Crohn hastalığında enterovezikal fistül çevresinde oluşan mesane kanseri: Olgu sunumu

Crohn Hastalığı tüm gastrointestinal siste- mi tam kat tutan inflamatuar bir süreçtir. Tam kat tutması nedeniyle komşu organlara veya cilde fistülize olabilir. Mesaneye fistül nadir görülür. Enterovezikal fistüllerde hasta dizüri, sık idrar yolu enfeksiyonu, fekalüri ve hema- türi ile başvurabilir. Biz bu olgu sunumunda, sık idrar yolu enfeksiyonu ve fekalüri ile gelen Crohn hastasında tespit edilen enterovezikal fistül etrafında oluşan mesane tümörü olgusu- nu bildirdik.

Bladder cancer that formed around of enterovesical fistula in patient with Chron’s disease: A case report

Crohn’s disease is a inflammatory process which affect all layers of gastrointestinal system. Therefore fistulization to adjacent organs and also skin can be seen in this disease. Bladder is rarely affected in crohn’s disease. In enterovesi- cal fistul, patients come to hospital with recur- rent cystitis, dysuria, hematuria and fecaluria. In this case report, we indicated bladder can- cer around enterovesical fistula in patient with Crohn’s disease who came to our clinic with re- current cystitis and fecaluria.

Kaynakça

1. Greenstein AJ, Gennusso R, Sachar DB, et al. Extrain- testinal cancers in inflammatory bowel disease. Cancer 1985;56:2914–21.

2. Meuleman EJ, Delaere KP, Koudstaal J. Urological comp- lications in Crohn’s disease. Ned Tijdschr Geneeskd 1988;132:586-9.

3. Freedman ND, Silverman DT, Hollenbeck AR, Schatz- kin A, Abnet CC. Association between smoking and risk of bladder cancer among men and women. JAMA 2011;306:737-45.

4. Nieder AM, Lotan Y, Nuss GR. Are patients with hematu- ria appropriately referred to urology?: a multi-institutional questionnaire based survey. Urol Oncol 2010;28:500-3.

5. . Fujimura Y, Kihara T, Uchida J, et al. Transitional cell carcinoma of the bladder associated with Crohn’s dise- ase: case report and review of the literature. Br J Radiol 1992;65:1040-2. Pollard SG, Macfarlane R, Greatorex R, Everett, Hart- fall WG. Colovesical fistula. Ann R Coll Surg Engl 1987; 69:163-5.

Garcea G, Majid I, Sutton CD, Pattenden CJ, Thomas WM. Diagnosis and management of colovesical fistulae; six- year experience of 90 consecutive cases. Colorectal Dis 2006;8:347-52.

Evans RH. Crohn’s disease mimicking primary bladder tu- mour. Br J Urol 1990; 65:299-300. Benchekroun A, El Alj HA, Zannoud M, Jira H, Essayegh

H, Nouini Y. Enterovesical fistula secondary to Crohn’s disease manifested by inflammatory pseudotumor of the bladder. Ann Urol 2003;37:180-3.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

979252

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kadın stres üriner inkontinansında TVT ve TOT yöntemlerinin etkinliğinin ve güvenilirliğinin karşılaştırılması

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Faruk ÖZGÖR, Mesut ÇİLLİ, Burak ARSLAN, Baran ANTAR, Bahar YÜKSEL, Osman KÖSE, Şaban MİMAROĞLU, Şinasi Yavuz ÖNAL

Non-nörojenik alt üriner sistem disfonksiyonu olan çocukların tedavisinde üroterapinin etkinliği

Kürşad ZENGİN, Nevzat Can ŞENER, Umut ÜNAL, Hakan ERÇİL, Adem ALTUNKOL, Erbay TÜMER, Ediz VURUŞKAN, Abdurrahim İMAMOĞLU

Crohn hastalığında enterovezikal fistül çevresinde oluşan mesane kanseri: Olgu sunumu

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin İshak ÖZTÜRK

Robotik parsiyel nefrektomide renorafi için geleneksel poliglaktin ile dikenli dikiş materyallerinin karşılaştırılması

Uğur BOYLU, Cem BAŞATAÇ, Eyüp GÜMÜŞ

Tek taraflı tedavi edilmemiş inguinal testis hastalarında endokrin fonksiyonlar ve spermatogenez

Fatih EKREN, Hasan KOÇOĞLU, Ercan Saruhan, Özgür ÇAKMAK, İbrahim Ethem KARAŞEN

Penil protez implantasyonu yapılan hastalarda memnuniyet değerlendirmesi

Muhammet Fuat ÖZCAN, Muhammed Ersagun ARSLAN, Kemal ENER, Serkan ALTINOVA, BAHRİ GÖK, Ziya AKBULUT

Konjenital penil kurvatür cerrahi tedavi sonuçlarımız

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Faruk ÖZGÖR, Ömer SARILAR, Mehmet Fatih AKBULUT, Murat ŞAHAN, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Ahmet Yalçın BERBEROĞLU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Perkütan nefrolitotomi operasyonlarında kullanılan balon ve amplatz dilatasyon tekniklerinin karşılaştırılması

Hasan TURGUT, MEHMET AKİF DİRİ, MURAT BAĞCIOĞLU, TOLGA KARAKAN, Cankon GERMİYANOĞLU

Tüm anterior üretrayı tutan darlıkların tedavisinde tek aşamalı dorsal inlay bukkal mukozal greft üretroplasti

Fikret Fatih ÖNOL, Cem BAŞATAÇ, Şinasi Yavuz ÖNOL, Uğur BOYLU, Eyüp GÜMÜŞ

Hangi prostat spesifik antijen değeri önemli?

Sebahattin ALBAYRAK, Serhat TANIK, Kürşad ZENGİN, Hasan BAKIRTAŞ, Muhammed Abdrurahim İMAMOĞLU, Mesut GÜRDAL