Primer mesane adenokarsinomu mu yoksa gastrointestinal sistem kaynaklı metastazmı?: Olgu sunumu

Mesanenin primer adenokarsinomları nadir olup, tüm mesane kanserlerinin %2’sinden azını oluştururlar. Teşhis edildiklerinde agresif yapılarından dolayı genellikle ileri evrededirler ve kötü prognoza sahiptirler. Tümörün primer orijinini belirlemek, uygun tedavi için önemlidir. Bu makalede gastrointestinal kaynaklı metastatik adenokarsinom ön tanısı almış olan 60 yaşındaki mesanenin primer adenokarsinom olgusunu sunduk ve literatür eşliğinde gözden geçirdik

Is primary adenocarcinoma of urinary bladder or orginated gastrointestinal system metastases?: A case report

Primary adenocarcinoma of bladder is a very rare condition and represents less than 2% of all bladder cancers. They have a poor prognosis because of their aggressive nature and advenced stages at the diagnosis. It is important to determine the origin of the primary tumor to begin the appropriate therapy. Herein we presented a case of primary adenocarcinoma of bladder misdiagnosed as metastatic adenocarcinoma and reviewed in view of literature

Kaynakça

1. Zhong M, Gersbach E, Rohan SM, Yang XJ. Primary adenocarcinoma of the urinary bladder: differential diagnosis and clinical relevance. Arch Pathol Lab Med 2013;137:371- 381.

2. Gill HS, Dhillon HK, Woodhouse CR. Adenocarcinoma of the urinary bladder. Br J Urol 1989;64:138-142.

3. El-Mekresh MM, El-Baz MA, Abol-Enein H, Ghoneim MA. Primary adenocarcinoma of the urinary bladder: a report of 185 cases. Br J Urol 1998;82:206-212.

4. Wang HL, Lu DW, Yerian LM, et al. Immunohistochemical distinction between primary adenocarcinoma of the bladder and secondary colorectal adenocarcinoma. Am. J. Surg. Pathol 2001;25:1380-1387.

5. Abenoza P, Manivel C, Fraley E. Primary adenocarcinoma of urinary bladder. Clinicopathologic study of 16 cases. Urology 1987;29:9-14.

6. Khanh PT, Epstein J. Mucinous adenocarcinoma of urinary bladder type arising from the prostatic urethra. Am J Surg Pathol 1996;20:1346-1350.

7. Smith AK, Hansel DE, Jones JS. Role of cystitis cystica et glandularis and intestinal metaplasia in development of bladder carcinoma. Urology 2008;71:915–918.

8. Nakanishi K, Tominaga S, KawaiT, et al. Mucin histochemistry in primary adenocarcinoma of the urinary bladder (of urachal or vesical origin) and metastatic adenocarcinoma originating in the colorectum. Pathology International 2000;50:297-303.

9. Mattelaer P, Wolff JM, Jung P, IJzerman W, Jakse G. Adenocarcinoma of the urachus: 3 case reports and a review of theliterature. Acta Urol Belg 1997;65:63-67.

10. Lughezzani G, Sun M, Jeldres C,et al. Adenocarcinoma versus urothelial carcinoma of the urinary bladder: comparison between pathologic stage at radical cystectomy and cancer-specific mortality. Urology 2010;75:376–381.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

859173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üriner inkontinansın farklı tiplerinin tedavisinde manyetik sandalye tedavisi

Musa SARAÇOĞLU, SACİT NURİ GÖRGEL, HAKAN ÖZTÜRK, Tarık ZENGİN, Mahmoud MUSTAFA

Testiküler travmaya bağlı sanılıp önemsenmemiş nadir bir testis tümörü: Paratestiküler Rabdomyosarkom

Sadi TURKAN, Mehmet KALKAN, Hasan Basri ŞENER, Coşkun ŞAHİN

Dijital fleksible üreteroskopi ilk sonuçlarımız

TOLGA KARAKAN, Ahmet Metin HASÇİÇEK, Berat Cem ÖZGÜR, Ömer Gökhan DOLUOĞLU, Mücahit KABAR, Erim ERSOY, Emre HURİ, MUZAFFER EROĞLU

Böbrek taşı olan ve olmayan hastaların idrar kültürlerinde üreyen etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları

MEHMET BALASAR, Abdülkadir KANDEMİR, METİN DOĞAN, Mahmud Zahid ÜNLÜ, Mehmet Mesut PİŞKİN

Non-metastatik saptanan burned-out germ hücreli testis tümörü

Salih BUDAK, Hasan Salih SAĞLAM, Fatma Hüsniye DİLEK, Öztuğ ADSAN

Depolama semptomlarının transüretral prostat rezeksiyonu sonrasında erken postopratif ağrıya etkisi

Osman KÖSE, Şükrü KUMSAR, Tolga ERGÖNENÇ, Salih BUDAK, Hüseyin AYDEMİR, Öztuğ ADSAN

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlangıç laparoskopik cerrahi deneyimlerimiz

Alper BİTKİN, Ata ÖZEN, Ender KAVUKCU, Mehmet UYANIK, M. Serdar BUĞDAY, M. Tevfik ERTEKİN

Primer mesane adenokarsinomu mu yoksa gastrointestinal sistem kaynaklı metastazmı?: Olgu sunumu

KEREM TAKEN, Hüseyin ÖZVEREN, REMZİ ERTEN, Gülay BULUT, İlhan GEÇİT

Mesane adenokarsinomu: 47 vakanın sonuçları

İBRAHİM HALİL BOZKURT, Burak ARSLAN, Tarık YONGUÇ, Tansu DEĞİRMENCİ, BÜLENT GÜNLÜSOY, Özgü AYDOĞDU, Süleyman MİNARECİ

Overdoz prostat radyasyonunda acil robotik radikal prostatektomi

Mahmoud MUSTAFA, Louis L. PİSTERS