Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Kuds-i Şerif İsimli Yayını Üzerine

Öz Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Kuds-i Şerif  (2015). Yayına Hazırlayan: Sevgi Işık – Fatma Ayan, Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü –Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı Yayınları. 

Kaynakça

Avcı, Casim (2002). “Kudüs/Fethedilişinden Haçlı İstilasına Kadar”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi/ TDİA, 26: 327-329.

Demirkent, Işın (2002). “Kudüs/Haçlılar Dönemi”, TDİA, 26: 239-332.

El-Aselî, Kâmil Cemil (2002). “Kudüs/Osmanlı Dönemi ve Sonrası”, TDİA, 26: s.334-338.

Öz, Mehmet (2010). “Tahrir”. TDİA, 39: 425-429.

Singer, Amy (2002). Osmanlı’da Hayırseverlik – Kudüs’te Bir Haseki Sultan İmareti, çev. Dilek Şendil, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Tomar, Cengiz (2002). “Kudüs/Memlükler Dönemi”, TDİA, 26: s. 332-334.

Torun, Adnan (2012). “Osmanlı Dönemi Vakıf Araştırmalarında Kuyud-ı Kadime Arşivi’nin Rolü ve Önemi”. Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu İstanbul-Edirne, 9-10-11 Mayıs 2012.

Mehmet Kurtoğlu (ed.), Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 305-310.

Kaynak Göster

APA Çınar, H . (2016). Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Kuds-i Şerif İsimli Yayını Üzerine . Vakıflar Dergisi , 0 (44) , .