Karyotipik bozukluk gösteren intratestiküler leyomiyom

İntratestiküler leyomiyom benign karakterli ve nadir görülen bir skrotal kitle sebebidir. Preoperatif klinik bulgular ile malign bir testiküler kitleden ayrımı mümkün olmamaktadır. Bu durum benign karakterdeki bir tümör nedeniyle testis kaybına yol açmaktadır. Klinik olarak malign-benign ayrımı yapılamayan şüpheli durumlarda peroperatif yapılacak frozen inceleme ile doğru tanı ve tedavi yapılabilir. Erkeklerde düz kas dokusu kaynaklı benign tümörlerde karyotipik anormallik görülmesi son derece ender bildirilen bir durumdur. Leyomiyom patogenezinin altında yatan moleküler mekanizmaların henüz anlaşılamamış olması saptanan karyotipik anomalilerin önemini arttırmaktadır.

Intratesticular leiomyoma with abnormal karyotype

Intratesticular leiomyoma is a benign and rarely observed cause of scrotal mass. It can not be distinguished from a malign testicular mass by using preoperative clinical findings. This may cause the loss of testis because of a benign tumour. In uncertain cases which malign-benign decision can not be made clinically, the correct diagnosis and treatment can be achieved using peroperatively frozen section procedure. Karyotype anomalies in -smooth muscle originated benign tumours- in males is a very rarely observed. The fact that the molecular mechanisms of the leiomioma pathogenesis have not been understood yet, is increasing the importance of karyotype anomalies observed.

Kaynakça

Ellimoottil C, Perz S, Mehta V, Turk TM, Wheeler J. Solid testicular mass in a 63-year-old man. Urology 2013;81:9- 11.

Giyanani VL, Hennigan DB, Fowler M, Sanders TJ. Sonog- raphic findings in leiomyoma of postorchiectomy scrotum. Urology 1985;25:204-6.

Gorunova L, Bjerkehagen B, Heim S. Paratesticular lei- omyoma with a der(14)t(12;14)(q15;q24). Cancer Genet 2011;204:465-8.

Park SB, Lee WC, Kim JK, Choi SH, Kang BS, Moon KH, et al. Imaging features of benign solid testicular and parates- ticular lesions. European Radiol 2011;21:2226-34.

Mak CW, Tzeng WS, Chou CK, Chen CY, Chang JM, Tzeng CC. Leiomyoma arising from the tunica albugi- nea of the testis: sonographic findings. J Clin Ultrasound 2004;32:309-11.

Bremmer F, Kessel FJ, Behnes CL, Trojan L, Heinrich E. Leiomyoma of the tunica albuginea, a case report of a rare tumour of the testis and review of the literature. Diagn Pat- hol. 2012;7:140.

Kim W, Rosen MA, Langer JE, Banner MP, Siegelman ES, Ramchandani P. US MR imaging correlation in pathologic conditions of the scrotum. Radiographics 2007;27:1239- 53.

Akbar SA, Sayyed TA, Jafri SZ, Hasteh F, Neill JS. Multi- modality imaging of paratesticular neoplasms and their rare mimics. Radiographics 2003;23:1461-76.

Heidenreich A. A case of an intratesticular leyomyoma. J Ultrasound Med 1999;18:614.

Canda AE, Atmaca AF, Ozdemir AT, Akbulut Z, Balbay MD. Testis sparing surgery for sequential bilateral testicu- lar tumors. Can J Urol 2009;16:4677-81.

Kirkali Z, Tüzel E, Canda AE, Mungan MU. Testis sparing surgery for the treatment of a sequential bilateral testicular germ cell tumor. Int J Urol 2001 ;8:710-2.

Tuygun C, Ozturk U, Goktug HN, Zengin K, Sener NC, Bakirtas H. Evaluation of frozen section results in patients who have suspected testicular masses: a preliminary re- port. Urol J 2014;11:1253-7.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

54463

Sayıdaki Diğer Makaleler

Erişkin hastalarda mini perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: Ön çalışma sonuçları

Mehmet Fatih AKBULUT, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Emre KANDEMİR, Erkan SÖNMEZAY, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Erektil disfonsiyon ve depresyon

Taha Numan YIKILMAZ, Serdar TOKSÖZ

Böbrek hücreli kanserde yaş ve cinsiyetin sağkalım üzerine etkisi

M Ozan HORSANALI, SACİT NURİ GÖRGEL, Kutan ÖZER, Osman KÖSE, Yüksel YILMAZ

PNL ve açık böbrek taşı cerrahisi sonrası rekürrens

MANSUR DAĞGÜLLİ, Mehmet Mazhar UTANĞAÇ, ONUR DEDE, Mehmet Nuri BODAKÇI, Necmettin PENBEGÜL, Ahmet Ali SANCAKTUTAR, Suleyman CAKMAKCI, Yaşar BOZKURT

Bilateral üreteropelvik, üreterovezikal bileşke darlığı ve posterior üretral valve birlikteliği: Olgu sunumu

Selçuk SARIKAYA, Çağrı ŞENOCAK, Yıldıray YILDIZ, Ekrem ÖZYUVALI, Ömer Faruk BOZKURT

Monopolar Transüretral Prostatektomi'de 120 watt ve 160 watt enerji kullanımının erektil fonksiyon üzerine etkisi

Kemal ENER, EMRAH OKULU, Mustafa ALDEMİR, FATİH AKDEMİR, Murat KESKE, Muhammet Fuat ÖZCAN, Serkan ALTINOVA

Musküler distrofili olguda testis torsiyonu

MEHMET ALİ KARAGÖZ, Onur TELLİ, TOLGA KARAKAN, Arif DEMİRBAŞ, Mücahit KABAR, Haşmet SARICI

Kadın üretra divertikülü: 2 olgu sunumu

Burak ÖZÇİFT, Ahmet BÖLÜKBAŞI, Kaan BAL

Kronik oral antikoagülan kullanımının robotik radikal prostatektomi sonuçlarına etkisi

Turgay TURAN, Uğur BOYLU, Serdar BUĞDAY, Cem İPEK, Fikret Fatih ÖNOL, Eyüp GÜMÜŞ

Karyotipik bozukluk gösteren intratestiküler leyomiyom

Murat Tolga GÜLPINAR, Alpaslan AKBAŞ, EYÜP BURAK SANCAK, Hatip AYDIN, MUSTAFA REŞORLU, SIDIKA ŞEYMA ÖZKANLI