Yeni Avrupa’nın İnşası Sürecinde Avrupa-Atlantik Güçlerinin ve Rusya Federasyonu’nun Ukrayna Politikaları

Yeni Avrupa’nın inşası süreci Mayıs 1989’da Washington’un tam, özgür ve barış halinde bir kıta oluşturma çağrısıyla başlamıştır. Aynı yıl, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından Washington’un çağrısı Avrupa ülkeleri tarafından benimsenmiştir. Kasım 1990’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’na (AGİK) katılan devletlerin Devlet ya da Hükümet Başkanları tarafından Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı imzalanmıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), yeni Avrupa’nın inşası arayışında olan imzacı devletlerin arasında yer almıştır. Ancak, SSCB’nin dağılmasından itibaren Rusya Federasyonu (RF), Avrupa-Atlantik güçleri tarafından yeni Avrupa’nın dışında bırakılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) ve Avrupa Birliği’nin (AB) tam, özgür ve barış halinde yeni bir Avrupa’nın inşasına ilişkin ortak amaçları, RF’yi hedef almıştır. Avrupa-Atlantik güçleri Doğu Avrupa’yı batısıyla bütünleştirmeye ve kıtadaki Rus etkisini engelleyemeye çalışmışlardır. Bu amaçla NATO ve AB, Doğu Avrupa’dan Rus sınırlarına uzanan genişleme sürecine girmişlerdir. Bu nedenle Moskova, RF’yi içeren ve Moskova’nın çıkarlarının Avrupa-Atlantik güçleri tarafından dikkate alındığı Daha Büyük bir Avrupa’nın inşası hedefini benimsemiştir. Ayrıca RF, 1993’ten itibaren izlediği yakın çevre politikasıyla Doğu Avrupa’nın da dahil olduğu eski Sovyet coğrafyasını, kendi yaşamsal çıkar alanı olarak tanımlamıştır. Avrupa-Atlantik ve Rus etki alanları arasında yer alan stratejik konumuyla dikkat çeken Ukrayna, Doğu Avrupa’daki rakip bütünleşme politikalarının ve böylece güç ve etki mücadelesinin odağında yer almıştır. Hem bir Doğu Avrupa hem de Karadeniz ülkesi olan Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla mı yoksa RF liderliğindeki oluşumlarla mı bütünleşeceği sorusu ve bu çerçevede Kiev’in seçimi, bölgedeki güç ve etki mücadelesi açısından temel bir sorun olmuştur. Doğu Avrupa’da Avrupa-Atlantik güçleri ile RF arasında önceki güç ve etki mücadelelerinin aksine, ilk kez Ukrayna krizinde ve Ukrayna Savaşı’nda RF’nin izlediği politikalar, Washington ve Brüksel (ABD, NATO ve AB) tarafından yeni bir Avrupa’nın inşası hedefine yönelik büyük bir tehdit ve meydan okuma olarak nitelendirilmiştir. Bununla birlikte, Ukrayna krizi ve Ukrayna Savaşı ile RF’nin Doğu Avrupa’da ve Karadeniz’de artan varlığı Avrupa-Atlantik güçlerini birleştirmemiştir. 1989’dan itibaren yeni bir Avrupa’nın inşası hedefinde zaten birleşmiş olan ABD, NATO ve AB, bu hedefin gerçekleştirilmesine dönük ortak politikalarını sürdürmüşlerdir. Bu çerçevede ABD ve AB, RF’ye yaptırım uygularken NATO, İttifak’ın doğusundaki ileri mevcudiyetini artırmıştır. Bu süreçte Avrupa-Atlantik etki alanını genişletmek için ABD, NATO ve AB Ukrayna’ya yönelik yardım politikalarını da pekiştirmişlerdir. Öte yandan Avrupa-Atlantik güçleri, tanımama politikası izleseler de, RF’nin Kırım’ı ilhakı ile Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana ilk kez Avrupa sınırı RF’nin lehine değişmiş; Doğu Avrupa’daki Avrupa-Atlantik etki alanı sınırlanmıştır. Ayrıca, Ukrayna Savaşı’nın başlamasından itibaren RF, NATO’nun Karadeniz’e genişlemesini bir kez daha engellemiş ve böylece Moskova, RF’yi dışarıda bırakan yeni Avrupa’nın inşasını durdurmuştur.

___

 • A Strategic Compass for Security and Defence-For a European Union that protects its citizens, values and interests and contributes to international peace and security. (21 March 2022). https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/en/pdf. Son erişim tarihi, 03.05.2022.
 • Address by President of the Russian Federation, March 18, 2014. http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603. Son erişim tarihi, 13.04.2018.
 • Address by the President of the Russian Federation (21.02.2022). http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828. Son erişim tarihi, 28.02.2022.
 • A National Security Strategy for A New Century (1997). http://www.fas.org/man/docs/strategy97.htm. Son erişim tarihi, 1.02.2005.
 • A Secure Europe in a Better World (2003). www.consilium.europa.eu/78367.pdf. Son erişim tarihi, 7.11.2011.
 • Adomeit H (2012). Putin’s ‘Eurasian Union’: Russia’s Integration Project and Policies on Post-Soviet Space. https://www.academia.edu/2485281/. Son erişim tarihi, 19.08.2016.
 • Altı Soruda ABD’nin RF’ye Yaptırımları (2017). http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40727892. Son erişim tarihi, 23.03.2018.
 • Asmus R D (2006). Next Steps in Forging a Euroatlantic Strategy for the Wider Black Sea. İçinde: R D Asmus (der), Next Steps in Forging a Euroatlantic Strategy for the Wider Black Sea, Washington: the German Marshall Fund of the United States, 15-33.
 • Bilener T (2004). Ulus-Devlet Olma Sürecinde Ukrayna. İçinde: E Büyükakıncı (der). Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, Ankara: Phoenix, 311-341.
 • Blinken A J (2022). Imposing Sanctions on President Putin and Three Other Senior Russian Officials. https://www.state.gov/imposing-sanctions-on-president-putin-and-three-other-senior-russian-officials/. Son erişim tarihi, 28.02.2022.
 • Blocker J (1997). Yeltsin Calls For ‘Greater Europe’ Without Divisions. http://www.rferl.org/articleprintview/1086973.html. Son erişim tarihi, 06.07.2015.
 • Bögün H (2022). Ukrayna ve Emperyalist Matruşka. İçinde: M A Güller (der), Ukrayna: Tarih Yapan Savaş. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları, 7-23. Brussels Summit Declaration (11-12 July 2018). https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm. Son erişim tarihi, 13.07.2018.
 • Brussels Summit Communiqué (14 June 2021). https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm. Son erişim tarihi, 15.06.2021.
 • Brzezinski Z (1998). Ukraine’s Critical Role in the Post-Soviet Space. İçinde: L A Hajda (der), Ukraine in the World, New York: Harvard University Press, 3-8.
 • Bucharest Summit Declaration. (2008). http://www.summitbucharest.ro/en/doc_201.html. Son erişim tarihi, 19.10.2010.
 • Budapest Memorandums on Security Assurances. (1994). http://www.crf.org/nonproliferation-arms-control-and-disarmament/budapest-memorandums/. Son erişim tarihi, 01.09.2015.
 • Bush G (31.05.1989). A Europe Whole and Free: Remarks to the Citizens in Mainz. https://usa.usembassy.de/etexts/ga6-890531.htm. Son erişim tarihi, 08.09.2020.
 • Charter of Paris for A New Europe (1990). https://www.osce.org/files/f/documents/0/6/39516.pdf. Son erişim tarihi, 16.08.2017.
 • Charter on a Distinctive Partnership between the North Atlantic Treaty Organization and Ukraine (1997). http://www.nato.int/cps/in/natohq/official_texts_25457.htm. Son erişim tarihi, 08.08.2017.
 • Clover C (2012). Clinton Vows to Thwart New Soviet Union. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a5b15b14-3fcf-11e2-9f71-00144feabdc0.html. Son erişim tarihi, 05.07.2015.
 • Christie E (2015). Kırım İlhakından Sonraki Yaptırımlar İşe Yaradı Mı?. https://www.nato.int/docu/review/2015/Russia/sanctions.htm. Son erişim tarihi, 23.03.2018.
 • Cohen S F (2015). Why Cold War Again?. https://www.thenation.com/article/archive/why-cold-war-again-2/. Son erişim tarihi, 25.07.2022.
 • Conditions for membership. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/conditions-membership_en. Son erişim tarihi, 14.07.2022.
 • Country profiles. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_en. Son erişim tarihi, 14.07.2022.
 • Crimea Declaration: Statement by Secretary Pompeo (July 24, 2018). https://ua.usembassy.gov/crimea-declaration-statement-by-secretary-pompeo/. Son erişim tarihi, 22.08.2019.
 • Crimea Is Ukraine (February 27, 2019). https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/289749.htm. Son erişim tarihi, 02.05.2019.
 • Declaration to Complement the Charter on a Distinctive Partnership between the North Atlantic Treaty Organization and Ukraine as signed on 9 July 1997 (2009). http://www.nato.int/cps/pl/natohq/official_texts_57045.htm. Son erişim tarihi, 04.07.2017.
 • Declaration on a transformed North Atlantic Alliance issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council (“The London Declaration”), London, 6 July 1990.http://www.cvce.eu/obj/the_london_declaration_on_a_transformed_north_atlantic_alliance_6_july_1990-en9c5fa86b-12a0-4f59-ad90-e69503ef6036.html. Son erişim tarihi, 25.07.2022.
 • Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/482/text. Son erişim tarihi, 22.04.2020.
 • Eastern Partnership (2008). http://eeas.europa.eu/eastern/docs/com08_823_en.pdf. Son erişim tarihi, 18.09.2011.
 • Enlargement and Article 10. https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm. Son erişim tarihi, 14.07.2022.
 • Erhan Ç ve Arat T (2001). AT’yle İlişkiler. İçinde: B Oran (der), Türk Dış Politikası, Cilt II, İstanbul: İletişim Yayınları, 83-101.
 • EU Sanctions Against Russia over Ukraine Crisis (12/03/2018). https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine-crisis.htm. Son erişim tarihi, 23.03.2018.
 • EU solidarity with Ukraine (2022). https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-soldiarity-ukraine_en. Son erişim tarihi, 26.02.2022.
 • EU-Ukraine Summit (12-13/07/2017). http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/07/12-13/. Son erişim tarihi, 14.07.2017.
 • EU-US Summit 2021-Statement: Towards a renewed Transatlantic partnership. Consilium.europa.eu/media/50758/eu-us-summit-joint-statement-15-june-final-final.pdf. Son erişim tarihi, 05.08.2021.
 • European Council Statements and remarks. (2022). https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/30/statement-by-the-members-of-the-european-council/. Son erişim tarihi, 30.09.2022.
 • Fiott D ve Lindstrom G (2021). Strategic Compass: New bearings for EU security and defence?. iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_171_0.pdf. Son erişim tarihi, 02.05.2022.
 • Foreign Policy Concept of the Russian Federation (November 30, 2016). http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248. Son erişim tarihi, 08.08.2017.
 • Gallina N (2009). Ukraine Knocking at the Door? The EU-Ukraine Relationship after the Orange Revolution. İçinde: A N Lushnycky ve M Riabchuk (der), Ukraine on in Meandering Path between East and West, Bern: Peter Lang, 41-62.
 • Garnett S (1998). U.S.-Ukrainian Relations: Past, Present, and Future. İçinde: L A Hajda (der), Ukraine in the World, New York: Harvard University Press, 103-124.
 • Güller M A (2022). Rusya’nın NATO Kuşatmasını Ukrayna’dan Yarma Harekâtı. İçinde: M A Güller (der), Ukrayna: Tarih Yapan Savaş. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları, 25-42.
 • Haukkala, H. (2015). From Cooperative to Contested Europe? The Conflict in Ukraine as a Culmination of a Long-Term Crisis in EU-Russia Relation: Journal of Contemporary European Studies, 23 (1), 25-40.
 • Hill, W H (2018). No Place for Russia: European Security Institutions Since 1989. New York: Columbia University Press.
 • Interim National Security Strategic Guidance. (2021). whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf. Son erişim tarihi, 05.08.2021.
 • Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit. (Riga, 21-22 May 2015). www.consilium.europa.eu/en/joint-declaration-eastern-partnership/riga220515/final.pdf. Son erişim tarihi, 22.05.2015.
 • Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit (07.05.2009). http://www.consilium.europa.eu. Son erişim tarihi, 08.11.2011.
 • Joint Declaration of the International Crimea Platform Participants (2021). https://crimea-platform.org/en/samit/deklaraciya. Son erişim tarihi, 24.08.2021.
 • Joint Statement on Further Restrictive Economic Measures (February 26, 2022). https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/26/joint-statement-on-further-restrictive-economic-measures/. Son erişim tarihi, 28.02.2022.
 • Joint Statement of the United States and Germany on Support for Ukraine, European Energy Security, and our Climate Goals (July 2021). https://www.state.gov/joint-statement-of-the-united-states-and-germany-on-support-for-ukraine-european-energy-security-and-our-climate-goals/. Son erişim tarihi, 05.08.2021.
 • Joint Statement on the U.S.-Ukraine Strategic Partnership (September 01, 2021). https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/01/joint-statement-on-the-u-s-ukraine-strategic-partnership/. Son erişim tarihi, 02.09.2021.
 • Karan C (2022). Donbass’ın Sekiz Yıllık Savaşı. İçinde: M A Güller (der), Ukrayna: Tarih Yapan Savaş. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları, 43-63.
 • Kerry J (2014). Congratulating Georgia, Moldova, and Ukraine on the Signing of Agreements with the European Union. http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/06/228518.htm. Son erişim tarihi, 04.08.2014.
 • Krastev I ve Leonard M (2014). The New European Disorder. https://ecfr.eu/publication/the_new_european_disorder322/. Son erişim tarihi, 22.05.2015.
 • Krauthammer C (2004). Why Only in Ukraine?. https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2004/12/03/why-only-in-ukraine/a172f244-64af-4123-a3a5-d7b680eb2744/. Son erişim tarihi, 07.09.2022.
 • Larrabee, S F (1998). Ukraine’s Place in European and Regional Security. İçinde: L A Hajda (der), Ukraine in the World, New York: Harvard University Press, 249-270.
 • Larrabee, S F (2004). The Russian Factor in Western Strategy Toward the Black Sea Region. İçinde: R D Asmus, K Dimitrov ve J Forbrig (der), A New Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Region, Washington: the German Marshall Fund of the United States, 147-156.
 • Leyen U V (2022). State of the Union Address by President von der Leyen. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ru/SPEECH_22_5493. Son erişim tarihi, 15.09.2022. Linden-Retek P ve Brewer E (2014). Why Crimea Is Not Kosovo, and Why It Matters. http://www.opendemocracy.net/od-russia/paul-linden-retek-evan-brewer/Crimea. Son erişim tarihi, 13.04.2018.
 • Maass A S (2019). From Vilnius to the Kerch Strait: wide-ranging security risks of the Ukraine crisis. European Politics and Society, 20(5), 609-623.
 • Madrid Summit Declaration. (29.06.2022). https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm. Son erişim tarihi, 03.07.2022.
 • Malek M (2009). The “Western Dimension” of the Foreign and Security Policy of Ukraine since 2005 with Special Consideration of the “Russian Factor”. İçinde: J B Dilger (der), Ukraine on its Way to Europe: Interim Results of the Orange Revolution, Frankfurt: Peter Lang, 233-251.
 • McMahon R (2014). Ukraine in Crisis. http://www.cfr.org/ukraine/ukraine-crisis/p32540. Son erişim tarihi, 22.05.2015.
 • Mearsheimer, J J (2010). Why is Europe Peaceful Today?. European Political Science, 9(3), 387-397.
 • Mearsheimer, J J (2014). Why the Ukraine Crisis is the West’s Fault. Foreign Affairs, 93(5), 77-89.
 • Medvedev D. Speech at Meeting with German Political, Parliamentary and Civic Leaders (June 5, 2008). http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/320. Son erişim tarihi, 08.08.2017.
 • Member countries. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm. Son erişim tarihi, 14.07.2022.
 • Mitchell A W (2018). Commemoration of the 85th Anniversary of the Holodomor in Ukraine 1932-1933. https://www.state.gov/p/eur/rls/rm/2018/287447.htm. Son erişim tarihi, 11.12.2018.
 • Morelli V L (2017). Ukraine: Current Issues and U.S. Policy. https://www.fa:org/sgp/crs/row/RL33460.pdf. Son erişim tarihi, 30.06.2017.
 • National Security Strategy of the United States (2006). http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nssall.html. Son erişim tarihi, 28.04.2007.
 • National Security Strategy of the United States (2015). https://obamawhitehouse.archive:gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf. Son erişim tarihi, 29.07.2017.
 • National Security Strategy of the United States. (2017). http://nssarchive.us/national-security-strategy-2017/. Son erişim tarihi, 17.01.2018.
 • NATO’s Enhanced Forward Presence. (2017). https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_05/1705-factsheet-efp.pdf. Son erişim tarihi, 30.07.2016.
 • NATO, EU should treat Ukraine as “part of the West”-Kuleba. https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3291085-nato-eu-should-ukraine-as-part-of-the-west-kuleba.html. Son erişim tarihi, 09.08.2021.
 • NATO’s Support to Ukraine (2016). https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-nato-ukraine-support-eng.pdf. Son erişim tarihi, 30.07.2016.
 • Nauert H (2018). Crimea is Ukraine. http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/03/279266.htm. Son erişim tarihi, 23.03.2018.
 • Newton J M (2013). Gorbachev, Mitterand, and the Emergence of the Post-Cold War Order in Europe. Europe-Asia Studies, 65 (2), 290-320.
 • Nitoiu C (2016). Toward Conflict or Cooperation? The Ukraine Crisis and EU-Russia Relations. Southeast European and Black Sea Studies, http://dx.doi.org/10.1080/14683857.2016.1193305. Son erişim tarihi, 28.06.2016.
 • Nuland V (2013). A Pivotal Moment for the Eastern Partnership: Outlook for Ukraine, Moldova, Georgia, Belarus, Armenia and Azerbaijan. http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/2013/nov/217576.htm. Son erişim tarihi, 4.08.2014.
 • Nuland V (2014). Ukraine: Confronting Internal Challenges and External Threats. http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/2014/apr/224574.htm. Son erişim tarihi, 04.08.2014.
 • Özdal H (2015). İç-Bölgesel-Küresel Dinamikler Bağlamında Ukrayna Krizi. Uluslararası Hukuk ve Politika, 11(42), 69-102.
 • Palladino R (2019). Transatlantic Community Imposes Sanctions on Russia. https://www.state.gov/r/pa/prs/ps72019/03/290382. Son erişim tarihi, 24.04.2019.
 • Paul A (2014). After Vilnius: The Future of EU-Ukraine Relations. Turkish Policy Quarterly, 12(4), 55-64.
 • Popescu N (2011). The EU and South Caucasus: Learning Lessons from Moldova and Ukraine. http://www.policy.hu/npopescu/ipf%20info/IPF%202%20caucasu:pdf. Son erişim tarihi, 18.09.2011.
 • Prague Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Prague (2002). http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-127e.htm. Son erişim tarihi, 19.10.2010.
 • President of Ukraine opened the inaugural summit of the Crimea Platform (23 August 2021). https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-vidkriv-inavguracijnij-samit-krimskoyi-pl-70269. Son erişim tarihi, 24.08.2021.
 • Presidential Speeches: George H. W. Bush Presidency March 6, 1991: Address Before a Joint Session of Congress on the End of the Gulf War. https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/march-6-1991-address-joint-session-congress-end-gulf-war. Son erişim tarihi, 28.07.2022.
 • Press Conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of the NATO-Ukraine Commission. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160789.htm. Son erişim tarihi, 11.12.2018.
 • Press point with NATO Secretary General Jens Stoltenberg. (2022). https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_207788.htm. Son erişim tarihi, 30.09.2022.
 • Putin V (2007). 50 Years of the European Integration and Russia. En.kremlin.ru/events/president/transcripts/24094. Son erişim tarihi, 02.09.2021.
 • Putin V (2011). A New Integration Project for Eurasia: The Future in the Making. http://www.russianmission.eu/en/news/article/2011/10/3.htm. Son erişim tarihi, 13.08.2014.
 • Relations with Russia (2017). http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50090.htm. Son erişim tarihi, 06.07.2017.
 • Relations with Ukraine (2017). http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_37750.htm. Son erişim tarihi, 07.06.2017.
 • Remarks by Russian President Yeltsin (1997). http://www.nato.int/docu/speech/1997/s970527e.htm. Son erişim tarihi, 09.07.2015.
 • Sakwa R (2015). The death of Europe? Continental fates after Ukraine. International Affairs, 91(3), 553-579.
 • Sauer T (2017). The Origins of the Ukraine Crisis and the Need for Collective Security between Russia and the West. Global Policy, 8(1), 82-91.
 • Sestanovich S (2014). How the West Has Won. Foreign Affairs, (November/December), 171-175.
 • Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy (2016). http://www.is:europa.eu/publications/detail/article/a-global-strategy-for-the-european-union-foreign-and-security-policy.pdf. Son erişim tarihi, 13.07.2016.
 • Siddi M (2016). German Foreign Policy towards Russia in the Aftermath of the Ukraine Crisis: A New Ostpolitik?. Europe-Asia Studies, 68(4), 665-677.
 • Signing of treaties on accession of Donetsk and Lugansk people's republics and Zaporozhye and Kherson regions to Russia. (2022). http://en.kremlin.ru/events/president/news/69465. Son erişim tarihi, 30.09.2022.
 • Solchanyk R (2001). Ukraine and Russia: The Post-Soviet Transition. New York: Rownan&Littlefield Publishers.
 • Somin İ (2014). Why the Kosovo “Precedent” Does Not Justify Russia’s Annexation of Crimea. http://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2014/03/24. Son erişim tarihi, 13.04.2018.
 • Sönmezoğlu F, Arıboğan Ü, Ayman G ve Dedeoğlu B (2005). Uluslararası İlişkiler Sözlüğü. 4. Baskı, İstanbul: DER Yayınları.
 • Stability and Democracy for Ukraine Act (STAND for Ukraine Act), H. R. 5094, 114th Congress (2016). https://www.congres:gov/bill/114-congress/house-bill/5094/text. Son erişim tarihi, 06.02.2017.
 • Stability and Democracy for Ukraine Act (STAND for Ukraine Act), H.R. 830, 115th Congress (2017). www.congres:gov/bill/115th-congress/house-bill/830/text. Son erişim tarihi, 15.06.2017.
 • Statement form President Biden. (2022). https://ru.usembassy.gov/statement-from-president-biden-on-russias-attempts-to-annex-ukrainian-territory/. Son erişim tarihi, 30.09.2022.
 • Stoltenberg J (19 Feb. 2022). Remarks: “Hand in hand: Transatlantic and European Security”. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_192204.htm?selectedLocale=en. Son erişim tarihi, 26.02.2022.
 • Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation, Adopted by Heads of State and Government in Lisbon. (2010). www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf. Son erişim tarihi, 28.01.2011.
 • Svarin D (2016). The Construction of ‘Geopolitical Spaces’ in Russian Foreign Policy Discourse before and after the Ukraine Crisis. Journal of Eurasian Studies, 7, 129-140.
 • Tellal E (2001). SSCB’yle İlişkiler. İçinde: B Oran (der), Türk Dış Politikası, Cilt II, İstanbul: İletişim Yayınları, 158-166.
 • Tellal E (2010). Zümrüdüanka: Rusya Federasyonu’nun Dış Politikası. SBF Dergisi, 65(3), 189-236.
 • The Ukraine Crisis and NATO-Russia Relations. (2014). https://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-crisis/Ukraine-crisis-NATO-Russia-relations/EN/index.htm. Son erişim tarihi, 18.01.2018.
 • Thomas L (2014). Vladimir Putin’s Dream of a Greater Europe. http://www.theindependentbd.com/index.php?view=article&catid=169%3Aop_ed&id. Son erişim tarihi, 13.08.2014.
 • Treaty on Friendship, Cooperation, and Partnership between Ukraine and the Russian Federation. İçinde: A H Lubomyr (der). Ukraine in the World, New York: Harvard University Press, 319-329.
 • Trenin D (2014). The Ukraine Crisis and the Resumption of Great-Power Rivalry. http://carnegie.ru/2014/07/09/ukraine-crisis-and-resumption-of-great-power-rivalry. Son erişim tarihi, 04.08.2015.
 • Trone J (1996). The Stimson Doctrine of Non-Recognition of Territorial Conquest. http://www.austlii.edu.au/journals/UQLawJL/1996/9.pdf. Son erişim tarihi, 20.02.2017.
 • Turan G (2004). Bağımsız Ukrayna’nın Dış Politika Seçenekleri. İçinde: E Büyükakıncı (der), Değişen Dünyada RF ve Ukrayna, Ankara: Phoenix, 365-400.
 • Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act (May 9, 2022). https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text. Son erişim tarihi, 27.05.2022.
 • Ukraine and the EU (2018). https://eea:europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/1937_en. Son erişim tarihi, 23.03.2018.
 • Ukraine Freedom Support Act of 2014, S. 2828, 113th Congress (2014). www.congres:gov/bill/113th-congress/senate-bill/2828. Son erişim tarihi, 04.08.2014.
 • Ukraine Support Act, H.R. 4278, 113th Congress (2014). www.congres:gov/bill/113th-congress/house-bill/4278/text. Son erişim tarihi, 04.08.2014.
 • United States-Ukraine Charter on Strategic Partnership (2008). https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/ 113366.htm. Son erişim tarihi, 16.08.2017.
 • U.S. Department of State Diplomacy in Action (2018). Ukraine and Russia Sanctions. https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/ukrainerussia/. Son erişim tarihi, 17.01.2018.
 • U.S. Relations With Russia (2016). http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3183.htm. Son erişim tarihi, 23.03.2018.
 • U.S. Security Cooperation With Ukraine (July 2, 2021). https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine/. Son erişim tarihi, 05.08.2021.
 • Uzgel İ (2001). ABD ve NATO’yla İlişkiler. İçinde: B Oran (der), Türk Dış Politikası, Cilt II, İstanbul: İletişim Yayınları, 243-325.
 • Wade R H (2015). Rethinking the Ukraine Crisis. Economic and Political Weekly, 50(9), 18-20.
 • Wales Summit Declaration. (2014). https://www.gov.uk/government/uploads/system/upload.pdf. Son erişim tarihi, 09.09.2014.
 • Warsaw Summit Communique Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw (2016). http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm. Son erişim tarihi, 10.07.2016.
 • Welt C (2020). Ukraine: Background, Conflict with Russia, and U.S. Policy. https://www.everycrsreport.com/files/20200429_R45008_e3102e65e35cca059be6ffecbe255f6174a8f006.pdf. Son erişim tarihi, 13.05.2020.
 • Wilson A (2014). Ukraine Crisis What It Means For the West. New Haven and London: Yale University Press.
 • Wolff A T (2015). The future of NATO enlargement after the Ukraine crisis. International Affairs, 91(5), 1103-1121.
 • Yazar (2012).
 • Yazar (2013).
 • 2022 NATO Summit. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_196144.htm. Son erişim tarihi, 06.07.2022.