Yoğun Bakımda COVID-19 Hastasına Bakım Veren Hemşirelerin Elektrokardiyogram Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi

Amaç: Bu çalışmada COVID-19 yoğun bakımdaki hastalara bakım veren hemşirelerin elektrokardiyogram (EKG) bilgi düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın örneklemini COVID-19 yoğun bakımda çalışmış ve çalışmaya devam eden 204 hemşire oluşturmuştur. Veriler ‘Demografik ve Mesleki Özellikler Bilgi Formu’ ve literatür doğrultusunda uzman görüşü alınarak hazırlanan ‘Elektrokardiyografi Ritim Tanılama Soru Formu’ kullanılarak toplanmıştır. Veriler google anket formundan yararlanılarak online olarak Ocak-Nisan 2022 tarihleri arasında toplanmış IBM SPSS Statistics 20.0 paket programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yoğun bakımda en sık gözlemlediği iki ritim, Atrial Fibrilasyon ve Sinüs Taşikardisidir. Hemşireler tarafından en fazla doğru bilinen ritim Üçüncü Derece Atriyoventriküler Tam Blok iken en az doğru bilinen ritim ise Polimorfik Ventriküler Taşikardidir. Çalışmaya katılan hemşireler tarafından en çok bilinen ölümcül ritim Asistol en az bilinen ise Üçüncü Derece Atriyoventriküler Tam Bloktur. Hemşirelerin EKG doğru puan ortalaması 5,68±2,47 olup, ritim bilgilerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin toplam puan ortalamaları ile toplam çalışma yılı, yoğun bakımda çalışma yılı yoğun bakım sertifikası varlığı, daha önce EKG eğitimi alma durumları ve EKG’ye ilişkin bilgi ihtiyacı duyma durumları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: COVID-19 yoğun bakımda çalışan hemşirelerin hastaların ritimlerini doğru gözlemleyebilmeleri önemlidir. Bu nedenle hemşirelerin gerekli ritim bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Çalışma sonucunda yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin EKG bilgisini arttırmaya yönelik girişimlerin yapılması önerilir.

___

 • 1. WHO What is COVID-19? (2022).Erişim adresi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/coronavirus-disease-answers?query=covid+19+definition&referrerPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019%2Fcoronavirus-disease-answers&Facets.filterbox.filter0=%5B%5D&verticalUrl=faqs Erişim Tarihi: 14.10.2022
 • 2. WHO Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virüs that causes it. (2022)https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-itErişim Tarihi: 14.10.2022
 • 3. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. (2022) https://covid19.who.int/Erişim Tarihi: 14.10.2022
 • 4. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. (2022) https://covid19.who.int/region/euro/country/trErişim Tarihi: 14.10.2022
 • 5. Koken ZO, Savas H, Gul S. Cardiovascular nurses’ experiences of working in the COVID-19 intensive care unit: A qualitative study. Intensive Crit Care Nurs 2022;69:103181.
 • 6. Satterfield BA, Bhat DL, Gersh BJ. Cardiac involvement in the long-term implications of COVID-19. Nat Rev Cardiol2022;19(5):332-341.
 • 7. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus–ınfected pneumonia in Wuhan, China. JAMA 2020;323(11):1061-1069.
 • 8. Bertini M, Ferrari R, Guardigli G, Malagu M, Vitali F, Zucchetti O, et al. Electrocardiographic features of 431 consecutive, critically ill COVID-19 patients: an insight into the mechanisms of cardiac involvement. EP Eur 2020;22(12):1848-1854.
 • 9. Sepahvand M, Abdali-Mohammadi F. A novel method for reducing arrhythmia classification from 12-lead ECG signals to single-lead ECG with minimal loss of accuracy through teacher-student knowledge distillation. Inf Sci 2022;593:64-77.
 • 10. Giannetta N, Campagna G, Muzio FD, Simone ED, Dionisi S, Muzio MD. Accuracy and knowledge in 12-lead ECG placement among nursing students and nurses: a web-based Italian study. Acta Biomed 2020;91(12).
 • 11. Urden LD, Stacy KM, Lough ME. Priorities in Critical Care Nursing E-Book Caring for The Critically Ill patient & Cardiovascular Therapeutic Management. 8 th ed. Canada: Elsevier Health Sciences;2020.
 • 12. Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J, Xu M, et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Res 2020;30:269 – 271.
 • 13. Gautret P, Lagier, JC, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. Int J Antimicrob Agents 2020;56(1):105949.
 • 14. Aktoz M, Altay H, Aslanger E, Atalar E, Atar İ, Aytekin V, et al. Türk Kardiyoloji Derneği Uzlaşı Raporu: COVID-19 Pandemisi ve Kardiyovasküler Hastalıklar Konusunda Bilinmesi Gerekenler. Turk Kardiyol Dern Ars 2020;48(1):1-87.
 • 15. Tan M, Yaşar YÇ, Yıldız İ. COVID-19 Süreci: Kardiyovasküler Sendromlar ve Hemşirelik Bakımı. Turk J Cardiovasc Nurs 2021;12(28):120-125.
 • 16. Hiçerimez A, Enç N. COVID-19’un Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri ve Hemşirelik Bakımı. Turk J Cardiovasc Nurs 2021;12(27):59-67.
 • 17. Barioni EMS, Nascimento CS, Amaral TLM, Ramalho Neto JM, Prado PR. Clinical indicators, nursing diagnoses, and mortality risk in critically ill patients with COVID-19: a retrospective cohort. Rev Esc Enferm USP 2022;56.
 • 18. Azevedo C, Moura CC, Salgado PO, Mata LR, Domingos CS, Ercole FF, et al. NANDA-I® nursing diagnoses in adult critical patients with COVID-19. Acta Paul Enferm 2022;35.
 • 19. Özışık O, Sayhan MB, Salt Ö. 112 Acil sağlık personelinin elektrokardiyografi hakkındaki bilgi tutum ve davranışlarının saptanması. JAREN 2018;6(1):8-13.
 • 20. Ruhwanya DI, Tarimo EAM, Ndile M. Life threatening arrhythmias: Knowledge and skills among nurses working in critical care settings at Muhimbili National Hospital, Dar es Salaam, Tanzania. Tanzan. J. Health Res 2018;20(2).
 • 21. Aehlert B. ECGs Made Easy. 6th ed. Phoenix, Arizona: Southwest EMS Education;2018
 • 22. Niemann JT, Stratton SJ, Cruz B, Lewis RJ. Outcome of out-of-hospital postcountershock asystole and pulseless electrical activity versus primary asystole and pulseless electrical activity. Crit Care Med 2001;29(12):2366-2370.
 • 23. Tan Z, Huang S, Mei K, Liu M, Ma J, Jiang Y, et al. The Prevalence and associated death of ventricular arrhythmia and sudden cardiac death in hospitalized patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Front Cardiovasc Med 2022;8:795750
 • 24. Mousa AM, Owaid HA, Ahmed RS, Zedaan HA, Shalal SH. Nurses' knowledge concerning early ınterventions for patients with ventricular tachycardia at baghdad teaching hospitals. Kufa J. Nurs. Sci. 2016;6(2):1-9.
 • 25. Manolis AS, Manolis AA, Manolis TA, Apostolopoulos EJ, Papatheou D, Melita H. COVID-19 infection and cardiac arrhythmias. Trends Cardiovasc Med 2020;30(8): 451–460.
 • 26. Gopinathannair R, Merchant FM, Lakkireddy DR, Etheridge SP, Feigofsky S, Han JK, et al. COVID-19 and cardiac arrhythmias: a global perspective on arrhythmia characteristics and management strategies. J Interv Card Electrophysiol 2020;59:329-336
 • 27. Yuniadi Y, Yugo D, Fajri M, Tejo BA, Widowati DR, Hanafy DA, et al. ECG characteristics of COVID-19 patient with arrhythmias: Referral hospitals data from Indonesia. J Arrhythmia 2022;38(3):432-438.
 • 28. Bhatla A, Mayer MM, Adusumalli S, Hyman MC, Oh E, Tierney A, et al. COVID-19 and cardiac arrhythmias. Heart Rhythm 2020;17(9):1439-1444.
 • 29. Cipriani A, Zorzi A, Ceccato D, Capone F, Parolin M, Donato F, et al. Arrhythmic profile and 24-hour QT interval variability in COVID-19 patients treated with hydroxychloroquine and azithromycin. Int J Cardiol 2020;316:280-284.
 • 30. Chorin E, Wadhwani L, Magnani S, Dai M, Shulman E, Nadeau-Routhier C, et al. QT interval prolongation and torsade de pointes in patients with COVID-19 treated with hydroxychloroquine/azithromycin. Heart Rhythm 2020;17(9):1425–1433.
 • 31. Doğu Ö, Gündüz H, Dede E. Kardiyoloji, Yoğun bakım ve acil biriminde çalışan hemşirelerin ekg bulgularını tanıyabilme ve uygun tedavi girişimlerinde bulunabilme durumlarının değerlendirilmesi. Sakaryamj 2014;4(4):178-181.
 • 32. Örsal Ö, Boğa S.M., Kersu Ö. Acil ve yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelerin temel ve ileri kardiyak yaşam desteğine ilişkin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi Igusabder 2017;(3):203-220.
 • 33. American Association of Critical-Care Nurses, (AACN) Certification Corporation. Safeguarding the patient and the profession: the value of critical care nurse certification. Am J Crit Care2003;12(2):154-164.
 • 34. Beaudoin G, St-Louis L, Alderson M. Supporting and empowering nurses undergoing critical care certification. Clin Nurse Spec 2016;30(4):216-226.
 • 35. Çelik Y, Karadaş C, Akdağ C, Özkeçeci G. Acil ve yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelerin ekg bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Derg 2015;6(9):75-85.
 • 36. Üzel G, Ulupınar S. Hemşirelerin elektrokardiyografi konusundaki bilgi ve görüşleri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2011;15(1):1-8.
 • 37. Erişti, E. D., Yazıcı G. Hemşirelerin Elektrokardiyografi Bulgularını Yorumlamadaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Igusabder, 2022;16:244-257.
 • 38. Tahboub O.Y.H., Yılmaz Ü.D. Nurses’ Knowledge and Practices of Electrocardiogram Interpretation. Int Cardiovasc Res J 2019;13(3):80-84.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ybhd1301703, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2023}, volume = {27}, number = {2}, pages = {77 - 85}, title = {Yoğun Bakımda COVID-19 Hastasına Bakım Veren Hemşirelerin Elektrokardiyogram Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Kayalı, Gamze and Üzen Cura, Şengül} }