Hakim AZİZ, Shahmar PASHAYEV

AZERBAYCAN 2015 DEVALÜASYONUNUN REEL EKONOMİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

EFFECTS OF 2015 DEVALUATION ON THE REAL ECONOMY AND BANKING SECTOR IN AZERBAIJAN

Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 1

32-48

devalüsayon, bankacılık sektörü, azerbaycan

Devaluation, Azerbaijan, Banks

100 41

7