Ahmet Nedim Servet Tör: Türk'ün Destanı

Uzun yıllar Harbiye Nezareti memurluğunun yanı sıra kısa bir süre müsteşar yardımcılığı da yapmış, Osmanlının son yıkılış dönemlerine tanıklık etmiş ve milli edebiyat döneminde milli hislere tercüman olmuş ancak tozlu raflara terkedilmiş bir yazar olan Ahmet Nedim Servet Tör (1871-1947), bu çalışmada gün ışığına çıkarılacaktır. Müslümanlara Mahsus Kurtuluş Yolu (1913), Tatlı Ümitler… Acı Sözler (1913), Türk´ün Destanı (1914), Cenk Destanı (1915), Namaz (1915), Defter-i Hatırat (1912-1916) gibi eserlere imza atan Ahmet Nedim'in Osmanlıca olarak kaleme aldığı, kırk beş kıtalık Türk'ün Destanı adlı uzun manzum eseri Türkçeye çevrilerek incelenecektir. Öte yandan kızı Nevhiz için tutuğu günlüğü Defter-i Hatırat'dan yola çıkarak bugüne kadar dikkatlerden kaçan yazarın yaşamı ve edebi kişiliğini tanıtmaya çalışacağız.

Ahmet Nedim Servet Tör: The Epic of the Turks

Having been an undersecretary of deputy for a short period of time, as well as the officer in Ministry of Defense for many years, witnessing the collapse of the Ottoman period, and addressing the national feelings during the period of national literature, Ahmet Nedim Servet Tor, as an author who was abandoned the dusty shelves, will come into the light of day in this study. A long poem in verse in Ottoman called Epic of Turks with forty-five stanzas of Ahmet Nedim who wrote works such as Path of Liberation Specific to Muslims (1913), Fresh Hopes... Bitter Words (1913), The Epic of the Turks (1914), Epic of Fight (1915), Prayer (1915), Book of Memoir (1912-1916), will be studied by translated in Turkish. On the other hand we will try to introduce the author's life and literary personality unnoticed up to now by means of the diary "Book of Memoir" he kept for his daughter 'Nevhiz'

___

  • TÖR, A. N. S. (1916). Türk’ün Destanı 1332, İstanbul: Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı TÖR, A. N. S. (2008). Nevhiz’in Günlüğü “Defter-i Hatırat”. (2. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
  • MERİÇ, N. (2011). Ahmet Nedim ve Nevhiz’in Günlüğü: Başkasına Yazılan Bir Günlüğün Anatomisi. Biyografi Atölyesi İhtisas Sempozyumu, 21 Mayıs.