Renal hücreli karsinomda bilateral adrenal bez metastazı: Olgu sunumu

Renal parankimin en sık görülen malign neoplazmı renal hücreli karsinomdur(RHK). Renal hücreli karsinom sıklıkla akciğer, beyin, kemik ve karaciğer gibi organlara metastaz yaparken, bilateral sürrenal metastazı oldukça nadir görülen bir durumdur. Bu çalışmada, sol RHK ve bilateral sürrenal metastazı saptanan 38 yaşındaki erkek hastayı literatür ışığında sunmaktayız

Renal cell carcinoma with bilateral adrenal metastasis: Case report

The most common malignant neoplasm of the renal parenchyma is renal cell carcinoma (RCC). Renal cell carcinoma is often metastasis in organs such as, lung, brain, bone and liver. Bilateral adrenal metastasis of RCC is extremely rare. In this study, we present a 38-yearold male patient with left RCC and bilateral adrenal metastasis.

Kaynakça

1. Golimbu M, Joshi P, Sperber A. Renal cell carcinoma:survival and prognostic factors. Urology 1986; 27:291-301.

2. Motzer RJ, Bander NH, Nanus DM. Renal-cell carcinoma. N Engl J Med 1996;335: 865-75.

3. Oztürk K, Sahin M, Midilli R, Karcı B. Delayed Phase Nasal Metastasis of Renal Cell Carcinoma as a Rare Epistaxis Cause . Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM.848

4. Kozlowski JM. Management of distant solitary recurrence in the patient with renal cancer: contralateral kidney and other sites. Urol Clin North Am1994;21:601–24.

5. Saitoh H, Nakayama M, Nakamura K, Satoh T. Distant metastasis of renal adenocarcinoma in nephrectomized cases. J Urol 1982 ;127:1092-95.

6. Hajdu SI, Thomas AG: Renal cell carcinoma at autopsy. J Urol 1967; 97: 978-82.

7. Duggan MA, Forestell CF, Hanley DA. Adrenal metastases of renal-cell carcinoma 19 years after nephrectomy. Fine needle aspiration cytology of a case. Acta Cytol 1987; 31:512-16.

8. Antonelli A, Cozzoli A, Simeone C. Surgical treatment of adrenal metastasis from renal cell carcinoma: a singlecentre experience of 45 patients. BJU Int 2006; 97:505-8.

9. Rosenthal FD, Davies MK, Burden AC. Malignant disease presenting as Addison’s disease. Br Med J 1978;1:1591-2.

10. Skinner DG, Colvin RB, Vermillion CD, Pfister RC, Leadbetter WF. Diagnosis and management of renal cell carcinoma. A clinical and pathologic study of 309 cases. Cancer 1971; 28:1165-77

11. Sagalowsky A, Kadesky K, Ewalt D, Kennedy TJ. Factors influencing adrenal metastasis in renal cell carcinoma. J Urol 1994 ;151:1181-84.

12. Zornoza J, Bernardino ME. Bilateral adrenal metastasis:“head light” sign. Urology 1980;15:91-2.

13. Koutalellis GE, Felekouras E, Evangelou C, Koritsiadis G, Chasiotis D, Anastasiou I. Renal cell carcinoma with bilateral synchronous adrenal gland metastases: a case report. Cases J 2009;2:7298.

14. Karadağ D, Çağlar O. İki taraflı sürrenal metastazlı renal hücreli karsinom olgusu. Türk Üroloji Dergisi 2011;37(1):67-70

15. Wu HY, Xu LW, Zhang YY, Yu YL, Li XD, Li GH. Metachronous contralateraltesticular and bilateral adrenal metastasis of chromophobe renal cell carcinoma: a case report and review of the literature. J Zhejiang Univ Sci B 2010:11(5):386-9

16. Schomer NS, Mohler JL. Partial adrenalectomy for renal cell carcinoma with bilateral adrenal metastases. J Urol 1995;153:1196-8.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

990252

Sayıdaki Diğer Makaleler

Erektil disfonksiyon tedavisinde penil protez implantasyonu uygulaması sonuçlarımız: 9 yıllık cerrahi deneyim analizi

Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Bilal GÜMÜŞ, Erdem ÖZBEK, Volkan TATLI

Konservatif tedavi ve distal şantın başarısız olduğu refrakter priapizm olgusunda erken dönem penil protez implantasyonu

ÖMER BAYRAK, MEHMET SAKIP ERTURHAN, İLKER SEÇKİNER, Faruk YAĞCI, Ahmet ERBAĞCI

Penis boyutlarında değişiklik yapmaya yönelik uygulanan tedavi prosedürleri

Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Bilal GÜMÜŞ

4 cm’den büyük renal hücreli kanserde laparoskopik parsiyel nefrektomi

Volkan TUĞCU, Alper BİTKİN, Ekrem SÖNMEZAY, Hakan POLAY, Ali İhsan TAŞÇI

Yüzeyel mesane tümörlerinde TUR sonrası intravezikal BCG tedavisinin etkinliği

MUZAFFER EROĞLU, M. Nurettin SERTÇELİK

Mesanenin plazmasitoid ürotelyal karsinomu: Olgu sunumu

Burak ÖZÇİFT, Kaan BAL, Yaşar ISSI, Ayşegül SARI AKDER, Ahmet BÖLÜKBAŞI

Benign prostat hiperplazi tanısı ile alfa bloker tedavisi alan hastalarda endikasyon sorgulaması

Hakan POLAT, ERAY KEMAHLI, Buğra Doğukan TÖRER, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

52 yaşındaki kadın hastada metanefrik adenom: Olgu sunumu ve literatür taraması

Halil Lütfü CANAT, Basri ÇAKIROĞLU, Turhan ÇAŞKURLU

PSA’sı 2,5-10 ng/ml arasında olan BPH tanılı hastalarda transüretral prostat rezeksiyonunun PSA, serbest/total PSA oranı, PSA dansitesi düzeyleri üzerindeki etkinliği

Evrim Emre AKSOY, Tansu DEĞİRMENCİ, Adil Emrah SONBAHAR, Salih BUDAK, Zafer KOZACIOĞLU, BÜLENT GÜNLÜSOY, Süleyman MİNARECİ, Ali Rıza AYDER

Üretral akıntı şikâyeti olan hastalardaki etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları

Ramazan GÖZÜKÜÇÜK, Basri ÇAKIROĞLU, Turhan ÇAŞKURLU