19. YÜZYILDA KADIN SANATÇI OLMAK: ROSA BONHEUR

19. yüzyıl devrimleriyle birlikte değişen dünyada ortaya çıkan düşünce akımları hayatları derinden etkilemiş ve özellikle kadınlar açısından özgürlük ve eşitlik kavramlarının önemini vurgulayarak yeni kapıların açılmasını sağlamıştır. 19. yüzyılda sanat alanında Rosa Bonheur hem etkileyici hayat hikâyesi, hem de sanatsal başarılarıyla dönemin parlayan yıldızı olmuştur. Bu çalışmada 19. yüzyıl toplumsal yapısından, sanatın durumundan, sanat eğitiminden, kadının 19. yüzyıl sanatındaki yerinden ve kadın sanatçılardan bahsedilmiş ve Rosa Bonheur incelenmiştir

BEING A FEMALE ARTIST IN THE 19TH CENTURY: ROSA BONHEUR

Various movements of thought that emerged in the changing world with the revolutions of the 19th century have deeply affected lives and opened new doors especially for women by emphasizing the importance of the concepts such as freedom and equality. In the 19th century, Rosa Bonheur became a shining star with her impressive life story and artistic achievements. After describing the social structure, the position of art, the art education, and the place of women in art in the 19th century, the study examines the art and life of Rosa Bonheur

___

 • Acil, Ş. (2017). Sanatta Toplumsal Cinsiyet Rollerine ve Kadın İmgesine Genel Bir Bakış. Sobider, 672-685.
 • Antmen, A. (2016). Sanat Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri. İstanbul: İletişim.
 • Batton, R. (2014). A Brief History of Painting. Londra: Robinson.
 • Demirkol, A. (1999). 19. Yüzyılda Resim Sanatında Sosyolojik Açıdan Kadının
 • Konumu. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dilmaç, O. (2011). Türkiye ve Avrupa’da Kadınların Sanat Eğitiminin Karşılaştırmalı
 • Tarihçesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 99- Dyke, J. C. (1909). A Text-Book of the History of Painting. Londra: Longsman, Green.
 • Ellet, E. (1859). Women Artists in All Ages and Countries. New York: Harper & Brother.
 • Hallowell, S. (1894). Woman in Art. E. M. Elliot (Ed.), Art and Handicraft in the Woman's Building of the World's Columbian Expositon içinde (s. 67-79). Chicago
 • Rand, McNally & Company. Harman, C. (2017). Halkların Dünya Tarihi. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Hodge, S. (2013). 50 Sanat Fikri. İstanbul: Domingo.
 • Hosbawn, E. (2003). Devrim Çağı: Avrupa 1789-1848. Ankara: Dost.
 • Keser, İ., Keser, N. (2011). Kadın Sanatçılar Yüzyılı: 19. Yüzyıl. İnönü Üniversitesi
 • Sanat ve Tasarım Dergisi Özel Sayı, 1, 167-171. Keser, N. (2013). Akademiler Çağının Ötekileri: Kadın Ressamlar. Kafkas Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 77-84. Klumpke, A. (2001). Rosa Bonheur- The Artist's (Auto)biography. Amerika: University of Michigan Press.
 • Papila, A. (2009). Modern Sanatta Kadın İmgesi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3:1 1,75-197. Rosa Bonheur. (1858). Cosmopolitan Art Journal https://www.jstor.org/stable/20487240, 193-194.
 • Sağlam, N. (2000). Kadın Ressamlar: Orta Çağdan Günümüze. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sankır, H. (2017). Sanatın Öznesi ve Nesnesi Olarak Kadın. Kesit Akademi Dergisi, 11, 199.
 • Ulusoy, D. (1999). Plastik Sanatlarda Toplumsal Cinsiyet. Hacettepe Üniversitesi
 • Resim 1. https1://goo.gl/sYNiyH
 • Resim 2. https://goo.gl/psBQNp
 • Resim 3. http://festyy.com/wCLE7l
 • Resim 4. https://goo.gl/ma7oYk
 • Resim 5. https://goo.gl/skkLw2
 • Resim 6. https://goo.gl/V2F1V8
 • Resim 7. https://goo.gl/sG3uEc
 • Resim 8. https://goo.gl/Y6dArw
 • Resim 9. https://goo.gl/yEM7vv
 • Resim 10.https://goo.gl/vCBZyQ
 • Resim 11. https://goo.gl/vpUjaK
 • Resim 12. https://goo.gl/4BW99B