Hatay-Reyhanlı Cemil Meriç Müzesi

Bu makalenin amacı kültür evine ve müzeye dönüştürülen Cemil Meriç’in doğduğu evi tanıtmaktır. Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olan Cemil Meriç, Türk edebiyatında eserlere imza atmış bir Türk edebiyatçısıdır. Bu makalede Cemil Meriç'in hayat hikâyesine kısaca değindikten sonra yapının tarihi hakkında bilgi verilmiş, restorasyon süreci ve yapının nitelikleri ele alınmış ve yeniden işlevlendirilmesi sonrası yapının fonksiyonları ve kullanım alanları görseller ile sunulmuştur.

Hatay-Reyhanlı Cemil Meriç Museum

The purpose of this article is to introduce the house where Cemil Meriç was born, which was converted into a cultural house and a museum. Cemil Meriç, the child of a Balkan immigrant family, is a Turkish writer who has written works in Turkish literature. In this article, after briefly mentioning the life story of Cemil Meriç, the history of the building is mentioned. The restoration process and characteristics of the structure was discussed and the functions and usage areas of the building after its re-functioning were presented with images.

___

  • Armağan M. (2004) “Meriç,Cemil” TDV İslâm Ansiklopedisi içinde (cilt 29. 190-191. ss.) Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
  • Focus Restorasyon (2019) “Cemil Meriç Müzesi”. Erişim adresi https://www.com/projeler/muzeler/cemil-meric- muzesi Erişim tarihi 13.05.2023
  • Armağan M, (2004) “Meriç, Cemil Maddesi” Erişim adresi. https://islamansiklopedisi.org.tr/meric-cemil, Erişim tarihi 13.05.2023.
  • Karagöz, K.K. (2021 ,15 Ağustos) “Tarihe ışık tutan Aççana Höyük’te 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor” son güncelleme https://www.aa.com.tr/tr/kultur- sanat/tariheisik-tutan-accana-hoyukte-4-bin-yil-oncesine- ait-kalintilar-gun-yuzune-cikariliyor/2305115, Erişim tarihi 13.05.2023.
  • Meriç Yazan, Ü. (1998) Babam Cemil Meriç, İstanbul: İletişim yayıncılık. “NTV Haber (2023, 23 Şubat) “Cemil Meriç’in evi depremlere dayandı”. Erişim adresi https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-ve-sanat/cemil-mericin- evi-depremleredayandi,gG0o6ZhCWEy_hUacypo73Q, Erişim tarihi 13.05.2023.
  • “Reyhanlı Belediyesi “Cemil Meriç Kültür Evi” (t.y.). Erişim adresi http://www.reyhanli.gov.tr/cemil-meric-kultur- evi Erişim tarihi 13.05.2023.
  • “Reyhanlı Belediyesi “Cemil Meriç Müzesi” (t.y.). Erişim adresi. https://www.reyhanli.bel.tr/reyhanli/gezi-rehberi/cemil- meric-muzesi, Erişim tarihi 13.05.2023.