ

Farklı Taban Suyu Derinlik ve Tuzluluklarının Malç Uygulamaları Altında Toprak Tuzluluğu Değişimlerine Etkilerinin Belirlenmesi

Berkant ÖDEMİŞ, Derya KAZGÖZ CANDEMİR, Kerem KARAZİNCİR