Ebussuûd Efendi Tefsiri’nin Tefsir Usulü Açısından İncelenmesi

İslâm dininin ilk ve en temel kaynağı Kur’ân-ı Kerîm’in en doğru şekilde anlaşılması adına 1400 yıldır çalışmalar, araştırmalar yapılmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’in anlaşılması adına geliştirilen tefsir çalışmalarının günümüze kadar devam etmesi tefsir yöntemi ( rivâyet , dirâyet, işârî, vb.) olduğu kadar müfessirin düşünce yapısı ve bilgi birikimine göre de değişmektedir. Müfessirler arasındaki yorum farklılıkları Kur’ân-ı Kerîm’in çok boyutlu anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Uzun süre Şeyhülislâmlık yapmış, özellikle tefsir ve fıkıh alanında derinleşmiş Ebussuûd Efendi’nin tefsirinin incelenmesi onun tefsir usûlüne dair görüşlerinin ortaya çıkarılması adına oldukça önemlidir.

An Analysis of the Tafsir Methodology in the Tafsir of Ebussuud Efendi

Studies and researches have been carried out for 1400 years in order to understand the Qur'an, the first and most fundamental source of the religion of Islam, in the most accurate way. The continuation of tafsir studies developed to understand the Qur'an changes according to the tafsir's mentality and knowledge, as well as the tafsir method. Interpretation differences between commentators contribute to the multidimensional understanding of the Qur'an. Examining the commentary of Ebussuud Efendi, who was a Shaykh al-Islam for a long time and especially deepened in the field of tafsir and fiqh, is very important in terms of revealing his views on tafsir method.

___

  • Mahmut Sönmez, “Ebussuûd Efendi Tefsiri’nin Tefsir Usulü Açısından İncelenmesi”, Hiper Yayınları, İstanbul, 2019