Renal kitle tanısıyla nefrektomi yapılan benign lezyonlar

Amaç: Bu çalışmanın amacı, renal kitle tanısı ile radikal veya parsiyel nefrektomi yapılmış ve patoloji sonucu benign olan olguların klinik özelliklerini malign olan olgularla karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2001 ile Nisan 2013 tarihleri arasında böbrek tümörü ön tanısı ile cerrahi tedavi yapılmış 406 hasta retrospektif olarak incelendi. Histopatolojik değerlendirmeleri sonucu benign tanısı alan 54 hasta (Grup 1) ve malign tanılı 352 hasta (grup 2) olarak ayrıldı. Patolojik evrelendirme için 2010 TNM evrelendirme sistemi, histolojik alt tipler için 2004 DSÖ sınıflandırması kullanılmıştır. Tü- mör boyutu, patolojik spesimenlerden santimetre olarak ölçülen en büyük çap olarak kabul edildi. Tüm hastalar yaş, cinsiyet, tanı anındaki semptomları, multifokalite, tümör çapı ve histolojik alt tip açısından incelenmiştir. Bulgular: Olguların ortalama yaşı benign grupta 58,3+/-5,29 (46-58) iken malign grupta 63,5+/-8,17 (42-83) idi. Benign grupta 10 (%18) hasta kliniğe belirli şikayetlerle başvurmuşken geri kalan 44 (%82) hasta ise rastlantısal olarak saptandı. Malign grupta ise 75 (%21) hasta rastlantısal, 277 (%79) hasta semptomatik olarak saptandı. Multifokalite Grup 1’de 2 (%0,03) hastada, grup 2’de 76 (%21) hastada görülmüştür. Tümör çapı grup 1’de ortalama 3.8 cm (0.8-8.7), grup 2‘de ise 6.4 cm (1.1-14 cm) olarak ölçülmüştür. Tanı anında semptomların varlığı, multifokalite ve tümör çapı açısından iki grup arasında istatis tiksel anlamlı farklar belirlendi (p

Benign lesions with diagnosis of renal mass that nephrectomy was performed

Objective: The aim of this study is to compare the clinical features of the patients with a benign pathologic report who underwent radical or partial nephrectomy with a preliminary diagnosis of renal mass with the malignant ones. Material and Methods: Between January 2001 and April 2013, 406 patients who underwent surgery in our clinic with a preliminary diagnosis of renal tumor were evaluated retrospectively. Two groups of 54 patients with a benign diagnosis (Group 1) and 352 patients with a malignant diagnosis (Group 2) were formed based on histopathological examination results. For pathological staging 2010 TNM staging system and for histological subtype classification 2004 WHO classification were used. The longest diameter from those measured from pathological specimens were presumed as tumor size. All patients were reviewed according to age, sex, symptoms at diagnosis, multifocality, tumor size and histological subtypes. Results: The mean age of the patients was 58.3±5.29 (46-58) in the benign group, whereas 63.5±8.17 (42-83) in the malignant group. 10 patients in the benign group (18%) were while the remaining 44 (82%) patients were detected incidentally. In the malignant group, 277 (79%) patients were applied symptomatically and 75 (21%) patients were detected incidentally. Multifocality was observed in 2 patients in Group 1 (0.03%) and in 76 patients in group 2 (21%). In group 1 and group 2, the mean tumor diameter were 3.8 cm and 6.4 cm respectively. Statistically significant difference was detected in the presence of symptoms at diagnosis, multifocality and tumor size between two groups (p<0.05). Conclusions: As well as previous studies, our study revealed that patients who underwent nephrectomy with a preliminary diagnosis of renal mass whose pathology report came as malignant were symptomatic, multifocal and larger tumor sizes compared to benign ones.

Kaynakça

1. Ferlay J, Shin HR, Bray F, et al. GLOBOCAN 2008 v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 2010, International Agency for Research on Cancer: Lyon,France.

2. Jemal A, Siegal R, Ward E et al; Cancer statistics. 2007,CA Cancer J Clin 2007;57; 43-66.

3. Jayson M, Sanders H-Increased incidence of serendipitously discovered renal cell carcinoma. Urology 1998;51:203- 5.

4. Gill IS, Aron M, Gervais DA, Jewett MA. Clinical practiceSmall renal mass. Engl J Med 2010;362:624-34

5. Ceylan Y, Günlüsoy B. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir. Küçük böbrek tümörlerinde izlem. Üroonkoloji Bülteni 2012;11:213.

6. Levi F, Ferlay J, Galeone C et al. The changing patern of kidney cancer incidence and mortality in Europe. BJU Int 2008;101:949-58.

7. R.Houston Thompson, Jordan M Kurta, Matthew Kaag et al. From the Department of Surgery – Urology Service, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NewYork, NY-Tumor size is associated with malignant potential in RCC, Published in final edited form as: J Urol 2009; 181: 2033–2036.

8. Frank I, Blute ML, Cheville JC et al. Solid renal tumors: an analysis of pathological features related to tumor size. J Urol 2003;170:2217.

9. Huang WC, Levey AS, Serio AM, et al. Chronic kidney disease after nephrectomy in patients with renal cortical tumours: a retrospective cohort study. Lancet Oncol 2006;7:735.

10. Abouassaly R, Lane BR, Novick AC. Active surveillance of renal masses in elderly patients. J Urol 2008;180:505.

11. Dechet CB, Sebo T, Farrow G et al. Prospective analysis of intraoperative frozen needle biopsy of solid renal masses in adults. J Urol 1999;162:1282.

12. Menogue SR, O’Brien BA, Brown AL et al. Percutaneous core biopsy of small renal mass lesions: a diagnostic tool to beter stratify patients for sugical intervention. BJU Int 2013;111: 146-51.

13. Schmidbauer J, Remzi M, Memarsadeghi M,Haitel A,Klingler HC,Katzenbeisser d,et al. Diagnostic accuracy of computed tomography-guided percutaneous biopsy of renal masses. Eur Urol 2008; 53:1003.

14. Remzi M, Katzenbeisser D, Waldert M et al. Renal tumour size measured radiologically before surgery is an unreliable variable for predicting histopathological features: Benign tumour are not necessaily small. BJU Int 2013;111(4 Pt B)

15. Remzi M, Ozsoy M, Klingler HC et al. Are small renal tumours harmless? Analysis of histopathological features according to tumours 4 cm or less in diameter. J Urol 2006;176: 896-9.

16. Kurta JM, Thompson RH, Kundu S et al.Contemporary imaging of patients with a renal mass: Does size on CT equal pathologhical size? BJU Int.2008 (Epub ahead of print)

17. Frank I, Blute ML, Cheville JC et al. Solid renal tumors: an analysis of pathological features related to tumor size. J Urol 2003;170:2217.

18. Lane BR, Gill IS. 5-Year outcomes of laparoscopic partial nephrectomy. J Urol 2007;177:70.

19. Pharnik S, Ziegler S, Roos F et al. Small renal tumors; correlation of clinical and pathological features with tumor size. J Urol 2007;178:414-417.

20. Huri E; Rastlantısal yakalanmış böbrek tümörlerinde yaklaşım farklı olmalı mı? Türkiye verileri- Üroonkoloji Bülteni 2012;11:217.

21. Lightfoot N, Conlon M, Kreiger N, et al. Impact of noninvasive imaging on increased incidental detection of renal cell carcinoma. Eur Urol 2000;37:521-527.

22. Li Q, Guan H, Zhang Q, et al. Multicentricity and its associated factors in renal cell carcinoma. Chin Med J Engl 2002; 115:1341-4.

23. Baltaci S, Orhan D, Soyupek S, et al. Influence of tumor stage, size, grade, vascular involvement, histological 36 cell type and histological pattern on multifocality of renal cell carcinoma. J Urol 2000; 164:36.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

39631

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi ve atipik küçük asiner proliferasyonun prostat biyopsisinde öneminin değerlendirilmesi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Faruk ÖZGÖR, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Mehmet Fatih AKBULUT, Murat ŞAHAN, Ali SEZER, Ömer SARILAR, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Lenf nodu tutulumu olan primer renal nöroendokrin tümör: Olgu sunumu ve literatür özeti

Ercan KAZAN, Akın Soner AMASYALI, Abdullah AKKURT, Alper Nesip MANAV, Mehmet YILDIZHAN, Mehmet Şirin ERTEK, HALUK EROL

Çocuklarda nokturnal enürezisin ailenin eğitim düzeyi ve demografik yapısıyla ilişkisi

Mehmet AKYÜZ, Orhan KOCA, Zeynep Yeşim ÖZCAN, Metin İshak ÖZTÜRK, Cevdet KAYA, M. İhsan KARAMAN

Tek porttan transumbilikal laparoskopik nefrektomi ve kolesistektomi olgusu

Erkan ÖlÇÜCÜOĞLU, Ömer TOPUZ, Esin ÖLÇÜCÜOĞLU, Ahmet Murat BAYRAKTAR

Mesane endosalfingiozisi: Olgu sunumu

Remzi SALAR, CÜNEYT ÖZDEN, Binhan Kağan AKTAŞ, Devrim Tuba ÜNAL, Süleyman BULUT, Cevdet Serkan GÖKKAYA, Ali MEMİŞ

Spontaneous massive stone street: A rare case report

ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK, Mahmut KOÇ, ERDEM KOÇ, İsa ÖZBEY, Özkan POLAT

Böbrek patolojilerinde açık ve laparoskopik cerrahi tecrübelerimizin karşılaştırılması

MUTLU ATEŞ, MUSTAFA KARALAR, İbrahim KELEŞ, YİĞİT AKIN, Cemil AY, Ahmet Ömer HALAT

Dev prostat hiperplazisi: Olgu sunumu

Ercan KAZAN, Mehmet YILDIZHAN, Abdullah AKKURT, HALUK EROL

Yıllara göre kliniğimizde yapılan taş ameliyatlarında oransal değişim

Zülfü SERTKAYA, Selçuk KABA, Metin İshak ÖZTÜRK, Orhan KOCA, Cevdet KAYA, Muhammet İhsan KARAMAN

Retroperitoneal ganglionöroma: Olgu sunumu

Kemal ENER, Erem ASİL, Muhammet Fuat ÖZCAN, Serkan ALTINOVA, Muhammet Ersagun ARSLAN, FATİH AKDEMİR, Ziya AKBULUT