Üniversite Müzeleri Bağlamında Anatomi Koleksiyonuna Örnek: Kriminal Antropoloji Müzesi

Universities are higher education institutions, and university museums, unlike other museums, aim to support educationand training with their collections. In this study, the collection type anatomy was chosen within the scope ofuniversity museums and the Criminal Anthropology museum affiliated to the University of Turin was selected as anexample of this type. For this reason, university museums are briefly mentioned in the introduction. In order to understandhow the museum collection was formed and what its purpose was, the scientist Cesare Lombroso, who createdthe collection, was mentioned. Then, the managemen

Üniversite Müzeleri Bağlamında Anatomi Koleksiyonuna Örnek: Kriminal Antropoloji Müzesi

Üniversiteler yüksek öğretim kurumlarıdır, üniversite müzeleri ise diğer müzelerden farklı olarak koleksiyonlarıyla eğitim ve öğretime destek olmak amacını taşımaktadırlar. Bu çalışmada üniversite müzeleri kapsamında koleksiyon türü anatomi seçilmiş ve bu türe örnek Torino Üniversitesi’ne bağlı Kriminal Antropoloji müzesi seçilmiştir. Bu nedenle giriş kısmında üniversite müzelerine kısaca değinilmiştir. Müze koleksiyonunun nasıl oluştuğunu ve amacının ne olduğunu anlamak için koleksiyonu oluşturan bilim insanı Cesare Lombroso’dan bahsedilmiştir. Daha sonra müzenin geçirdiği yönetim süreçleri, müzenin amacı ve koleksiyonun oluşum süreci ele alınmıştır.

___

 • Abbott, A. Turin's criminology museum. Nature 463, 300 (2010).
 • Abbott, A. Hidden treasures: Turin's anatomy museum. Nature 455, 736 (2008).
 • Albrecht, A. (1910). Cesare Lombroso. A Glance at His Life Work. Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology,1(2), 71-83.
 • Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2020, November 2). Cesare Lombroso. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Cesare-Lombroso
 • Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2013, December 9). Verona. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/place/Verona-Italy Garlandini ve Montaldo, (2016). Museums, Ethics and Cultural Heritage. The Lombroso Museum in Turin: A reflection on the exhibition and scientific study of human remains, 319-327.
 • McKim, R. H. (1972). Experiences in visual thinking.
 • Montaldo, S., (2013). The Cesare Lombroso Handbook. Routledge. 98-108.
 • Singer, H. D., & Pollock, L. J. (1913). The histopathology of the nervous system in pellagra. Archives of Internal Medicine, 11(6), 565-589.
 • Özdemir, N. (2017). Öğrenme Ortamı Olarak Üniversite Müzelerinin Mekânsal Açıdan İrdelenmesi. Yüksek lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Urfa, A. M., (2017). Üniversite Müzelerinin Üniversitelerin Kurumsal İmajındaki Rolü ve Önemi. Yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • http://umac.icom.museum/resources/universities-world-heritage/ Erişim Tarihi: 13.06.2021
 • http://umac.icom.museum/wp-content/uploads/2017/05/Programa-ICOM-2001.pdf Erişim Tarihi: 13.06.2021
 • https://cabinetofcuriosities.ca/lombrosos-museum-of-criminal-anthropology/ Erişim Tarihi: 20.06.2021
 • https://wheninturin.com/2016/09/12/turins-hidden-gems-the-museum-of-criminal-anthropology/ Erişim Tarihi: 20.06.2021
 • https://www.bl.uk/collection-items/luomo-delinquente# Erişim Tarihi: 20.06.2021
 • https://icom.museum/en/news/ethics-lombroso-museum-case/ Erişim Tarihi: 20.06.2021
 • https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/143359/mod_resource/content/0/Ders2.pdf Erişim Tarihi: 20.06.2021
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16207585/ Erişim Tarihi: 20.06.2021
 • https://www.museolombroso.unito.it/en/museum/protagonists/mario-carrara/ Erişim Tarihi: 20.06.2021
 • https://uh.edu/engines/epi2829.htm Erişim Tarihi: 20.06.2021
 • https://www.museolombroso.unito.it/en/museum/history/ Erişim Tarihi: 20.06.2021
 • https://www.museolombroso.unito.it/en/visit/museum-map/room-3/ Erişim Tarihi: 20.06.2021
 • https://dictionary.cambridge.org/tr/sözlük/ingilizce/atavism Erişim Tarihi: 20.06.2021
 • https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/body-snatchers/source-four-the-anatomy-act- 1832/ Erişim Tarihi: 08.08.2021
 • https://www.britannica.com/topic/Anatomy-Act Erişim Tarihi: 08.08.2021