MÜZE-SİNEMA İLİŞKİSİNİ SOYGUN FİLMLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEK

Sinema, henüz yüz yılı yeni aşmış genç ve dinamik bir sektör olarak, toplumları şekillendirme, eğlence, tanıtım ve propaganda kapasitesiyle kültürel endüstrinin güçlü bir aracıdır. Üretilen ekonomik değerin her geçen gün büyümesi, teknolojisiyle birlikte etkileşimde olduğu tüm bilimleri de dönüştürebilme kapasitesiyle sinema, çağımızda güzel sanatlardan sosyolojiye dek tüm alanlarda hem nesne hem de özne olmuştur. Günümüzde aklımıza gelebilecek her şey sinemanın konusu, her yer de bir sinema setidir. Müzeler değerli ve nadir olanı koruma ve sergileme özellikleriyle modernizmin kurucu ve şekillendirici öğeleri olmuşlardır. Diğer yandan müzeler, uzun süreler yüksek kültürel seviye ve burjuvaziyle ilişkilendirilmişse de günümüzde sürekli tanımlaması değiştirilen, kültürel ve sosyolojik anlamda yeri yeniden sorgulanan dönüştürücü, demokratikleştirici, kapsayıcı ve çok sesli alanlar haline gelmişlerdir. Sinemanın ve müzelerin ortak nesnesi insandan yola çıkarak büyük kapsayıcılıklarının bir alanda kesişmesi, öncelikle müzelerin sinemada fon olarak görülmesiyle karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle sinemacıların önce bir set olarak müzeleri keşfetmesi ve müzelerin sinemada görünür olmaları 20. yy ortalarını bulmuştur. Bu çalışma kapsamında, müzelerin çok daha görünür hale geldiği 1950’li yıllardan başlayarak öne çıkan çok sayıda kurmaca sinema filmi değerlendirilecektir. Müze-sinema ilişkisi, soygun temalı kurmaca uzun metraj film yapımcılarının ve yönetmenlerinin bir mekân olarak müzeye yaklaşımları değerlendirilecektir. Ayrıca, sinema sektörünün müzeye ya da müzelerin sinema eserlerine katkıları ele alınacaktır.

THE EVALUATION OF THE MUSEUM-CINEMA RELATIONSHIP THROUGH HEIST MOVIES

Cinema, as a young and dynamic sector that has just passed a century, is a powerful tool of the cultural industry with its capacity to shape societies, entertainment, promotion and propaganda. With its economic value growing day by day and its capacity to transform all the sciences it interacts with, cinema has become both an object and a subject in all fields from fine arts to sociology in our age. Today, everything we can think of is the subject of cinema, and everywhere is a cinema set. Museums have been the founding and shaping elements of modernism with their features of protecting and exhibiting the precious and rare. On the other hand, although museums have been associated with a high cultural level and the bourgeoisie for a long time, they have become transformative, democratizing, inclusive and polyphonic spaces whose definitions are constantly changed and whose place is questioned again in cultural and sociological terms. Starting from the common object of the cinema and the museums, the intersection of their great inclusiveness in one area emerges with the museums being seen as a backdrop in the cinema. In this respect, it was the middle of the 20th century that filmmakers first discovered museums as a set and museums became visible in the cinema. Within the scope of the study, many fictional feature films will be evaluated starting from the 1950s, when museums became much more visible. The museum-cinema relationship, robbery-themed fictional filmmakers and directors' approaches to the museum as a venue will be evaluated. In addition, the contributions of the cinema industry to the museum or to the cinema works of museums will be discussed.

___

 • Andrew, J.R. (2003), Introduction to Classical Nahuatl, Oclahama, University Of Oclohama Press.
 • Artun A. (2006), Sanat Müzeleri 2, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Eyice. S. (2018), Topkapı Sarayı’nın İçinde Olduğu Alanın Arkeolojisi - Topkapı Sarayı’nı Anlatmak, İstanbul, Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü, 50-66.
 • Heyer, P. (1993), American Architecture: Ideas and Ideologies in the Late Twentieth Century, New Jersey, Wiley. Özgüç, A. (1995), Türk Film Yönetmenleri Sözlüğü, İstanbul, Afa yayıncılık.
 • Sharp D. (2006), Twentieth Century Architecture: a Visual History, Australia, Images Publishing.
 • Teksoy, R. (2005), Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, İstanbul, Oğlak Yayınları.
 • Üstündağ. Ü. 2018, Demokrat Parti Siyasetinin Türk Sinemasına Yansıması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
 • Öngören M.T., Üç Adlı Film, Akis, 02.11. 1963, S.488, C. 28, 33-34.
 • Öngören M.T., Filmler, Akis, 05.02.1965, S.565, C.32, 32-33.
 • http://hitchcock.tv/essays/vertigoessay.html , Erişim Tarihi: 01.04.2021
 • http://www.antikalar.com/topkapi-sarayindaki-zumrutler, Erişim Tarihi: 22.03.2021
 • https://blog.sartle.com/post/92889198818/the-thomas-crown-affair-step-1-be-attractive Erişim Tarihi: 30.03.2020
 • https://news.artnet.com/art-world/oceans-8-met-gala-heist-1297880 Erişim Tarihi: 09.04.2021
 • https://theamericanmag.com/he-did-it-but-why/ Erişim Tarihi: 09.04.2021
 • https://tsa.org.tr/tr/kisi/kisigoster/632/ahmet-ustel Erişim Tarihi: 30.03.2020
 • https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56627696 Erişim Tarihi: 22.03.2021
 • https://www.cabi.org/leisuretourism/news/15085 , https://www.cbsnews.com/news/louvre-thanks-da-vinci-code/ Erişim Tarihi:14.04.2021 https://www.statista.com/statistics/247419/yearly-visitors-to-the-louvre-in-paris/ Erişim Tarihi: 14.04.2021
 • https://www.carnavalet.paris.fr/le-musee/lhistoire Erişim Tarihi:30.03.2020
 • https://www.evrensel.net/haber/329324/tl-loc-yagmur-tanrisi Erişim Tarihi: 22.03.2021
 • https://www.famsf.org/blog/lights-camera-action-alfred-hitchcock-s-vertigo-legion-honor, Erişim Tarihi: 01.04.2021 https://www.famsf.org/files/vertigo_4.pdf Erişim Tarihi: 01.04.2021
 • https://www.hurriyet.com.tr/dunya/misirda-gorulmemis-sov-mumyalardan-gecit-toreni-41780178 Erişim Tarihi: 22.03.2021
 • https://www.imdb.com/title/tt0052618/ Erişim Tarihi: 22.03.2021
 • https://www.imdb.com/title/tt0155267/ Erişim Tarihi: 26.03.2021
 • https://www.imdb.com/title/tt0382625/ Erişim Tarihi: 14.04.2021
 • https://www.imdb.com/title/tt0382625/ Erişim Tarihi: 14.04.2021
 • https://www.imdb.com/title/tt4958448/ Erişim Tarihi: 09.04.2021
 • https://www.imdb.com/title/tt5164214/ Erişim Tarihi: 09.04.2021
 • https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/the-costume-institute Erişim Tarihi: 09.04.2021 https://www.milliyet.com.tr/gundem/kendi-mitimizi-yarattik-2768815 Erişim Tarihi: 22.03.2021
 • https://www.movie-locations.com/movies/t/Thomas-Crown-Affair-1999.php Erişim Tarihi: 24.03.2021
 • https://www.nytimes.com/1966/07/15/archives/screen-how-to-steal-a-million-opens-at-music-hallaudrey-hepburn.html Erişim Tarihi: 22.03.2021
 • https://www.spiegel.de/international/business/the-business-of-art-welcome-to-the-louvre-inc-a-568466.html Erişim Tarihi:14.04.2021
 • https://www.telegram.com/article/20090213/NEWS/902130485 Erişim Tarihi: 26.03.2021
 • https://www.worcesterart.org/about/ Erişim Tarihi: 26.03.2021
 • https://www.youtube.com/watch?v=55Kj0V1p-Bs&ab_channel=MuseoNacionaldeAntropolog%C3%ADa Erişim Tarihi: 09.04.2021
 • https://www.youtube.com/watch?v=EwuduZxFiWg&ab_channel=Ruptly Erişim Tarihi: 09.04.2021
 • https://www.youtube.com/watch?v=fM_89oDtLfI&ab_channel=MrMovieExtras Erişim Tarihi: 14.04.2021
 • https://www.youtube.com/watch?v=LJ3Tas2m19c&ab_channel=SdTv Erişim Tarihi: 09.04.2021