Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law

Tesirleri (Terc. GÜRDOĞAN, B.) (Batıder, 1964, C: II, S.3, 47) - POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, s. 550 – GÜRDOĞAN B. Rehnin Paraya Çevrilmesi, s. 10 - GÜRDOĞAN, B. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, s. 4
Anahtar Kelimeler:

-

Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law

Keywords:

-,

___

Bibtex @ { jyasar203233, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {8}, number = {Özel}, pages = {0 - 2914}, doi = {10.19168/jyu.53521}, title = {Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law}, key = {cite}, author = {Uyar,  talih} }
APA Uyar,  . (2013). Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 8 (Özel) , 0-2914 .
MLA Uyar,  . "Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 0-2914 <
Chicago Uyar,  . "Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 0-2914
RIS TY - JOUR T1 - Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law AU -  talihUyar Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 2914 VL - 8 IS - Özel SN - 1305-970X- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law %A  talih Uyar %T Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law %D 2013 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 8 %N Özel %R %U
ISNAD Uyar,  talih . "Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 / Özel (Haziran 2013): 0-2914 .
AMA Uyar  . Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 0-2914.
Vancouver Uyar  . Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 0-2914.
IEEE  . Uyar , "Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law", , c. 8, sayı. Özel, ss. 0-2914, Haz. 2013, doi:10.19168/jyu.53521
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
  • ISSN: 1305-970X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Yaşar Üniversitesi

54.6b17.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLERİ SÜRÜLEN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TALEPLERİNE İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 15.06.2011 TARİHLİ E.2011/17-142 K.2011/411 SAYILI VE 22.02.2012 TARİHLİ E.2011/17-787 K.2012/92 SAYILI KARARLARI İLE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ'NİN 05.06.2012 TARİHLİ E.2011/1

 ATİLLA ALTOP

Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Tehlike Sorumluluğu Kuralına İlişkin Birkaç Tespit ve Hukuk Düzeni Tarafından Faaliyetine İzin Verilmiş Önemli Ölçüde Tehlike Arzeden İşletmelerin Yol Açtığı Zararların Uygun Bir Bedelle Denkleştirilmesi SorunuSome Remarks about the General Risk Liability in Tur

 ilhan ULUSAN

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business

 haluk BURCUOĞLU

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLERİ SÜRÜLEN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TALEPLERİNE İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 15.06.2011 TARİHLİ E.2011/17-142 K.2011/411 SAYILI VE 22.02.2012 TARİHLİ E.2011/17-787 K.2012/92 SAYILI KARARLARI İLE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ'NİN 05.06.2012 TARİHLİ E.2011/11551 K.201

 ATİLLA ALTOP

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLERİ SÜRÜLEN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TALEPLERİNE İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 15.06.2011 TARİHLİ E.2011/17-142 K.2011/411 SAYILI VE 22.02.2012 TARİHLİ E.2011/17-787 K.2012/92 SAYILI KARARLARI İLE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ'NİN 05.06.2012 TARİHLİ E.2011/11551 K.201

 ATİLLA ALTOP

Neden İstanbul Tahkim Merkezi?Why Center for Arbitration in İstanbul?

ZİYA AKINCI

Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Development

 zeynep TUNCA

Tebligat Hukuku Açısından İmar Kanunu'nun 32/II. Maddesinde Düzenlenen (Özel) Tebligat Hükmünün DeğerlendirilmesiFrom the Perspective of Notification Law the Evaluation of the (Special) Notification Provision in Art. 32/II of the Housing and Development Code

Bilgehan YEŞİLOVA

Türk Borçlar Kanununun Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukukuna İlişkin Hükümlerinin DeğerlendirilmesiThe Consideration of the Provisions on Non-Contractual Liability of Turkish Code of Obligations

Nevzat KOÇ

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLERİ SÜRÜLEN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TALEPLERİNE İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 15.06.2011 TARİHLİ E.2011/17-142 K.2011/411 SAYILI VE 22.02.2012 TARİHLİ E.2011/17-787 K.2012/92 SAYILI KARARLARI İLE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ'NİN 05.06.2012 TARİHLİ E.2011/11551 K.201

 ATİLLA ALTOP