Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli

Yaprak alanı indeksinin belirlenmesi yaprakların karbon alışverişi, tutulan ve geçirilen ışık miktarının belirlenmesi için önemli bir parametredir. Bakla (Vicia faba L.) için basit ve hızlı bir yaprak alanı tahmin modeli, yaprakçık uzunluğu (L) ve yaprakçık eni (W) kullanılarak geliştirildi. Geliştirilen yaprak alanı tahmin modeli LA= =-1,6923 + (L* 0,0161) + (W*0,0929) + (0,0062*L*W) şeklindedir. Bu modelde LA yaprak alanını (cm2), L yaprakçık uzunluğunu (cm) ve W yaprakçık enini (cm) göstermektedir. Tahmin edilen yaprak alanı ile ölçülen yaprak alanını karşılaştırmak amacıyla standart bir yöntem (Model MK2, Eijkelkamp Inc., Giesbeek, The Netherlands) 3050C) kullanıldı. 26 bakla genotipine ait veriler kullanılarak elde edilen regresyon analizi sonucunda, yaprak alanındaki varyasyondan sorumlu parametreler %97,59 olan belirleme katsayısını (R2) ortaya çıkarmıştır. Ölçülen ve tahmin edilen yaprak alanları arasındaki önemli olmayan farklılıklar, bu modelin pahalı yaprak alanı cihazlarına gereksinim duymadan kullanılabileceğini göstermiştir.

A Leaf Area Estimation Model for Faba Bean (Vicia faba L.) Grown in the Mediterranean Type of Climate

Determination of leaf area index is an important parameter for assessing carbon exchange and light interception and transmission from the leaf. A simple and quick leaf area estimation model for faba bean (Vicia faba L.) was developed by using the leaflet length (L) and width (W). The proposed leaf area (LA) estimation model is LA= -1,6923 + (L*0,0161) + (W*0,0929) + (0,0062*L*W), where LA is leaf area (cm2), L is leaflet length (cm), W is the leaflet width (cm). A standard method (Model MK2, Eijkelkamp Inc., Giesbeek, The Netherlands) 3050C) was used to compare the estimated leaf area with the actual measured leaf area. As a result of regression analysis, performed with 26 faba bean genotypes, parameters responsible for the variation in leaf area values produced the determination coefficient (R2) of 97,59%. None significant differences between observed and predicted LA showed that the suggested model can be used for faba bean regardless of the expensive instruments.

___

Bibtex @ { sduzfd317515, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {7}, number = {1}, pages = {58 - 63}, title = {Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Cahit} }
APA Erdoğan, C. (2012). Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli . Ziraat Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 58-63 .
MLA Erdoğan, C. "Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli" . Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2012 ): 58-63 <
Chicago Erdoğan, C. "Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli". Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2012 ): 58-63
RIS TY - JOUR T1 - Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli AU - Cahit Erdoğan Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 63 VL - 7 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli %A Cahit Erdoğan %T Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli %D 2012 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Erdoğan, Cahit . "Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli". Ziraat Fakültesi Dergisi 7 / 1 (Haziran 2012): 58-63 .
AMA Erdoğan C. Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli. ZFD. 2012; 7(1): 58-63.
Vancouver Erdoğan C. Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2012; 7(1): 58-63.
IEEE C. Erdoğan , "Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 58-63, Haz. 2012
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.6b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

A Leaf Area Estimation Model for Faba Bean (Vicia faba L.) Grown in the Mediterranean Type of Climate

CAHİT ERDOĞAN

Yapraktan Uygulanan Çinko'nun BA-29 Anacı Üzerine Aşılı Armut Çeşitlerinin Verimi, Mineral Element İçeriği ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Halil ERDEM, BURHAN ÖZTÜRK

Japon Bıldırcınlarında Sürü Yaşı ve Kuluçkalık Yumurta Depolama Süresi: 2. Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkileri

Esra KAYA, SEDAT AKTAN

Tohum Nemi ve Ayrım Yöntemlerinin Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohum Kalitesi Üzerine Etkileri

Süleyman KAVAK, Hülya İLBİ, Benian. ESER, Alison A. POWELL, Stanley MATTHEWS

Ekmeklik Buğday Unlarında Alveograf, Farinograf ve Miksografta Ölçülen Reolojik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Seydi AYDOĞAN, Aysun GOCMEN AKCACIK, mehmet ŞAHİN, YÜKSEL KAYA, Hasan KOÇ, Meltem Nisa GÖRGÜLÜ, Mehmet EKİCİ

Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli

Cahit ERDOĞAN

Nohut Hasadı İçin Yerel Olarak Geliştirilen Makine ile Dane Kaybının Belirlenmesi

Murat KÜÇÜKALBAY, DAVUT AKBOLAT

Kanatlı Hayvanlarda Verime Dönüşmeyen Yem

CEVDET GÖKHAN TÜZÜN, SEDAT AKTAN

Eskişehir İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Görülen Bazı Virüs Hastalıklarının DAS-ELISA Yöntemiyle Belirlenmesi

NEJLA YARDIMCI, HANDAN ÇULAL KILIÇ, Gözde ÜRGEN

Kükürt Gübrelemesi ile Kolzada Tokoferol İçeriğinin Değişimi Üzerine Bir Not

Cem Ömer EGESEL, FATİH KAHRIMAN, Muhammet Kemal GÜL