Obstruktif uyku apne sendromu ve erektil disfonksiyon

Tekrarlayan üst solunum yolu kollapsı ile karakterize olan Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OSAS), 40'lı yaşlarını geçmiş erkeklerin %10'undan fazlasında gösterilmiş olup bu erkeklerin %30 ile 50'sinde sebebi tam açıklanamamış erektil disfonksiyon görülmektedir. defined, in 30% with 50% of these men have Bu çalışmamızda etiyolojisi netlik kazanmamış OSAS. In this study we have tried to reveal the multifaktöryel nedenlere bağlı olduğu düşünülen OSAS ve ED ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.  Gereç ve Yöntem: Uyku bozukluğu nedeniyle Kulak Burun Boğaz hastalıkları obstruktif uyku apne bozukluğu polikliniğine başvurusu gonadal function, lower urinary tract symptoms, sonrası polisomnografik testleri yapılan , erekcomorbidity index and IIEF (International Intil disfonksiyon nedeniyle tedavi olamamış 70 dex of Erectile Function) -15 form for erectile hastanın demografik bilgileri, gonadal fonksidysfunction, who applied for sleep disturbance yonları, alt üriner sistem semptom sorguları, and testing polisomnograpy at polisomnograpy komorbidite indeksleri ve IIEF (International Index of Erectile Function) -15 sorgu formları laboratuary

Obstructive sleep apnea syndrome and erectile dysfunction

Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS), which characterized recurrent upper respiratory tract collapse, is shown over 40 years old men in more than 10% incidence, which cause erectile dysfunction that not clearly defined, in 30% with 50% of these men have OSAS. In this study we have tried to reveal the relationship OSAS and ED because of unclear multifactorial etiology. Material and Methods: We have examined 70 patients who could not be treated because of erectile dysfunction; demographic information, gonadal function, lower urinary tract symptoms, comorbidity index and IIEF (International Index of Erectile Function) -15 form for erectile dysfunction, who applied for sleep disturbance and testing polisomnograpy at polisomnograpy laboratuary. Results: The polysomnographic findings by obstructive sleep apnea degree of patients classified by grouping IIEF-15 form and evaluated within the framework specified parameters with sleep apnea syndrome were found to have significant association between erectile dysfunction (p <0.005). Significant association between OSAS with IIEF score was not detected. Conclusion: Erectile dysfunction such as a major health problem for male patients was detected higher rate in patients with OSAS

Kaynakça

Kochar MS, Mazur LI, Patel A et al. (1999) What is causing your patient's sexual dysfunction? Uncovering a connection with hypertension and antihypertensive therapy. Postgrad Med 106:149-152, 155-147.

Hirshkowitz M, Karacan I, Arcasoy MO et al. Prevalen- ce  of  sleep apnea  in  men  with  erectile dysfunction. Uro- logy 1990;36:232-4.

Young T. Pepard PE, Gottlied DJ et al. Epidemyology of obs- tructive sleep apne; a population health perspective, Am J Respir Crit, CarecMed 2002;165:1217-39.

Pressman, M.R. et al  Problems in the interpretation of noc- turnal penile tumescence studies: disruption of sleep by oc- cult sleep disorders. J Urol 1986;136:595.

Fanfulla F, Malaguti S, Montagna T et al. Erectile dysfunc- tion in men with obstructive sleep apnea: an early sign of nerve involvement. Sleep 2000; 23: 775-81.

Margel D, Cohen M, Livne PM et al. but not mild, obstructi- ve sleep apnea syndrome is associated with erectile dysfunc- tion. Urology 2004; 63: 545-9.

Guilleminault C, Eldridge FL, Tilkian A et al. Sleep apnea syndrome due to upper airway obstruction. A review of 25 cases. Arch Intern Med 1977; 137: 296-300.

Feldman HA, Johannes CB, Derby CA et al. Erectile dysfunction and coronary risk factors, prospective re- sults from the Massachusetts male aging study. Prev Med 2000;30: 328-338.

Fanfulla F, Malaguti S, Montagna T et al. Erectile dysfunc- tion in men with obstructive sleep apnea: an early sign of nerve involvement. Sleep 2000; 23: 775-81.

Ip MS,  Lam B,  Chan LY et al. Circulating  nitric oxide is suppressed in obstructive sleep apnea and is reversed by na- sal continuous positive airway pressure.

McKenna KE. Neural circuitry involved in sexual function. J Spinal Cord Med 2001;24:148-54.

Soukhova-O Hare GK,  Shah ZA,  Lei Z et al. Erectile dysfunction in a murine model of sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2008; 178:644-50.

Roizenblatt S, Guilleminault C, Poyars D et al. A dub- le blind, placebo controlled, crossover study of silde- nafil in obstructive sleep apnea. Arc intern Med 2006 166:1763-1767.14-Kennedy SH,  Rizvi S et al. Sexual dysfunction, depression, and the impact of antidepressants. J Clin Psychopharmacol 2009;29:157-64.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

39531

Sayıdaki Diğer Makaleler

Renal leiyomyosarkom: Multipl tümör hikayesi olan hastada preoperatif biyopsi ile doğru tanı

Onur KÜÇÜKTOPÇU, Ali SEZER, Fatih AKBULUT, Faruk ÖZGÖR, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Burak ARSLAN, Ömer SARILAR, Şaban MİMAROĞLU, Zafer GÖKHAN GÜRBÜZ

Comparison of serum c-reactive protein levels between benign prostate hyperplasia and prostate cancer in patients undergoing prostate biopsy

SEMA NUR AYYILDIZ, ERDAL BENLİ, ABDULLAH ÇIRAKOĞLU, Ali AYYILDIZ

Primitive Neuroectodermal Tumor of Kidney: success of neoadjuvant chemotherapy in an unresectable tumor? Böbreğin Primitif Nöroektodermal Tümörü: Rezektabl Olmayan Bir Tümörde Neoadjuvan Kemoterapinin Başarısı

Yüksel YILMAZ, Osman KÖSE, Sıtkı ÜN, Alper Cihat ERDAL, Ahmet Selçuk DİNDAR

Pure primary leiomyosarcoma of the kidney: A case report

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Ozan HORSANALI, Kutan ÖZER, Fatma HÜSNİYE DİLEK, Emin ÖZBEK

Penil fraktür: Dört yıllık klinik deneyimimiz

Hakan ERÇİL, Mehmet Eflatun DENİZ, Ergun ALMA, Umut ÜNAL, Orçun ÇELİK, Yalçın EVLİYAOĞLU, Zafer GÖKHAN GÜRBÜZ

Üretral yabancı cisim; kalem şekilli silikon çubuk: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Ozan HORSANALI, Alper Cihat ERDAL, Ersoy UYSAL, Ahmet Selçuk DİNDAR, Kutan ÖZER

Obstruktif uyku apne sendromu ve erektil disfonksiyon

Mustafa GÜRKAN YENİCE, MURAT TUNCER, Kubilay SABUNCU, Selçuk ŞAHİN, Volkan TUĞCU, Kemal SARICA, Ali İhsan TAŞÇI

Prostat manyetik rezonans - ultrasonografi görüntülüme füzyon biyopsinin etkinliği, ilk deneyimimiz

Rüştü TÜRKAY, Ercan İNCİ, Figen PALABIYIK, Volkan TUĞCU

Nadir bir testis tümörü: epidermoid kist

ÖZKAN ONUK, Fatih YANARAL, Tuğrul GEZMİŞ, Kadir DEMİR, Memduh AYDIN, Barış NUHOĞLU

Üst üriner sistem taşlarında taş büyüklüğüne göre fleksibl üreterorenoskopinin etkinliği

ÖZER BARAN, Ali ATAN, AYKUT AYKAÇ, MEHMET MELİH SUNAY, Fatih YALÇINKAYA, Memduh Nurettin SERTÇELİK