OYUNCULUK EĞİTİMİNDE MASKE VE KUKLANIN ÖNEMİ

Değişen ve gelişen dünya ile birlikte tiyatro sanatı da özellikle 20. yy. başlarında değişim rüzgarına kapılmış, klasik yapılar sorgulanarak yıkılmış ya da başka bir şekle bürünmüştür. Değişen tiyatro algısı ile birlikte tiyatronun temsil ve eğitim araçlarının da güncellenmesi bir gereksinim olarak görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde oyunculuk eğitimi metotlaştırılmış, programlanmış ve günümüze kadar farklı birçok yöntem ve yaklaşım getirilmiştir. Bu çalışmada, insanlık tarihi kadar eski olan maske ve kuklanın tarihçesine göz atarken, 20 yy.da güncellenerek tiyatro sanatında temsil aracının yanı sıra eğitim aracı da olarak kullanılmasının getirileri araştırılmış ve oyuncunun gelişiminde ne gibi katkılar sağladığı bulgulanmıştır.

___

 • Ana Britannica . (1993). İstanbul: Hürriyet Yayıncılık.
 • Arnott, P. D. (1964). Plays Without People. Bloomington: Indiana University Press.
 • Becker, J. K. (1997). The Actor Architect of The Empty Space a Study of The Pedagogical Approach of Jacques Lecoq. . Akron: (Yayınlanmamış Doktora Tezi), The University of Akron.
 • Brockett, O., & Hildy, F. (2016). Tiyatro Tarihi. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları.
 • Chancerel, L. (1953). Le Theatre et la Jeunesse. Paris: Bourrelier Yayınları.
 • Eldredge, S. (1975). Mask: Their Use and Effectiveness in Actor Training Programs. Michigan: (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Michigan State University .
 • Ersan, I. (2018). 21. Yüzyıl Kukla Tiyatrosunda İmge-İleti İlişkisi Bağlamında Kukla ve Oynatcı Dinamiği. İzmir: (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalı.
 • İlin, M., & Segal, E. (1991). İnsan Nasıl İnsan Oldu. (A. Zekerya, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.
 • Üstündağ, P. (2011). Asya Tiyatrosunda Maske. İstanbul : Beta Yayınları .
 • Karaboğa, K. (2014). Copeau'dan Terzopoulos'a Oyuncu ve Maske. K. Karaboğa, & O. Arıcı (Dü) içinde, Maske Kitabı (s. 94-107). İstanbul: Habitus Yayıncılık.
 • Kaye, N. (1994). Postmodernism and Performans. Londra: Macmillan Education .
 • Knight, M. Y. (2004). Masks Praxis: Theories and Practices in Modern Drama. Scotland : (Yayınlanmamış Doktora Tezi) University of Glasgow.
 • Lecoq, J. (2015). Şiirsel Beden Yaratıcı Tiyatro Eğitimi. (M. Çerçi, Çev.) Ankara: NotaBene Yayınları.
 • Mitchell, M. (1985). The Development Of The Mask As a Critical Tool For an Examination of Character and Performer Action. Tecas: (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Texas Tech University of Fine Art Graduate Faculty.
 • Sears, A., & Hollis, W. (1978). Actor Training in the Neutral Mask. The Drama Review, 19-28.
 • Smith, S. (1984). Masks in Modern Drama. Los Angeles: University of California Press.
 • Tilakasiri, J. (2008). Asya Kukla Tiyatrosu. (Ç. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları.
 • Tilroe, N. (1996). Movement in Puppetry Performance. Bicester, Oxan: DaSilva Puppet Books.