Sericulture Center of the Caucasus – Sheki,Azerbaijan

Sericulture Center of the Caucasus – Sheki,Azerbaijan

The Great Silk Road laid the foundation a spectacular culture of thousands of years that has influenced the entire world. Even though the beginning of the story started in 2000 BC, it later brought about formation of a micro universe by adding thousands of lands, cultures and countries to its own vortex. Silk has been one of the products which were blessed as the goddess of production in China that pioneered the silk industry for 3000 years. One of the busiest main roads of the Great Silk Road was passing through Azerbaijan starting from II BC. The city of Sheki that was located in the northwest of the Caucasus had become an international center for silk production by the XVIII century. İn consideration of all of these informations the aim of this article discuss Sheki in Azerbaijan which is the sericulture center of Caucasus.

___

 • Referans1 - Alizade. Z & İbrahimov. N. (2007). Şeki İpeği Uzak Kervan Yollarında. Master Yayınevi, Bakü.
 • Referans2 -Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, (1987). Şeki, Vol. 10, Bakü.
 • Referans3 - Cabbarova. N. (2018). Şeki İpeğinin Şöhreti Geri Dönüyor, İktisat Gazetesi, Nisan 13-18.
 • Referans4 - Can. Y & Gün. R, ( 2012). Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Kayıhan Yayınları, İstanbul.
 • Referans5 - Hasanlı. M.( 2018). Sanayi Bitkibilimi/İpekçilik, İpekçi Gazetesi. Azerneşr. Bakü.
 • Referans6 - Hemidov, H. (2009). Azerbaycan ve İpek Yolu, Bakü.
 • Referans7 - İpek Dergisi, (1952). No.4, Mart.
 • Referans8 - İsayev. E & Özdemir. M. (2011). Büyük İpek Yolu ve Türk Dünyası, Journal of World of Turks. Vol. 3, No. 1.
 • Referans9 - Mammadova. S. (2013). XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Azerbaycan Bayanlarının İpekçilikte Rolü, Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 3, No.4, İstanbul.
 • Referans10 - Özdaşlı, E. (2015). Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi ve Küresel Etkileri. Turkish Studies, 10(14).
 • Referans11 - Rice. D. T.( 1965). İslamic Art, Frederick A. Praeger Publisher.
 • Referans12 - Sokolov. V.E & Gilyarov. M.S & Pravdin. F.N. (1984). Hayvanların Yaşamı. Prosveşenniye Yayınevi, Vol. 3, Moskova.
 • Referans13 - Türkiye İkinci İpekböcekçiliği Kongresi (1974).
 • Referans 14 -Yazıcı. N. ( 2002), İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara.