AZERBAYCAN 2015 DEVALÜASYONUNUN REEL EKONOMİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Azerbaycan‘da 2015 Aralık ayında gerçekleşen devalüasyon, bankacılık sektörü de dahil olmak üzere ülke ekonomisini derinden etkilemiştir. İflaslar, kapanışlar ve ödeme zorlukları bankacılık sektöründeki temel sorunlardan sadece bir kaçıdır. Bankacılık sektörünün ekonomideki büyümenin katalizörü olduğu düşünüldüğünde, Azerbaycan ekonomisi açısından bankacılık sektörünün durumu ve gelişimi önem arzetmektedir. Bu çalışmada Azerbaycan 2015 devalüasyonunun reel ekonomi ve bankacılık sektörü performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir.

EFFECTS OF 2015 DEVALUATION ON THE REAL ECONOMY AND BANKING SECTOR IN AZERBAIJAN

The December 2015 devaluation in Azerbaijan deeply influenced the economy, including the banking sector. Bankruptcies, closings and payment difficulties are some of the problems experienced in the banking sector. Considering that the banking sector is the catalyst of the growth of the economy, the situation and development of the banking sector is important for the Azerbaijani economy. In this study, the impact of Azerbaijan 2015 devaluation on real economy and banking sector was examined. 

___

 • ARDSK. (2019). ARDSK nəşrləri. Bakü: ARDSK.
 • AR-GE BÜLTEN. (2019, Mart). MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER.
 • Azerbaycan Bankalar Derneği. (2014). www.aba.az. adresinden alındı
 • Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası . (2015). www.cbar.az. adresinden alındı
 • Azerbaycan Maliye Bakanlığı. (2015). www.maliyye.gov.az. adresinden alındı
 • Azerbaycan Merkez Bankası. (2018). cbar.az. adresinden alındı
 • Azerbaycan Merkez Bankası. (2018). Azerbaycan Merkez Bankası. Bakü: Azerbaycan Merkez Bankası.
 • banker.az. (2018, Şubat 21). https://banker.az/birinci-devalvasiyadan-3-il-otur/.
 • Məmmədzadə, F. (2019). Devalvasiyadan Sonra Azərbaycanda Bank Sektorunun Gəlirlilik Analizi və Makroiqtisadi Göstəricilərin Təsiri. Magistr dissertasiyası. Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversiteti.
 • Nuriyeva, Z. (2014). Factor Affecting the Profitability of Azerbaijan Banking System.Master dissertation. Eastern Mediterranean University.
 • Safarli, E. (2010). The effect of Macroeconomic Factors on the Performance of Azerbaijan Banking System. Master Thesis. Dokuz Eylul University. Master Thesis.
 • YÜKSEL, O. (2010, Ekim 24). https://politikakademi.org/2010/10/sscbnin-dagilmasi-sonrasinda-turkiye-ve-orta-asya-turk-cumhuriyetleri-arasinda-ekonomik-siyasal-ve-kulturel-iliskiler-2/.
 • Z., N. (2014). Factor Affecting the Profitability of Azerbaijan Banking System.