Hüseyin Çınar

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Kuds-i Şerif İsimli Yayını Üzerine

Vakıflar Dergisi

2015-Sayı: 44

-

6737