Konservatif tedavi ve distal şantın başarısız olduğu refrakter priapizm olgusunda erken dönem penil protez implantasyonu

Priapizm; ürolojik acil durumlardan birisi olup seksüel istek ve ilişkiden bağımsız olarak uzamış ağrılı ereksiyon olarak tanımlanmaktadır. İskemik priapismus gelişmesi durumunda ilk 6-8 saat içerisinde acil müdahale edilmesi gerekmektedir. Başlangıç tedavisi olarak konservatif yöntemler (ejekulasyon, aspirasyon, alfa adrenerjik agonistlerin enjeksiyonu ve terbutalin tedavisi), ereksiyon süresi 24 saati geçince ise alternatif prosedür olarak şant cerrahisi uygulanmaktadır. Kliniğimizde konservatif tedaviler ve distal şantın başarısız olduğu refrakter priapizm hastasına erken dönemde uygulanan penil protez implantasyonu sunulmuştur.

Early period penile prosthesis ımplantation in a refractory priapism case which conservative treatments and distal shunt surgery were unsuccessful

Priapism, one of the urgent conditions in the practice of urology, is defined as a persistent and painful erection independent of sexual desire and intercourse. In case of ischaemic priapism, emergency treatment should be done in 6-8 hours. Conservative treatments (ejeculation, aspiration, injection of alpha agonist and terbutaline) should first be tried, if erection time is over 24 hours, alternative procedurs like shunt surgery should be applied. Early period penile prosthesis implantation in a refractory priapism case which conservative treatments and distal shunt surgery were unsuccessful had been presented.

Kaynakça

1. Lue TF. Physiology of penile erection and pathophysiology of erectile dysfunction and priapism. In: Walsh PC, Retik AB, eds. Campbell’s Urology. 8th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2002; p:1591-1618.

2. Keoghane SR, Sullivan ME, Miller MA. The aetiology, pathogenesis and management of priapism. BJU Int 2002; 90: 149-154.

3. Spycher MA, Hauri D. The ultrastructure of the erectile tissue in priapism. J Urol 1986; 135: 142-147.

4. Munarritz R, Wenn CC, McAuley I, et al. Management of ischemic priapism with high-dose intracavernosal phenylephrine: from bench to bedside. J Sex Med 2006; 3: 918– 922.

5. Muneer A, Minhas S, Freeman A, et al. Investigating the effects of high dose phenylephrine in the management of prolonged ischemic priapism. J Sex Med 2008; 5: 2152– 2159.

6. Ciampalini S, Savoca G, Buttazzi L, et al. High-flow priapism: Treatment and long-term follow-up. Urology 2002; 59: 110-113.

7. Ralph DJ, Garaffa G, Muneer A, et al. The immediate insertion of a penile prosthesis for acute ischaemic priapism. Eur Urol 2009; 56: 1033-1038.

8. Erturhan S, Seçkiner İ, Bayrak Ö, ve ark. Priapizm olgularında terbutalin kullanımının etkinliği. Gaziantep Tıp Derg 2011; 17: 20-23.

9. Semerci B. Priapizm ve Peyroni hastalığı. Ankara 5. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları Ders Notları Kitabı; 2008; p: 326-327.

10. Salem EA, El Aasser O. Management of ischemic priapism by penile prosthesis insertion: prevention of distal erosion. J Urol 2010; 183: 2300-2303.

11. Sedigh O, Rolle L, Negro CL, et al. Early insertion of inflatable prosthesis for intractable ischemic priapism: our experience and review of the literature. Int J Impot Res 2011; 23: 158-164.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

57165

Sayıdaki Diğer Makaleler

Erektil disfonksiyon tedavisinde penil protez implantasyonu uygulaması sonuçlarımız: 9 yıllık cerrahi deneyim analizi

Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Bilal GÜMÜŞ, Erdem ÖZBEK, Volkan TATLI

PSA’sı 2,5-10 ng/ml arasında olan BPH tanılı hastalarda transüretral prostat rezeksiyonunun PSA, serbest/total PSA oranı, PSA dansitesi düzeyleri üzerindeki etkinliği

Evrim Emre AKSOY, Tansu DEĞİRMENCİ, Adil Emrah SONBAHAR, Salih BUDAK, Zafer KOZACIOĞLU, BÜLENT GÜNLÜSOY, Süleyman MİNARECİ, Ali Rıza AYDER

Yüzeyel mesane tümörlerinde TUR sonrası intravezikal BCG tedavisinin etkinliği

MUZAFFER EROĞLU, M. Nurettin SERTÇELİK

Konservatif tedavi ve distal şantın başarısız olduğu refrakter priapizm olgusunda erken dönem penil protez implantasyonu

ÖMER BAYRAK, MEHMET SAKIP ERTURHAN, İLKER SEÇKİNER, Faruk YAĞCI, Ahmet ERBAĞCI

4 cm’den büyük renal hücreli kanserde laparoskopik parsiyel nefrektomi

Volkan TUĞCU, Alper BİTKİN, Ekrem SÖNMEZAY, Hakan POLAY, Ali İhsan TAŞÇI

Penis boyutlarında değişiklik yapmaya yönelik uygulanan tedavi prosedürleri

Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Bilal GÜMÜŞ

Üretral akıntı şikâyeti olan hastalardaki etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları

Ramazan GÖZÜKÜÇÜK, Basri ÇAKIROĞLU, Turhan ÇAŞKURLU

Benign prostat hiperplazi tanısı ile alfa bloker tedavisi alan hastalarda endikasyon sorgulaması

Hakan POLAT, ERAY KEMAHLI, Buğra Doğukan TÖRER, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

52 yaşındaki kadın hastada metanefrik adenom: Olgu sunumu ve literatür taraması

Halil Lütfü CANAT, Basri ÇAKIROĞLU, Turhan ÇAŞKURLU

Mesanenin plazmasitoid ürotelyal karsinomu: Olgu sunumu

Burak ÖZÇİFT, Kaan BAL, Yaşar ISSI, Ayşegül SARI AKDER, Ahmet BÖLÜKBAŞI