Initial 6 and 8 cores transrectal ultrasound guided prostate biopsy techniques are inadequate compared to 10 or 12 cores in detecting prostate cancer

Amaç: Prostat kanseri (PCa) tespitinde transrektal ultrason eşliğinde (TRUS-Bx) alınan 6,8,10 ve 12 kadran biyopsi tekniklerini karşılaştıran sınırlı sayıda veri vardır. Bu çalışmanın amacı aynı hasta kohortunda 6,8,10 ve 12 kadran prostat TRUS-Bx tekniklerinin kanser tespit oranı açısından karşılaştırmaktır.Gereç ve Yöntemler: Şubat 2005 ile Ocak 2011 tarihleri arasında, serum prostat spesifik antijen (PSA) değeri 2.5 ng/mL üzeri ve/veya anormal tuşe bulguları olan 2033 erkeğe prostat TRUS-Bx uygulandı. İlk seferde 12 kadran prostat biyopsisi alınan 1131 (%55.6) hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta patolojileri hastalara 12 kadran biyopsi yerine 6,8 ve 10 kadran alınmış gibi tekrar değerlendirildi. Bu tekniklerin PCa tespit oranları karşılaştırıldı. Bulgular: Toplamda hastaların %20.9'unda (236/1131) 12 kadran biyopsi ile PCa tespit edildi. Altı kadran, 8 kadran ve 10 kadran biyopsilerin kanser tespit oranı sırasıyla %16.4, %20.1 ve %20.4 olarak hesaplandı. On ve 12 kadran biyopsi teknikleri arasında PCa tespiti açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0.006). Ancak 12 kadran biyopsinin PCa tespit oranı hem 6 kadran (p < 0.0001) hem de 8 kadran (p=0.0039) biyopsiye göre anlamlı olarak yüksekti. Sonuç: Standart 6 ve 8 kadran prostat biyopsisi PCa tespitinde 10 yada 12 kadran prostat biyopsisine kıyasla değersiz görünmektedir. Bundan dolayı ilk prostat biyopsisi 12 kadranı içermelidir

Prostat kanser tespitinde ilk seferde transrektal ultrason eşliğinde alınan 6 ve 8 kadran prostat biyopsi teknikleri 10 veya 12 kadrana göre yetersizdir

Objectives: Limited data exist regarding the comparison of 6, 8, 10 and 12 cores of transrectal ultrasound guided biopsy (TRUS-Bx) of the prostate in detecting prostate cancer (PCa). The purpose of this study was to compare the cancer detection rates of 6, 8, 10 and 12 cores TRUS-Bx of the prostate on the same cohort of patients.Material and Methods: Between February 2005 and January 2011, 2033 men with serum PSA levels higher than 2.5 ng/mL and/or with an abnormal digital rectal examination underwent TRUS-Bx of the prostate. Of the patients, 1131 (55.6%) who underwent initial 12 cores TRUS-Bx of the prostate were included in the study. Patients’ pathology results were re-evaluated if they had undergone 6, 8, and 10 cores biopsies rather than 12 cores. PCa detection rates of these techniques were compared.Results: Overall, 20.9% (236 of 1131) of the patients had PCa detected on 12 cores biopsy. Cancer detection rates of 6 cores, 8 cores and 10 cores biopsies were calculated as 16.4%, 20.1% and 20.4%, respectively. No significant difference was detected between 10 and 12 cores biopsy techniques in detecting PCa (P = 0.06). However, 12 cores biopsy had significantly higher PCa detection rate compared to both 6 (P < 0.0001) and 8 (P = 0.0039) cores biopsies.Conclusion: Standard 6 and 8 cores of prostate biopsy seem to be inferior compared to 10 or 12 cores of TRUS-Bx of the prostate in detecting PCa. Therefore, 12 cores should be included in the initial TRUS-Bx of the prostate

Kaynakça

1. Hodge KK, McNeal JE, Terris MK, Stamey TA. Random systematic versus directed ultrasound guided transrectal core biopsies of the prostate. J Urol 1989; 142: 71-74.

2. Presti JC Jr, Chang JJ, Bhargava V, Shinohara K. The optimal systematic prostate biopsy scheme should include 8 rather than 6 biopsies: results of a prospective clinical trial. J Urol 2000; 163: 163-167.

3. Gore JL, Shariat SF, Miles BJ, Kadmon D, Jiang N, Wheeler TM et al. Optimal combinations of systematic sextant and laterally directed biopsies for the detection of prostate cancer. J Urol 2001; 165: 1554-1559.

4. Serefoglu EC, Ozdemir AT, Balbay MD. Re: The 20-core prostate biopsy protocol--a new gold standard?: V. Ravery, S. Dominique, X. Panhard, M. Toublanc, L. Boccon-Gibod and L. Boccon-Gibod. J Urol 2008; 179: 504-507. J Urol 2008; 180 : 2256-2257.

5. Presti JC Jr. Prostate biopsy: how many cores are enough? Urol Oncol 2003; 21: 135-140.

6. Terris MK, Stamey TA. Determination of prostate volume by transrectal ultrasound. J Urol 1991; 145: 984 – 987.

7. Eskew LA, Bare RL, McCullough DL. Systematic 5 region prostate biopsy is superior to sextant method for diagnosing carcinoma of the prostate. J Urol 1997; 157: 199-202.

8. Levine MA, Ittman M, Melamed J, Lepor H. Two consecutive sets of transrectal ultrasound guided sextant biopsy cores of the prostate for the detection of prostate cancer. J Urol 1998; 159: 471- 475.

9. Naughton CK, Smith DS, Humphrey PA, Catalona WJ, Keetch DW. Clinical and pathological tumor characteristics of prostate cancer as a function of the number of biopsy cores: a retrospective study. Urology 1998; 52: 808-813.

10. Chang JJ, Shinohara K, Bhargava V, Presti JC Jr. Prospective evaluation of lateral biopsy cores of the peripheral zone for prostate cancer detection. J Urol 1998; 160: 2111-2114.

11. Ravery V, Goldblatt L, Royer B, Blanc E, Toublanc M, Boccon-Gibod L. Extensive biopsy protocol improves the detection rate of prostate cancer. J Urol 2000; 164: 393-396.

12. Bauer JJ, Zeng J, Weir J, Zhang W, Sesterhenn IA, Connerly RR et al. Three-dimensional computer-simulated prostate models: lateral prostate biopsy cores increase the detection rate of prostate cancer. Urology 1999; 53: 961-967.

13. Eskicorapcı SY, Baydar DE, Akbal C, Sofikerim M, Günay M, Ekici S et al. An extended 10-core transrectal ultrasonography guided prostate biopsy protocol improves the detection of prostate cancer. Eur Urol 2004; 45: 444-448.

14. Babaian RJ, Toi A, Kamoi K, Troncoso P, Sweet J, Evans R et al. A comparative analysis of sextant and extended 11-core multiside directed biopsy strategy J Urol 2000; 163: 152-7.

15. Mottet N, Bellmunt J, Briers E, Bolla M, Cornford P, De Santis M et al. EAU-ESTRO-SIOG guidelines on prostate cancer.

16. van Hove A, Savole PH, Maurin C, Brunelle S, Gravis G, Salem N et al. Comparison of image-guided targeted biopsies versus systematic randomized biopsies in the detection of prostate cancer: a systematic literature review of welldesigned studies. World J Urol 2014; 32: 847-58.

17. Bratan F, Niaf E, Melodelima C, Chesnais AL, Souchron R, Mege-Lechevallier F et al. Influence of imaging and histological factors on prostate cancer detection and localisation on multiparametric MRI: a prospective study. Eur Radiol 2013; 23: 2019-29.

18. Schoots IG, Roobol MJ, Nieboer D, Bangma CH, Steyerberg EW, Hunink MG. Magnetic resonance imaging-targeted biopsy may enhance the diagnostic accuracy of significant prostate cancer detection compared to standard transrectal ultrasound-guided biopsy: a systematic review and metaanalysis. Eur Urol 2015; 68: 438-50.

19. Catala V, Salas D, Esquena S, Mateu S, Algaba F, Palou J et al. Questions and answers on prostate multiparameter magnetic resonance imaging: everything a urologist should know. Actas Urol Esp 2016; 40: 339-352.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

55964

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tek merkezin testis tümörü tedavisindeki yaklaşımı ile güncel kılavuzların değerlendirilmesi

Özgür EFİLOĞLU, Turgay TURAN, ASIF YILDIRIM, Ismail ULUS, Meftun ÇULPAN, RAMAZAN GÖKHAN ATIŞ, Turhan ÇAŞKURLU

Perkütan nefrolitotomi tedavi başarısını ve komplikasyonlarını öngörmek için kullanılan GUY taş skorlama sisteminin validasyonu

Serkan YARIMOĞLU, SALİH POLAT, İbrahim Halil BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Özgü AYDOĞDU, ERHAN AYDIN, Ertuğrul ŞEFİK, Tansu DEĞİRMENCİ

Initial 6 and 8 cores transrectal ultrasound guided prostate biopsy techniques are inadequate compared to 10 or 12 cores in detecting prostate cancer

HACI İBRAHİM ÇİMEN, Ali Fuat ATMACA, Abidin Egemen İŞGÖREN, Abdullah Erdem CANDA, Mevlana Derya BALBAY

Koitus sırasında penisin süperfisial dorsal veninin rüptürü

MUSA EKİCİ, Aykut Buğra ŞENTÜRK, İsmail NALBANT, Hamit ERSOY

Eksternal üretral meatus yerleşimli condyloma acuminata olgularında cerrahi tedavi sonuçlarımız

ÖMER YILMAZ, Sezgin OKÇELİK, Cumhur YEŞİLDAL, HASAN SOYDAN, FERHAT ATEŞ, Temuçin ŞENKUL

Does minimally invasive hysterectomy add benefit for patients undergoing transobturator tape procedure

Tevfik Berk BİLDACI

Paraplegia after percutaneous nephrolithotomy: A rare clinical entity

Mustafa Suat BOLAT, Alper BAŞAKÇI, Ekrem AKDENİZ, AYŞEGÜL İDİL SOYLU

Erkek infertilitesinin medikal tedavisi

Ali ATAN, Fazlı POLAT, Süleyman YEŞİL, Ali ÜNSAL

Primitive neuroectodermal tumor / Ewing sarcoma (pnet/ews) of the kidney: Report of a case

Muhammet Fuat ÖZCAN, Hayriye Tatli DOGAN, Ziya AKBULUT, Ayse Nur ÖZCAN, Olcay KANDEMİR, Kemal ENER, Mevlana Derya BALBAY

Uluslararası erektil fonksiyon indeksi (IIEF) Türkçe versiyonunun güvenilirliği: Literatür incelemesi

Zeki BAYRAKTAR