SÜNNETULLAH VE İNSANIN İRADESİ TEMELİNDE KADER

Tarihsel süreç içerisinde kader konusu tam olarak bilinememe özelliği ile insanların zihnini meşgul eden bir husus olmuştur. Ancak yine de insanlar, hem bu kavram hem de kavramla ilgili olan bazı konular üzerinde düşünmekten ve tartışmaktan uzak durmamışlardır. Bu durum, diğer toplumlarda olduğu gibi, İslam toplumları için de geçerliliğini korumuştur. İslam’ın erken dönemlerinde kaderle ilgili olarak yapılan fikir yürütmeler değişik ekoller tarafından da ele alınmıştır. Ancak bugünün dünyasında insanlar, söz konusu ekollerin düşünce yapısı içerisinde hem çağın getirdiği bazı soru ve sorunlara çözüm bulmak için zorlanmakta hem de bu ekollerin kaderle ilgili ileri sürdüklerini eksik veya yanlış anlayabilmektedirler. Aslında bu durumun ortaya çıkmasında aradan geçen asırlarla birlikte dünyada meydana gelen değişimlerin de etkisi büyüktür. İşte bu makalenin amacı, hem zamanla birlikte dünyadaki değişimlerle gelen ve kaderle de ilgisi olan bazı soru ve sorunlara cevap üretmeye çalışmak hem de bu konuyla bağlantılı olarak yanlış anlaşıldığı düşünülen bazı hususları ele alıp değerlendirmektir.  
Anahtar Kelimeler:

Kader, Ecel, Sünnetullah, İrade

SUNNETULLAH AND FATE BASED ON HUMAN WİLL

In historical process, fate has been a fully subject for people’s minds with its exactly unknown feature. Nevertheless, people has never stayed away from thinking or discussing issues related both to this concept or matters about this concept.  This case, as in other societies, it has maintained its relevance for the  Islamic societies. In the early period of Islam, the reasoning about fate had been under debate by different schools.  However, people of  today's world, in thought structure of these schools, people are strained to find answers for the contemporary issues and they can misunderstand or  they can’t understand exactly what these schools said about fate. In fact, as the centuries go by, the changes all over the world have a great effect about the emerge of this issue. The purpose of this article is to try to produce  answers to some questions and issues about fate  that occur in time and with the changes over the world and to take over some issues that is considered to be misunderstood about this subject.

___

  • Küskü, Davut; Kur’an’ın Kader Konusuna Bakışı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jomelips237948, journal = {Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi}, eissn = {2547-9512}, address = {Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, number = {1}, pages = {75 - 104}, doi = {10.24013/jomelips.237948}, title = {SÜNNETULLAH VE İNSANIN İRADESİ TEMELİNDE KADER}, key = {cite}, author = {Aydın, Cüneyd and Genç, Ahmet} }
APA Aydın, C. & Genç, A. (2016). SÜNNETULLAH VE İNSANIN İRADESİ TEMELİNDE KADER . Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi , 1 (1) , 75-104 . DOI: 10.24013/jomelips.237948
MLA Aydın, C. , Genç, A. "SÜNNETULLAH VE İNSANIN İRADESİ TEMELİNDE KADER" . Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 1 (2016 ): 75-104 <
Chicago Aydın, C. , Genç, A. "SÜNNETULLAH VE İNSANIN İRADESİ TEMELİNDE KADER". Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 1 (2016 ): 75-104
RIS TY - JOUR T1 - SÜNNETULLAH VE İNSANIN İRADESİ TEMELİNDE KADER AU - CüneydAydın, AhmetGenç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.24013/jomelips.237948 DO - 10.24013/jomelips.237948 T2 - Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 104 VL - 1 IS - 1 SN - -2547-9512 M3 - doi: 10.24013/jomelips.237948 UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi SÜNNETULLAH VE İNSANIN İRADESİ TEMELİNDE KADER %A Cüneyd Aydın , Ahmet Genç %T SÜNNETULLAH VE İNSANIN İRADESİ TEMELİNDE KADER %D 2016 %J Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi %P -2547-9512 %V 1 %N 1 %R doi: 10.24013/jomelips.237948 %U 10.24013/jomelips.237948
ISNAD Aydın, Cüneyd , Genç, Ahmet . "SÜNNETULLAH VE İNSANIN İRADESİ TEMELİNDE KADER". Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 1 / 1 (Temmuz 2016): 75-104 .
AMA Aydın C. , Genç A. SÜNNETULLAH VE İNSANIN İRADESİ TEMELİNDE KADER. JOMELIPS. 2016; 1(1): 75-104.
Vancouver Aydın C. , Genç A. SÜNNETULLAH VE İNSANIN İRADESİ TEMELİNDE KADER. Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi. 2016; 1(1): 75-104.
IEEE C. Aydın ve A. Genç , "SÜNNETULLAH VE İNSANIN İRADESİ TEMELİNDE KADER", , c. 1, sayı. 1, ss. 75-104, Tem. 2016, doi:10.24013/jomelips.237948