Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae

In this study, efficacy of different spore concentrations of Fusarium subglutinans 12A isolate on Tetranychus urticae Koch females was investigated. The experimental design was a complete randomized block and all trials were conducted in five replications. In the study, 1x104, 1x106 and 1x108 spore/ml spore concentrations were applied to shell bean leaves that prepared according to leaf disc method spraying in droplets at 1 atm pressure. Observations on mortality of females and also mycosis developing on dead individuals were conducted 3rd, 5th, and 7th after application. According to the study results, mortality rates were different than control in three spore concentrations, but they did not differ from each other (P> 0.05). Mycosis were not significant in three spore concentrations (P> 0.05). Moreover, it was determined that the time-dependent mortality rate after application of Fusarium subglutinans 12A isolate were highest at 7th days in each spore concentration.

Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae

Bu çalışmada, Fusarium subglutinans 12A izolatının farklı spor konsantrasyonlarının Tetranychus urticae Koch dişi bireyleri üzerindeki etkililiği araştırılmıştır. Denemeler, tesadüf parselleri deneme desenine göre 5 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada, 1x104, 1x106 ve 1x108 spor/ml olarak hazırlanan spor konsantrasyonları, 1 atm basınç altında püskürtme yapılarak yaprak disk yöntemine göre hazırlanan fasulye yapraklarına uygulanmıştır. Dişi bireylerde gerçekleşen ölüm oranları ve ölü bireylerdeki mikozis gelişimine ait gözlemler, uygulamadan sonraki 3., 5. ve 7. günlerde yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, uygulamalar sonrası belirlenen ölüm oranının her üç spor konsantrasyonunda da kontrolden istatistiki olarak farklı olduğu ancak, birbirleri arasında fark olmadığı belirlenmiştir (F 44,239; df 3; P> 0.05). Mikozis gelişim oranı için her üç spor konsantrasyonu arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olmadığı bulunmuştur (F 2,387; df 2; P> 0.05). Ayrıca, zamana bağlı gerçekleşen ölüm oranının her bir spor konsantrasyonunda da en yüksek 7. günde gerçekleştiği saptanmıştır. 

___

Chandler, D., Davidson, G. and Jacobson, R. J. 2005. Laboratory and Glasshouse Evaluation of Entomopathogenic Fungi Against the Two-spotted Spider Mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), on Tomato, Lycopersicon esculentum. Biocontrol Science and Technology, 15(1): 37-54.

Cranham, J.E. and Helle, W. 1985. Spider Mites: Their Biology, Natural Enemies and ControlIn: Pesticide resistance in Tetranychidae. (Ed: Helle, W. and. Sabelıs, M.W). Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, pp. 405-421.

Demirözer, O., Uzun, A., Arıcı, Ş.E., Gep, İ. and Bakay, R. 2016. Insecticidal Effect of Fusarium subglutinans on Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). Hellenic Plant Protection Journal, 9: 66-72.

Doğan, Y.Ö., Hazır, S., Yıldız, A., Butt, T.M. and Çakmak, İ. 2017. Evaluation of Entomopathogenic Fungi for the Control of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) and the Effect of Metarhizium brunneum on the Predatory Mites (Acari: Phytoseiidae). Biological Control, 111: 6-12.

Draganova S.A and Simova, S.A. 2010. Susceptibility of Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) to Isolates of Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana. Journal Pesticides and Phytomedicine, 25(1): 51-57.

Erkılıç, L., Pala, H., Başpınar, N. and Biçer, Y. 1999. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Bazı Yaprakbiti Türlerinde Entomopatojen Fungusların Belirlenmesi. Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 26-29 Ocak, 1999, Adana, 623-632.

Gerin, Y., 1998. Yaprakbiti Aphis gosypii Glover (Homoptera: Aphididae) ile Fusarium subglutinans (Wollenw& Reiking) Nelson, Tousson & Mararsa Arasındaki Konukçu Patojen İlişkisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 50 sayfa, Adana.

Huffaker, C.B., Van De Vrie, M. and Mc. Murty, J.A. 1969. The Ecology of Tetranychid Mites and Their Natural Control. Annual Review of Entomology, 14: 125-174. Jeppson, L.R., Keifer H.H. and Baker, E.W. 1975. Mites Injurious to Economic Plants. University of California Press, Berkeley, CA, USA, 614 pp.

Leeuwen,T., Tirry, L. and Nauen, R. 2006. Complete Maternal Inheritance of Bifenazate Resistance in Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) and Its Implications in Mode of Action Considerations. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 36: 869-877.

Leeuwen, T. and Tirry, L. 2007. Esterase-mediated Bifenthrin Resistance in a Multiresistant Strain of the Two-spotted Spider Mite, Tetranychus urticae. Pest Management Science, 63 (2): 150-156.

Maniania, N.K., Bugeme, D.M., Wekesa, V.W., Delalibera I. Jr. and Knapp, M. 2008. Role of Entomopathogenic Fungi in the Control of Tetranychus evansi and Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), Pests of Horticultural Crops. Experimental and Applied Acarology, 46(1-4): 259-274.

Saranya, S., Ramaraju, K. and Jeyarani, S. 2013. Pathogenicity of Entomopathogenic Fungi to Two-spotted Spider Mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Biopesticides International, 9(2): 127-131.

Satar, S., Biçer Gerin, Y. and Bakırcıoğlu Erkılıç, L. 2000. Entomopatojen Fungus Fusarium subglutinans'ın Laboratuvar Koşullarında Bazı Yaprakbiti Türleri Üzerindeki Etkileri. Türkiye 4. Entomoloji Kongresi, 12-15 Eylül, 2000, Aydın, 317-322.

Seiedy, M., Saboori, A., Allahyari, H., Talaei-Hassanloui R. and Tork, M. 2010. Laboratory Investigation on the Virulence of Two Isolates of the Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana Against the Two-spotted Spider Mite Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). International Journal of Acarology, 36(6): 527-532.

Shadid A.A., Rao, A.Q., Bakhsh, A. and Tayyab, H. 2012. Entomopathogenic fungi as biological controllers: new insights into their virulence and pathogenicity. Archives of Biological Sciences, 64(1): 21-42.

Shi, W.B. and Feng, M.G. 2009. Effect of Fungal Infection on Reproductive Potential and Survival Time of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Experimental and Applied Acarology, 48 (3): 229-237.

Susurluk, H., 2008. İki Benekli Kırmızıörümcek Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae)’de Piretroit İnsektisitlere Karşı Oluşan Direncin Moleküler Karakterizasyonu. Ankara Üniversitesi, Doktora Tezi, 153 sayfa.

Zhang, X., Jin, D., Zoub, X. And Guo, J. 2016. Laboratory and Field Evaluation of an Entomopathogenic Fungus, Isaria cateniannulata strain 08XS-1, Against Tetranychus urticae (Koch). Pest Management, 72(5): 1059-1066.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd534340, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, number = {1}, pages = {83 - 88}, title = {Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae}, key = {cite}, author = {Uzun, Asiye and Demirözer, Ozan and Arıcı, Ş. Evrim} }
APA Uzun, A. , Demirözer, O. & Arıcı, Ş. E. (2019). Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae . Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 83-88 .
MLA Uzun, A. , Demirözer, O. , Arıcı, Ş. E. "Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae" . Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 83-88 <
Chicago Uzun, A. , Demirözer, O. , Arıcı, Ş. E. "Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 83-88
RIS TY - JOUR T1 - Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae AU - Asiye Uzun , Ozan Demirözer , Ş. Evrim Arıcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 88 VL - 14 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae %A Asiye Uzun , Ozan Demirözer , Ş. Evrim Arıcı %T Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae %D 2019 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Uzun, Asiye , Demirözer, Ozan , Arıcı, Ş. Evrim . "Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Eylül 2019): 83-88 .
AMA Uzun A. , Demirözer O. , Arıcı Ş. E. Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae. ZFD. 2019; 14(1): 83-88.
Vancouver Uzun A. , Demirözer O. , Arıcı Ş. E. Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 14(1): 83-88.
IEEE A. Uzun , O. Demirözer ve Ş. E. Arıcı , "Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 83-88, Eyl. 2019
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.4b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’de Testereli Böcek (Oryzaephilus surinamensis L. Coleoptera, Silvanidae) Popülasyonlarında Endosimbiyont Bakterilerin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi

Erhan KOÇAK, Şevki ERTÜRK

Kayısı Yapraklarında Besin Elementi ve Besin Elementi Oranlarının Mevsimsel Değişimi

Kadir UÇGUN, Alamettin BAYAV, Mesut ALTINDAL, Hakkı KOÇAL

Su Kısıtı Koşullarında Şeker Mısırının Verim ve Kalitesine Zeolit Uygulamalarının Bakiye Etkisi

Aynur ÖZBAHÇE, Erdal GÖNÜLAL

Ana Arı ve İşçi Arıların Haploid Yumurtalarından Üretilen Erkek Arılar İle Çiftleşen Bombus terrestris Ana Arılarının Koloni Gelişim Özellikleri

Ayhan GOSTERIT, İsmail Yaşhan BULUŞ

Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae

Asiye UZUN, Ozan DEMİRÖZER, Ş. Evrim ARICI

Thiacloprid ve Spiromesifen’in Avcı Akar Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye Toksik Etkileri

Recep AY, Gülsüm KIVRAK

Comparative analysis of the influence of different doses of vegetal bio stimulator on agricultural productions

Daniela TRİFAN, Marcel BULARDA, Emanuela LUNGU, İonel-alin GHİORGHE

Uşak İli Kediyünü Köyü Merasının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Farklı Biçim Zamanlarının Etkisi

Mevlüt TÜRK, Hasan KABAŞ

Bazı Elma ve Armut Çeşitlerinde Fitokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi

Kerem MERTOĞLU, Yasemin EVRENOSOĞLU

Seleksiyon ve Çiftleştirme Sistemlerinin Kalıtım Derecesi Tahminlerine Etkisi

Abdullah Nuri ÖZSOY, Mehmet Ali YILDIZ