SÖZLEŞMEDEKİ ESASLI BİR NOKTA, ÖZELLİKLE KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE İVAZIN MİKTARI BELİRLENMEKSİZİN SÖZLEŞME KURULABİLİR Mİ?

noktalarda uyuşulmazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar”. İkinci fıkranın dikkate aldığı ihtimalde taraflar ikinci dere- cedeki noktalar üzerinde durmuşlar, fakat esaslı noktalarda uyuşma sağladıkları halde ikinci derecedeki noktalarda uyuşma sağlayama- mışlar, bunları sonraya bırakmışlardır. Kanun, bu ihtimalde de sözleşmenin kurulmuş olduğundan hareket etmiş ve sözleşme boşlu- ğunun -varsa yedek hükümlere göre değil doğrudan- hâkim tarafın- dan doldurulacağını öngörmüştür. Sözleşme boşluğunun hâkim tarafından doldurulabilmesi için öncelikle sözleşmenin kurulmuş olduğunun kabulü gerekir. Sözleşmenin kurulmuş sayılacağına dair karineye açıkça yer verilmeksizin bunun sonucunda sözleşme boşlu- ğunun nasıl doldurulacağı hükme bağlanmıştır. Yani karine hükmün altında gizlidir. Aslında bu durum ilk fıkrada mehaz kanundan ayrı- lınmış olunmasından kaynaklanmaktadır. Kaynak kanunun bizdeki birinci fıkraya karşılık gelen hükmü (OR 2 I) bizdeki bu ikinci karineye ilişkindir: “Taraflar bütün esaslı noktalar üzerinde uyuşmuş- larsa, o takdirde yan noktaların saklı tutulmuş olmasının sözleşmenin bağla- yıcılığına engel olmayacağı farz edilir” (“Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern solle”). “Farz edilir” şeklinde tercüme ettiğimiz fiilin mastarı olan “vermuten” sözü, aksi ispat edilebilir nitelikte bir karinenin varlığına işaret etmektedir. Buna göre taraflar ikinci derecedeki noktalar üzerinde uyuşma sağlayamamış ve bu konudaki anlaşmayı sonraya bırakmış olsalar dahi, esaslı noktalar üzerinde uyuşmuş olmaları, bağlanma iradesinin varlığı konusunda karine yaratır. Bununla birlikte burada da tarafların henüz sözleşme ile bağlanmadıkları, bu yönde iradelerinin bulunmadığı ispat edilmek suretiyle söz konusu kanuni karine çürütülebilir
Anahtar Kelimeler:

SÖZLEŞMEDEKİ, ESASLI, BİR NOKTA

Is it Possible to Conclude a Contract in the Absence of an Essential Element, in Particular without Determining the Amount of Consideration in Bilateral Contracts?

Keywords:

-,

___

Bibtex @konferans bildirisi { jyasar203210, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {8}, number = {Özel}, pages = {2053 - 2074}, title = {SÖZLEŞMEDEKİ ESASLI BİR NOKTA, ÖZELLİKLE KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE İVAZIN MİKTARI BELİRLENMEKSİZİN SÖZLEŞME KURULABİLİR Mİ?}, key = {cite}, author = {Nomer, Haluk Nami} }
APA Nomer, H. N. (2013). SÖZLEŞMEDEKİ ESASLI BİR NOKTA, ÖZELLİKLE KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE İVAZIN MİKTARI BELİRLENMEKSİZİN SÖZLEŞME KURULABİLİR Mİ? . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 8 (Özel) , 2053-2074 .
MLA Nomer, H. N. "SÖZLEŞMEDEKİ ESASLI BİR NOKTA, ÖZELLİKLE KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE İVAZIN MİKTARI BELİRLENMEKSİZİN SÖZLEŞME KURULABİLİR Mİ?" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 2053-2074 <
Chicago Nomer, H. N. "SÖZLEŞMEDEKİ ESASLI BİR NOKTA, ÖZELLİKLE KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE İVAZIN MİKTARI BELİRLENMEKSİZİN SÖZLEŞME KURULABİLİR Mİ?". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 2053-2074
RIS TY - JOUR T1 - SÖZLEŞMEDEKİ ESASLI BİR NOKTA, ÖZELLİKLE KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE İVAZIN MİKTARI BELİRLENMEKSİZİN SÖZLEŞME KURULABİLİR Mİ? AU - Haluk NamiNomer Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2053 EP - 2074 VL - 8 IS - Özel SN - 1305-970X- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi SÖZLEŞMEDEKİ ESASLI BİR NOKTA, ÖZELLİKLE KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE İVAZIN MİKTARI BELİRLENMEKSİZİN SÖZLEŞME KURULABİLİR Mİ? %A Haluk Nami Nomer %T SÖZLEŞMEDEKİ ESASLI BİR NOKTA, ÖZELLİKLE KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE İVAZIN MİKTARI BELİRLENMEKSİZİN SÖZLEŞME KURULABİLİR Mİ? %D 2013 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 8 %N Özel %R %U
ISNAD Nomer, Haluk Nami . "SÖZLEŞMEDEKİ ESASLI BİR NOKTA, ÖZELLİKLE KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE İVAZIN MİKTARI BELİRLENMEKSİZİN SÖZLEŞME KURULABİLİR Mİ?". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 / Özel (Haziran 2013): 2053-2074 .
AMA Nomer H. N. SÖZLEŞMEDEKİ ESASLI BİR NOKTA, ÖZELLİKLE KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE İVAZIN MİKTARI BELİRLENMEKSİZİN SÖZLEŞME KURULABİLİR Mİ?. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 2053-2074.
Vancouver Nomer H. N. SÖZLEŞMEDEKİ ESASLI BİR NOKTA, ÖZELLİKLE KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE İVAZIN MİKTARI BELİRLENMEKSİZİN SÖZLEŞME KURULABİLİR Mİ?. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 2053-2074.
IEEE H. N. Nomer , "SÖZLEŞMEDEKİ ESASLI BİR NOKTA, ÖZELLİKLE KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE İVAZIN MİKTARI BELİRLENMEKSİZİN SÖZLEŞME KURULABİLİR Mİ?", , c. 8, sayı. Özel, ss. 2053-2074, Haz. 2013
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
  • ISSN: 1305-970X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Yaşar Üniversitesi

48.2b14.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Alman Medeni Kanununda Saklı Paydan Uzaklaştırma Sebeplerine İlişkin Yapılan Değişiklikler ve İsviçre-Türk Hukuku ile KarşılaştırılmasıThe Revision Regarding the Reasons of Deprivation of a Compulsory Share and Comparison with Swiss-Turkish Law

 nalan KAHVECİ

Yabancı Para Borçlarının İfasıPayment of Debts in Foreign Currency

 SERKAN AYAN

Hayvanlara Yönelik İşlenen SuçlarCrimes Against Animals

 burcu DÖNMEZ

6098 Sayılı Kanuna Göre İbranameThe Release According to Code No.6098

 ayça İZMİRLİOĞLU

Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Development

 zeynep TUNCA

Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code

 özlem TÜZÜNER

Tüketici Hukukunun Amacı ve ÖzellikleriThe Purpose and the Characteristics of Consumer Law

 LALE SİRMEN

Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.100 (eBK m.84)' ün Mahsup Kuralına İlişkin Bir İncelemeA Research Related to the Rule of Deduction according to Turkish Code of Obligations, Art. 100 (Code of Obligations (repealed), Art. 84)

 mustafa Alper GÜMÜŞ

"Gemi Adamları"na İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Kaynakları ve Görevli Mahkeme Sorunu – 2. BölümSources of the Provisions of the Turkish Commercial Code Regarding the "Captain and Crew" and Problems of Jurisdiction – Part 2 -

 KERİM ATAMER

Motorlu Araç Mülkiyetinin Devri, Tescili ve Harici DevirlerTransfer and Regıstratıon of Motor Vehicle Ownership and the Defect of Form

Ekrem KURT