Penis boyutlarında değişiklik yapmaya yönelik uygulanan tedavi prosedürleri

Erkekler çeşitli nedenlerle penis ölçülerine bağlı kaygı yaşayabilmektedir. Çoğu zaman bu kaygı, bu kişileri kendi başlarına kontrolsüz bir çare arayışı içine sokmaktadır. Penis boyunun verdiği sıkıntı nedeniyle çare arayan erkekler için gerek cerrahi dışı ve gerekse de cerrahi yoluyla uygulanan çeşitli tedavi alternatifleri mevcuttur. Ancak bu konuya ait tedavi kılavuzlarının ve kanıta dayalı çalışmaların eksikliği nedeniyle bu konuda hala standart bir tedavi prosedürü ortaya koyulamamıştır. Bu yazıda penis büyütücü olasılıkları ve küçük penis şikâyeti ile gelen kişilere hekimin genel yaklaşımının nasıl olması gerektiği konusunda literatür eşliğinde bilgi verilmesi amaçlandı.

Treatment procedures those aim at creating alteration in penile size

Many men may have anxiety related to their penile size. This anxiety commonly lets the men alone in an uncontrolled search for cure. Surgical and non-surgical treatment modalities are possible for men with anxiety regarding penile size and in a search for the cure. However, a standardized treatment procedure was not created because of the lack of guidelines and evidence based studies yet. In the present study, we aimed to give information by the guidance of previous literature about penile enhancing possibilities and the management of patients with the complaint of small penis size by the clinician.

Kaynakça

1. Kibby M, Costello B. Displaying the phallus: Masculinity and the performance of sexuality on the Internet. Men and Masculinities 1999; 1: 352- 364.

2. Oderda M, Gontero P. Non-invasive methods of penile lengthening: fact and fiction? BJU Int. 2010; 107: 1278- 1282.

3. Son H, Lee H, Huh JS, et al. Studies on self-esteem of penile size in young Korean military men. Asian J Androl 2003; 5 : 185–9.

4. Schonfeld WA, Beebe GW. Normal growth and variation in the male genitalia from birth to maturity. J Urol 1942; 48 : 759–77.

5. Wessells H, Lue TF, McAninch JW. Penile length in the flaccid and erect states: guidelines for penile augmentation. J Urol 1996; 156 : 995–997.

6. Schneider T, Sperling H, Lummen G, et al. Does penile size in younger men cause problems with condom use? A prospective measurement of penile dimensions in 111 young and 32 older men. Urology 2001; 57 : 314–8.

7. Ponchietti R, Mondaini N, Bonafe M, et al. Penile length and circumference: a study on 3,300 young Italian males. Eur Urol 2001; 39 : 183–6.

8. Richters J, Gerofi J, Donovan B. Are condoms the right size? A method for self-measurement of the erect penis. Venereology 1995; 8 : 77–81.

9. Smith AM, Jolly D, Hocking J, et al. Does penis size influence condom slippage and breakage? Int J STD AIDS 1998; 9 : 444–7.

10. Shah J, Christopher N. Can shoe size predict penile length? BJU Int 2002; 90 : 586–7.

11. Kinsey AC. Sexual Behavior in the Human Male. Philadelphia: WB Saunders, 1948.

12. Vardi Y, Harshai Y, Gil T, et al. A critical analysis of penile enhancement procedures for patients with normal penile size: Surgical techniques, success and complications. Eur Urol 2008; 54: 1042- 1050.

13. Silberstein J, Downs T, Golstein I. Penile injection with silicone: Case report and review of the literature. J Sex Med 2008; 5: 2231- 2237. Yüksel ve Gümüş Penis büyültme tedavileri 46

14. Yacobi Y, Tsivian A, Grinberg R,et al. Short term results of incremental penile girth enhancement using liquid injectable silicone: Words of praise for a change. Asian J Androl 2007; 9: 408- 413.

15. Wylie KR, Eardly I. Penile size and ‘the small penis syndrome’. BJU Int 2007; 99: 1449- 1455.

16. Yachia D. Text atlas of penile surgery. 2007, London: Informa.

17. Spyropoulos E, Christoforidis C, Borousas D, et al. Augmentation phalloplasty surgery for penile dismorphophobia in young adults: Considerations regarding patient selection, outcome evaluation, and techniques applied. Eur Urol 2005; 48: 121- 128.

18. Hoznek A, Rahmouni A, Abbou C,et al. The suspensory ligament of the penis: An anatomic and radiologic description. Surg Radiol Anat 1998; 20: 413- 417.

19. Alter G. J. Augmentation phalloplasty. Urol Clin North Am 1995; 22: 887- 902.

20. Perovic SV, Djordjevic MLJ. Penile lengthening . BJU Int 2000; 86: 1028- 1033.

21. Li C, Kayes O, Kell PD, et al. Penile suspensory ligament division for penile augmentation: Indications and results. Eur Urol 2006; 49: 729- 733.

22. Panfilov DE. Augmentative phalloplasty. Aesth Plast Surg 2006; 30: 183-197.

23. Alter GJ. Recontruction of deformaties resulting from penile enlargement surgery. J Urol 1997; 158: 2153- 2157.

24. Wessells H, Lue TF, McAninch JW. Complications of penile lengthening and augmentation seen at 1 referral center. J Urol 1996; 155: 1617- 1620.

25. Perovic SV, Byun JS, Scheplev P, et al. New perpectives of penile enhancement surgery: Tissue engineering with biodegredable scaffolds. Eur Urol 2006; 49: 139- 147.

26. Klein R. Penile augmentation surgery. San Francisco, CA: Electronic Journal of Human Sexuality; 1999.

27. Roos H, Lissoos I. Penis lengthening. Int J Aesth Restor Surg 1994;2:89–96.

28. Kim JJ, Kwak TI, Jeon BG, et al. Human glans penis augmentation using injectable hyaluronic acid gel. Int J Impot Res 2003;15:439–43.

29. Austoni E, Guarneri A, Cazzaniga A. A new technique for augmentation phalloplasty: albugineal surgery with bilateral saphenous grafts—three years of experience. Eur Urol 2002;42:245–53.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

55263

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üretral akıntı şikâyeti olan hastalardaki etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları

Ramazan GÖZÜKÜÇÜK, Basri ÇAKIROĞLU, Turhan ÇAŞKURLU

Renal hücreli karsinomda bilateral adrenal bez metastazı: Olgu sunumu

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Bekir Süha PARLAKTAŞ, Fikret ERDEMİR, ENGİN KÖLÜKÇÜ

52 yaşındaki kadın hastada metanefrik adenom: Olgu sunumu ve literatür taraması

Halil Lütfü CANAT, Basri ÇAKIROĞLU, Turhan ÇAŞKURLU

Yüzeyel mesane tümörlerinde TUR sonrası intravezikal BCG tedavisinin etkinliği

MUZAFFER EROĞLU, M. Nurettin SERTÇELİK

Penis boyutlarında değişiklik yapmaya yönelik uygulanan tedavi prosedürleri

Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Bilal GÜMÜŞ

Benign prostat hiperplazi tanısı ile alfa bloker tedavisi alan hastalarda endikasyon sorgulaması

Hakan POLAT, ERAY KEMAHLI, Buğra Doğukan TÖRER, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

Konservatif tedavi ve distal şantın başarısız olduğu refrakter priapizm olgusunda erken dönem penil protez implantasyonu

ÖMER BAYRAK, MEHMET SAKIP ERTURHAN, İLKER SEÇKİNER, Faruk YAĞCI, Ahmet ERBAĞCI

PSA’sı 2,5-10 ng/ml arasında olan BPH tanılı hastalarda transüretral prostat rezeksiyonunun PSA, serbest/total PSA oranı, PSA dansitesi düzeyleri üzerindeki etkinliği

Evrim Emre AKSOY, Tansu DEĞİRMENCİ, Adil Emrah SONBAHAR, Salih BUDAK, Zafer KOZACIOĞLU, BÜLENT GÜNLÜSOY, Süleyman MİNARECİ, Ali Rıza AYDER

Erektil disfonksiyon tedavisinde penil protez implantasyonu uygulaması sonuçlarımız: 9 yıllık cerrahi deneyim analizi

Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Bilal GÜMÜŞ, Erdem ÖZBEK, Volkan TATLI

Mesanenin plazmasitoid ürotelyal karsinomu: Olgu sunumu

Burak ÖZÇİFT, Kaan BAL, Yaşar ISSI, Ayşegül SARI AKDER, Ahmet BÖLÜKBAŞI