Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air

arasındaki rekabet ve bir takım ekonomik sebepler1 nedeniyle, yolcu- luk esnasında bir takım mağduriyetler yaşamaktadır. En sıklıkla yaşanan durum, uçuşların zamanında yapılmaması, uçuşun iptal edilmesi veya hava taşıma şirketinin rezervasyon yaptıran yolcunun sonradan yolculuktan vazgeçmesi nedeniyle boş koltukla uçma riskine karşı kendisini korumak için uçağın kapasitesi üzerinde bilet satışı yapması halidir. Hava yolunu, zamandan kazanmak ve daha konforlu yolculuk için tercih eden kişiler, saatlerce, bazı zaman gün- lerce havalimanında mahsur kalıp, son derece mağdur olmaktadırlar. Bu tür mağduriyetlerin sıklıkla yaşanması nedeniyle tüketicileri koruma ilkesi temelinde, hava yoluyla seyahat eden kişilerin bu tür durumlarda mağduriyetlerinin hızlı ve etkili şekilde giderilmesi ve daha fazla mağduriyet çekmelerini engellenmesi amacıyla Avrupa Birliği 2004 yılında çıkardığı bir Tüzükle havayoluyla seyahat eden yolculara yeni haklar sağlamıştır. Avrupa Birliğinin 261/2004 sayılı Tüzüğü 17.02.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 261/2004 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü3, hava yoluyla yapılan taşımanın yapılama- dığı veya gereği gibi yapılamadığı durumlarda yolcuya; tazminattan, mağduriyetin giderilmesini sağlayacak veya azaltacak bir takım yardım ve destek hizmetlerinin sunulmasına kadar bir çok hak sağlıyor
Anahtar Kelimeler:

-

Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air

Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs-und Unterstützungsleistungen für Fluggaeste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annulierung oder grosser Verspaetung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr.295/91 (ABl. Nr.L 46 S.1)
Keywords:

-,

___

ALİOĞLU, Musa: Havacılıkta Yolcu Haklarının Teslimi, www. airnewstimes.com/musa-alioglu-havacilikta-yolcu-haklarinin- teslimi (17.07.2012)

BİRİNCİ UZUN, Tuba: Uluslararası Hava Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara, 2012.

DETTLING-OTT, Regula: Die Verordnung 261/2004 über die Ausgleichsleistungen bei Nichtbeförderung, Annulierung oder bei grosser Verspaetung, in Bilaterale Vertraege I &II Schweiz- EU 2007, (Herausgeber Kellerhals/Portmann/Thürer/Weber).

EBINGER, Christoph: Zivilrechtliche Haftung des Luftrechtführers im Personentransport, Bern, 2012.

FÜHRICH, Ernst: BGH: Anwendbarkeit der Fluggastrechte-VO bei Nichterreichen des mitgebuchten Anschlussfluges, LMK 2009 www.beck-online (20.06.2012).

GAEDTKE, Enrico: Fluggastrechte: Praktische Schwierigkeiten bei der Anwendung der Verordnung (EG) Nr.261/2004, VuR 6/2007, s.201-205.

GIESBERTS, Kleve: Ausgleichsansprüche für Fuggaeste bei Verspaetungen- Offene Auslegungsfragen zur FluggaestVO nach dem EuGH-Urteil vom 19.11.2009, NZV 2010, Heft 6, s.273- 278.

GÜNEL, Reşat Volkan: Uluslararası Havacılık Hukuku, İstanbul, 2010.

KANER, İnci: Türk Sivil Havacılık Kanunu’ndaki Hükümlerin Ortaya Çıkardığı Bazı Meseleler, Batider, Aralık 1986, C.XIII, S.3- 4, s.231-245. (Batider 1986)

KANER, İnci: Hava Hukuku (Hususi Kısım), İstanbul, 1994.

KAYA, Nebi: AB-Hukukunda Hava Taşıma Sözleşmesine İlişkin Son Gelişmeler, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hava Taşıma Hukuku Sempozyumu (Editör :İlyas Çeliktaş), İstanbul, 2012, s.133-144.

KIRMAN, Ahmet: Havayolu ile Yapılan Uluslar arası Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara 1990.

KUMMER, Joachim: Der gegenwaertige Stand der höchstricterlichen Rechtsperechung zu den Fluggastrechten, DAR 4/2010, s.181- 184 .

MÜLLER-ROSTIN, Wolf: Rechtliche Unsicherheiten bei der Neuregelung von Fluggastrechten-eine kritische Würdigung der Verordnung (EG) 261/2004 und zugleich eine Erwiderung zu Schmid in NJW 2006,1841, NZV 2007, Heft 5, s.221-225. (NZV 2007)

MÜLLER-ROSTIN, Wolf: Zu extensive Rechtsfortbildung des EuGH? Urteilanmerkung zu EuGH C 402/07 und 432/07, TranspR 3/2010, s.93-99. (TranspR 2010)

ÖZTÜRK, Yaşar:Hava Hukuku I, Samsun, 2010.

SCHMID, Ronald: Fluggastrechte in der Praxis-Ein Überblick über Entscheidungen zur Verordnung (EG) Nr.261/2004 mit Anmerkungen, NJW 2007, Heft 5, s.261-267. (NJW 2007)

SCHMID, Ronald: Die Nichtbeförderung von Fluggaesten im Licht der neuesten Rechtsprechung des BGH, NJW 2009, Heft 37, s.2724-2727. (NJW 2009)

SCHMID, Ronald: Die Bewaehrung der neuen Fluggastrechte in der Praxis- Ausgewaehlte Probleme bei der Anwendung der Verordnung (EG) Nr.261/2004, NJW 2006, Heft 26, s.1841-1845. (NJW 2006)

SCHMID, Ronald: Die Berechnung der Grosskreis-Entfernungen zur Bestimmung der Höhe des Ausgleichsanspruchs nach der Verordnung (EG) Nr.261/2004 vom 11.Februar 2004, ZLW 55, 1/2006, s.81-86. (ZLW 2006)

SCHMID, Ronald: Die Verordnung (EG) Nr.261/2004- Europaeischer Verbraucherschutz mit Nachbesserungsbedarf, ZLW 54, 3/2005, s.373-385. (ZLW 2005)

SCHMID, Ronald/HOPPERDIETZEL, Holger: Die Fluggastrechte- eine Momentaufnahme, NJW 2010, Heft 27, s.1905-1911.

SENDMEYER, Stefanie: Alle Jahre wieder Europaeische Fluggastrechte im Schneechaos, NJW 2011, Heft 12, s.808-812.

SÖZER, Bülent: Hava Yolu İle Yapılan Uluslararası Taşımalarda Taşıyanın Sorumluluğunu Düzenleyen Varşova/La Haye Sisteminin Tadiline İlişkin 1999 Montreal Sözleşmesi, Batider Haziran 2001, C.XXI, S.1, s.141-191. (Batider 2001)

STAUDINGER, Ansgar : Abgrenzung Zwischen grosser Verspaetung und Annulierung im Luftverkehrsrecht-eine neue Aufgabe für den EuGH?NJW 2007, s.3392-3394

STAUDINGER, Ansgar/SCHMIDT-BENDUN, Rüdiger: Neuregelung über Ausgleichs und Unterstützungsleistungen für Fluggaeste, NJW 2004, Heft 27, s.1897-1901. (NJW 2004)

STAUDINGER, Ansgar/SCHMIDT-BENDUN, Rüdiger: Das Zusammenspiel der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über Ausgleichs-und Unterstützungsleistungen für Fluggaeste mit völkervertraglichen, europaeischen sowie nationalen Vorschriften, VersR 2004, Heft 22, s.971-974.

TONNER, Klaus: Aktuelle Entwicklungen im Flug-und Fahrgastrecht, VuR 6/2010, s.209-215. (VuR 2010)

TONNER, Klaus: Fluggastrechte und der EuGH VuR 6/2009, s.209- 213. (VuR 2009)

ÜLGEN, Hüseyin: Hava Taşıma Sözleşmesi, Ankara,1987.

WAGNER, Beate: Verbesserung der Fluggastrechte durch die Verordnung (EG) Nr.261/2004?, VuR 9/2006, s.337-339.

___

Bibtex @ { jyasar203216, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {8}, number = {Özel}, pages = {2327 - 2422}, doi = {10.19168/jyu.09397}, title = {Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air}, key = {cite}, author = {Serdar,  ilknur} }
APA Serdar,  . (2013). Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 8 (Özel) , 2327-2422 .
MLA Serdar,  . "Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 2327-2422 <
Chicago Serdar,  . "Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 2327-2422
RIS TY - JOUR T1 - Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air AU -  ilknur Serdar Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2327 EP - 2422 VL - 8 IS - Özel SN - 1305-970X- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air %A  ilknur Serdar %T Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air %D 2013 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 8 %N Özel %R %U
ISNAD Serdar,  ilknur . "Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 / Özel (Haziran 2013): 2327-2422 .
AMA Serdar  . Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 2327-2422.
Vancouver Serdar  . Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 2327-2422.
IEEE  . Serdar , "Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 8, sayı. Özel, ss. 2327-2422, Haz. 2013, doi:10.19168/jyu.09397
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
  • ISSN: 1305-970X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Yaşar Üniversitesi

49.4b16.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı (TBK. m. 339)Scope of Application of Provisions Governing the Leasing of the Residential Premises and Business Premises with Roof (Turkish Code of Obligations Art. 339)

 emre GÖKYAYLA

Kanunların Önceye Etki Yasağı: Sosyal Sigortalar Hukuku Bakımından Bir DeğerlendirmeNon-Retroactivity of Law: An Evaluation in Terms of Social Security Law

 ali Nazim SÖZER

Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Development

 zeynep TUNCA

Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.100 (eBK m.84)' ün Mahsup Kuralına İlişkin Bir İncelemeA Research Related to the Rule of Deduction according to Turkish Code of Obligations, Art. 100 (Code of Obligations (repealed), Art. 84)

 mustafa Alper GÜMÜŞ

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business

 haluk BURCUOĞLU

Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Development

 zeynep TUNCA

Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Development

 zeynep TUNCA

A Comparison of the Actions about Defective Products under the Consumer Protection Act 1987 and Common Law Actions about Negligently Manufactured Products in the UKİngiltere'de 1987 Tarihli Tüketicinin Korunması Kanununa Göre Ayıplı Mallara İlişkin Açılan Davalarla İçtihat Hukukuna Göre İhmal Sonucu

 h. Gökçe TÜRKOĞLU

Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law

 talih UYAR

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLERİ SÜRÜLEN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TALEPLERİNE İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 15.06.2011 TARİHLİ E.2011/17-142 K.2011/411 SAYILI VE 22.02.2012 TARİHLİ E.2011/17-787 K.2012/92 SAYILI KARARLARI İLE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ'NİN 05.06.2012 TARİHLİ E.2011/1

 ATİLLA ALTOP