Türkiye’de Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitimi ve Akranları ile İletişimi

Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış çocukların eğitim öğretime hayatına uyum süreci.

___

 • Akman, Y. (2020). Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çok kültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 49 , 247-262 . DOI: 10.9779/pauefd.442061
 • Burak, D. & Amaç, Z. (2021). “MÜLTECİ ÖĞRENCİLER KANADI KIRIK KUŞLAR GİBİDİR”: ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLTECİ ÖĞRENCİ ALGILARI . Milli Eğitim Dergisi , TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇMEN EĞİTİMİ , 221-247 . DOI: 10.37669/milliegitim.955233
 • Çelik, Ç. & İçduygu, A. (2018). Schools and refugee children: The case of Syrians in Turkey. International Migration, 57(2), 253–267
 • Erden, Ö. (2017). Schooling experience of Syrian child refugees in Turkey (No. 403420). Doctor of Philosophy in the School of Education, Graduate Faculty, Indiana University
 • Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. Göç Dergisi, 3(1), 29–63.
 • Görmez, V., Kılıç, H. N., Örengül, A. C., Nursoy, M., Mert, E. B., Makhlouta, B., ... Semerci, B. (2017). Evaluation of a school-based, teacher-delivered psychological interventiongroup program for trauma-affected Syrian refugee children in Istanbul, Turkey. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27(2), 125-131.doi: https://doi.org/10.1080/24750573.2017.1304748
 • Gün, M. ve Baldık, Y. (2017). Türkiye’de kamp dışında misafir edilen Suriyeli sığınmacı gençlere yönelik eğitim hizmetleri. Route Educational and Social Science Journal, 4(14), 287–299.
 • Kardeş, S. & Akman, B. (2018). Suriyeli Mültecilerin Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Elementary Education Online. 10.17051/ilkonline.2018.466333
 • Levent, F. & Çayak, S. (2017). Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14–1(27), 21–46.
 • Şeker, B. D. & Sirkeci, İ. (2015). Challenges for refugee children at school in Eastern Turkey. Economics & Sociology, 8(4), 122–133
 • Tol, W., A., Komproe, I. H., Jordans, M. J., Vallipuram, A., Sipsma, H., Sivayokan, S., ... de Jong, J. T. (2012). Outcomes and moderators of a preventive school-based mental health intervention for children affected by war in Sri Lanka: A cluster randomized trial. World Psychiatry, 11(2), 114-122.doi:https://doi.org/10.1016/j.wpsyc.2012.05.008
 • Yılmaz, İ. H. (2023). Türkiye’deki Yabancı Uyruklu Çocukların Eğitimi: Kuramsal Tartışmalar, Uygulamalar ve Politika Önerileri. AYBÜ-GPM Rapor Serisi-17. Ankara: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYBÜ-GPM).
 • Yılmaz, İ. H. ve Sağıroğlu, A. Z. (2022). Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilerin Türkçe ve Ana Dil Becerilerine İlişkin Algıları ve Gündelik Hayattaki Dil Tercihleri. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2022;2 (26): 472-494.