Nadir bir testis tümörü: epidermoid kist

Epidermoid kistler testisin en sık görülen benign tümörlerdir ve tüm testis tümörlerinin %1-2 kadarını oluştururlar. Çoğunlukla yaşamın ikinci ve dördüncü dekatları arasında ve hastanın kendisini muayenesi ya da hekim tarafından yapılan fizik muayene sırasında saptanırlar. Histolojik olarak epidermoid kistin dermoid kist ve teratomdan ayrımı önemlidir. Tedavide radikal orşiektomi ön planda olsa da özellikle çocuk hastalarda frozen inceleme ile beraber testis koruyucu cerrahi tedavi seçenekleri arasında düşünülmelidir. Bu yazıda on yedi yaşında testiküler epidermoid kist tanısı alan bir hasta sunulmuş, tedavi seçenekleri tartışılmıştır

A rare testicular tumor: epidermoid cyst

Epidermoid cysts are the most common benign tumors of the testis, but constitute of only 1-2% of all testicular tumors. It is mostly seen between the second and fourth decades of life. They are usually diagnosed during patient selfexamination or physical examination performed by a physician. Histologically, distinction of epidermoid cyst and the dermoid cysts and teratomas is important. Main treatment is radical orchiectomy. But especially in pediatric patients testis-sparing surgery with frozen section analysis should be considered among the options. In this case report we present a seventeen years old patient who diagnosed of testicular epidermoid cyst and the treatment options are discussed

Kaynakça

Shah KH, Maxted WC, Chun B. Epidermoid cysts of the tes- tis: a report of three cases and an analysis of 141 cases from the world literature. Cancer 1981; 47: 577-582.

Heidenreich A, Engelman UH, Vietsch HV, Derschum W. Organ preserving surgey in testicular epidernoid cycts. J Urol 1995; 153: 1147-1150.

Su CM, Lee YL, Huang SP, Chou YH, Huang CH. Testicular sparing surgery for bilateral epidermoid cysts of the testes: a case report. Kaohsiung J Med Sci 2004; 20: 83-85.

Loberant N, Bhatt S, Messing E, Dogra VS. Bilateral Testicu- lar Epidermoid Cysts. J Clin Imaging Sci 2011; 1: 4.

Akpolat N, Orhan İ, Solmaz ÖA. Testiküler epidermoid kist: olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi 2004; 30: 239-242.

Taupin T, Rouvière O, Cuzin B, Mege-Lechevallier F, Bou- tier R. Epidermoid cyst. Answer to the e-quid "A testicular mass". Diagn Interv Imaging 2013; 94: 667-671.

Langer JE, Ramchandani P, Siegelman ES, Banner MP. Epi- dermoid cysts of the testicle: sonographic and MR imaging features. AJR Am J Roentgenol 1999; 173: 1295-1299.

Moghe PK, Brady AP. Ultrasound of testicular epidermoid cysts. Br J Radiol 1999; 72: 942-945.

Ye H, Ulbright TM. Difficult differential diagnoses in testi- cular pathology. Arch Pathol Lab Med 2012; 136: 435-446.

Behzatoğlu K, Bahadır B, Toktaş G, et al. Testiste epidermo- id kist (olgu sunumu). Türk Patoloji Dergisi 2001; 17: 87-89.

Wang X, Xu S, Tang D, et al. Prepubertal testicular and para- testicular tumors in China: a single-center experience over a 10-year period. J Pediatr Surg 2012; 47: 1576-1580.

Loya AG, Said JW, Grant EG. Epidermoid cyst of the testis: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 2004; 24: 243-246.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

867173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pure primary leiomyosarcoma of the kidney: A case report

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Ozan HORSANALI, Kutan ÖZER, Fatma HÜSNİYE DİLEK, Emin ÖZBEK

Üst üriner sistem taşlarında taş büyüklüğüne göre fleksibl üreterorenoskopinin etkinliği

ÖZER BARAN, Ali ATAN, AYKUT AYKAÇ, MEHMET MELİH SUNAY, Fatih YALÇINKAYA, Memduh Nurettin SERTÇELİK

Renal leiyomyosarkom: Multipl tümör hikayesi olan hastada preoperatif biyopsi ile doğru tanı

Onur KÜÇÜKTOPÇU, Ali SEZER, Fatih AKBULUT, Faruk ÖZGÖR, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Burak ARSLAN, Ömer SARILAR, Şaban MİMAROĞLU, Zafer GÖKHAN GÜRBÜZ

Penil fraktür: Dört yıllık klinik deneyimimiz

Hakan ERÇİL, Mehmet Eflatun DENİZ, Ergun ALMA, Umut ÜNAL, Orçun ÇELİK, Yalçın EVLİYAOĞLU, Zafer GÖKHAN GÜRBÜZ

Nadir bir testis tümörü: epidermoid kist

ÖZKAN ONUK, Fatih YANARAL, Tuğrul GEZMİŞ, Kadir DEMİR, Memduh AYDIN, Barış NUHOĞLU

Primitive Neuroectodermal Tumor of Kidney: success of neoadjuvant chemotherapy in an unresectable tumor? Böbreğin Primitif Nöroektodermal Tümörü: Rezektabl Olmayan Bir Tümörde Neoadjuvan Kemoterapinin Başarısı

Yüksel YILMAZ, Osman KÖSE, Sıtkı ÜN, Alper Cihat ERDAL, Ahmet Selçuk DİNDAR

Obstruktif uyku apne sendromu ve erektil disfonksiyon

Mustafa GÜRKAN YENİCE, MURAT TUNCER, Kubilay SABUNCU, Selçuk ŞAHİN, Volkan TUĞCU, Kemal SARICA, Ali İhsan TAŞÇI

Treatment outcomes of ?-blocker therapy based on Prostate Symptom Score voiding to storage subscore ratio in men with lower urinary tract symptoms

Yasin CEYLAN, BÜLENT GÜNLÜSOY, Volkan ŞEN, Tansu DEĞİRMENCİ, Ertuğrul ŞEFİK, Serkan YARIMOĞLU, Deniz BOLAT, Zafer KOZACIOĞLU

Prostat manyetik rezonans - ultrasonografi görüntülüme füzyon biyopsinin etkinliği, ilk deneyimimiz

Rüştü TÜRKAY, Ercan İNCİ, Figen PALABIYIK, Volkan TUĞCU

Erektil disfonksiyonda düşük yoğunlukta şok dalga tedavisi

Atahan ÖZCAN, Kilciler METE