İŞVEREN VE İŞÇİ PARADİGMASINDA ÖRGÜTSEL SADAKAT (BAĞLILIK) VE ÖNEMİ

Örgütsel Sadakat, işgörenin örgütüyle özdeşleşme, sevme, koruma, örgütün amaç ve hedeflerini benimseyip örgüte gönül verme duygusudur. Örgütsel sadakati sağlamak için üretimin en önemli unsuru olan işgörenleri seçerek işe almaları, iyi tanımaları, eğitmeleri, öğretmeleri, saygı duymaları, önem vermeleri ve bunu hissettirmeleri gerekir. Takım çalışmasına izin vermeleri, işletme ile ilgili fikir ve görüşlerine önem verilmesi, ücret ve diğer haklarının verilmesi, kâr ve iyi çalışma karşılığı ödül ve işte yükselme olanağı verilmesi, birlikte karar alma veya alınacak kararlarda düşüncelerinin alınması, işle ilgili buluş, geliştirme ve üretim aşamalarında değişik fikirlerin dikkate alınıp değerlendirilmesi de bağlılık açısından ayrıca önemlidir. Bu uygulamalar; çalışanlarda işine ve örgütüne karşı güven, saygı, sevgi ve sahip çıkma duygusunu körükleyecektir. Yüksek örgüt sadakati taşıyan işgörenler mutlu,işini kendi işi gibi görüp, örgütü kendi örgütü sayıp, işini ve örgütünü koruyup işte verimliliğe katkı sağlamış olurlar. İşte verimlilik elde edildiği takdirde örgütün varlığı devam eder ve örgüt amaç ve hedeflerine de en kısa sürede ulaşılmış olur.

___

 • Chen, Z. X. and Francesco, A. M., (2003). “The Relationship Between The Three Components Of Commitment and Employee Performance in China”, Journal of Vocational Behavior, 62(3), 490-516.
 • Cohen, A., (2007).“Commitment Before and After: An Evaluation and Reconceptualization of Organizational Commitment”, Human Reseurce Management Review, 17, 336- 354.
 • Çubukçu, K. ve Tarakçıoğlu, S (2010). “Örgütsel Güven ve Bağlılık İlişkisinin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğretmenleri Üzerinde İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(4), 57-78.
 • Çekmecelioğlu, H., (2006). “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumla¬rının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değer¬lendirilmesi: Bir Araştırma”, İş, Güç - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Haziran, 8(2), 153-168.
 • Çetin, M. Ö., (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çöl, G. (2004). Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(2), 10-21.
 • Çöl, G., (2006). “Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi” ,İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(2),10-21.
 • Dalgın, T., (2008). Liderlik Davranışlarının İş görenler Tarafından Algılanması ve İşgörenlerin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığı Üzerindeki Etkileri: Marmaris Yöresindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Muğla.
 • Doğal, S., ve Kılıç, S., (2007). “Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 37-61.
 • Doğan, S., (2006).Personel Güçlendirme: Rekabette Başarının Anah¬tarı,2. Baskı, İstanbul: Kare Yayınları.
 • Eisenberger, R., Lynch, P., Aselageand, J. veRohdieck, S., (2004). “Who Takes the Most Revenge? Individual Differences in Negative Reciprocity Norm Endorsement”, Personality and Social Psychology Bulletin, 30(6), 789-799.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sosguz1262143, journal = {Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi}, eissn = {2687-4903}, address = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Gönen/ Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {5}, number = {12}, pages = {116 - 132}, title = {İŞVEREN VE İŞÇİ PARADİGMASINDA ÖRGÜTSEL SADAKAT (BAĞLILIK) VE ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Kaya, Yücel and Ören, Kenan} }
APA Kaya, Y. & Ören, K. (2023). İŞVEREN VE İŞÇİ PARADİGMASINDA ÖRGÜTSEL SADAKAT (BAĞLILIK) VE ÖNEMİ . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi , 5 (12) , 116-132 .
MLA Kaya, Y. , Ören, K. "İŞVEREN VE İŞÇİ PARADİGMASINDA ÖRGÜTSEL SADAKAT (BAĞLILIK) VE ÖNEMİ" . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 5 (2023 ): 116-132 <
Chicago Kaya, Y. , Ören, K. "İŞVEREN VE İŞÇİ PARADİGMASINDA ÖRGÜTSEL SADAKAT (BAĞLILIK) VE ÖNEMİ". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 5 (2023 ): 116-132
RIS TY - JOUR T1 - İŞVEREN VE İŞÇİ PARADİGMASINDA ÖRGÜTSEL SADAKAT (BAĞLILIK) VE ÖNEMİ AU - YücelKaya, KenanÖren Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 132 VL - 5 IS - 12 SN - -2687-4903 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi İŞVEREN VE İŞÇİ PARADİGMASINDA ÖRGÜTSEL SADAKAT (BAĞLILIK) VE ÖNEMİ %A Yücel Kaya , Kenan Ören %T İŞVEREN VE İŞÇİ PARADİGMASINDA ÖRGÜTSEL SADAKAT (BAĞLILIK) VE ÖNEMİ %D 2023 %J Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi %P -2687-4903 %V 5 %N 12 %R %U
ISNAD Kaya, Yücel , Ören, Kenan . "İŞVEREN VE İŞÇİ PARADİGMASINDA ÖRGÜTSEL SADAKAT (BAĞLILIK) VE ÖNEMİ". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 5 / 12 (Ağustos 2023): 116-132 .
AMA Kaya Y. , Ören K. İŞVEREN VE İŞÇİ PARADİGMASINDA ÖRGÜTSEL SADAKAT (BAĞLILIK) VE ÖNEMİ. SOSGÜZ. 2023; 5(12): 116-132.
Vancouver Kaya Y. , Ören K. İŞVEREN VE İŞÇİ PARADİGMASINDA ÖRGÜTSEL SADAKAT (BAĞLILIK) VE ÖNEMİ. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi. 2023; 5(12): 116-132.
IEEE Y. Kaya ve K. Ören , "İŞVEREN VE İŞÇİ PARADİGMASINDA ÖRGÜTSEL SADAKAT (BAĞLILIK) VE ÖNEMİ", , c. 5, sayı. 12, ss. 116-132, Ağu. 2023