BALTHİ AİLESİNDEN GOT İMPARATORU ALARİCUS

Gotlar, 378 yılı Hadrianapolis savaşında coğrafi komşuları Roma İmparatorluğu ile ağır bir mücadeleye girişmiştir. Bu savaşta Roma İmparatorluğu’nu mağlup eden Gotlar elde ettikleri zaferi yerinde kullanamamış ve Roma’nın yeniden güçlenmesine sebep olmuşlardır. Hadrianapolis savaşından sonra 381 yılında feodus anlaşması ile Roma’ya bağlanan Gotlar 391’de kendilerini Roma içerisinde komutan olarak soylarından gelen Alaricus’u seçmişlerdir. Alaricus, 391 ve 395 Roma ordusunda Gotların ve kendisinin konumunu sağlamlaştırma amaçlı isyanlarını sürdürürken, 408-410 yılları arasında yaptığı üç Roma seferinde de en başından beri hayalini kurduğu bağımsız Got Krallığı idealini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Bu hedef doğrultusunda ilerleyişini devam ettiren Alaricus, 410 yılında hayatla bağlantısını kesmiştir.

___

 • Ahmetbeyoğlu, Ali; Avrupa Hunları, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2013.
 • Bradley, Henry; The Story of The Goths, G. P. Putnam’s Sons, Londra 1888.
 • Bradley, Henry; The Roman Empire and Its Germanic Peoples, Çev: T. Dunlap, University of California Press, California 1997.
 • Bury, B. John; Invasion of Europe by Barbarians, King’s College, Londra 1928.
 • Bury, B. John; History of The Later Roman Empire, Macmillan & Co, 1923.
 • Gibbon, Edward; Roma İmparatorluğunun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi, c.2, Çev: Asım Baltacıgil, Bilim/Felsefe/Sanat Yayınları, İstanbul 1987.
 • Heather, Peter; Goths and Romans 332-489, Clarendon Press, Oxford 1991.
 • Jordanes; The Gothic History of Jordanes, Çev: C.C. Mierow, Oxford University Press, London 1915.
 • Livermore, Harold; The Twilight of the Goths The Rise and Fall of the Kingdom of Toledo c. 565–711, Intellect Books, Bristol 2006.
 • Vlahos, Michael; Fighting Identity Sacred War and World Change, Greenwood, Londra 2009.
 • Zosimus; New History, Çev: Ronald T. Ridley, Australian Association for Byzantine Studies, Sydney 2006.
 • Zosimus; Historia Nova, Çev. Ronald T. Ridley, Australian Association for Byzantine Studies, Sydney 2006.
 • Wolfram, Herwig; History of The Goths, Çev. T. J. Dunlap, University of California Press, London 1990.
 • Williams, Stephen- Friell, Gerard; Theodosıus The Empire At Bay, Routledge, London 1994.