MELİH CEVDET ANDAY'IN MERYEM GİBİ ROMANINDA TOPLUMSAL AHLÂK VE KADIN

Melih Cevdet Anday’ın Murat Tek takma adıyla yayımladığı Meryem Gibi (1991) romanı kadını özne konumuna getirmesi yönüyle dikkate değer bir eserdir. Romanın hem ana karakteri hem de anlatıcısı olan Melda, özgür kadın imajına uygun olarak kurgulanmak istenmiştir. Melda evlilik dışı ilişkisinden çocuk sahibi olmasıyla benliğini sorgulamaya ve kendine yeni bir kimlik inşa etmeye çalışır. Kendi kimliğini keşfederken ailesine ve sosyal çevresine ışık tutar.. Melda ne “evdeki melek” ne de “canavar kadın” tipolojisine benzer. Bir taraftan toplumsal ahlâka uygun hareket etmeye diğer taraftan özgürlüğünü yaşamaya çalışır. Bu durum Melda ile sosyal çevresi arasında bir çatışmanın doğmasına yol açar. Meryem Gibi, kadın karakterin bakış açısıyla yazılmış olmasına rağmen romanda “kadınlık rolleri” ataerkil düzenin bir uzantısı olarak eril dile göre şekillenir. Bu yazıda Melda’nın sosyal çevresinde bir birey olarak kendi kimliğini inşa etme süreci tartışılacaktır

SOCIAL MORALITY AND THE WOMAN IN MELIH CEVDET ANDAY’S NOVEL MERYEM GİBİ

Melih Cevdet Anday’s novel Meryem Gibi (1991), which he published under the pseudonym Murat Tek, is a noteworthy work for putting the woman in a subject position. The protagonist and the narrator of the novel, Melda, was fictionalized in accordance with the image of a free woman. Having had a child out of wedlock, Melda starts to question her identity and to build for herself a new one. While discovering her identity she sheds light on her family and her social environment. This study discusses the process of Melda’s structuring of her identity as an indivual in her social environment through feminist criticism. Melda fulfills neither the “angel at home” nor the “monstrous woman” typologies. She strives to act in accordance with social morality on the one hand, while trying, at the same time, to enjoy her freedom. This causes a conflict between her and her social environment. Despite the fact that Meryem Gibi was written through the perspective of a female character, “roles of womanhood” are shaped in the novel as an extension of the patriarchal order and in line with a masculine language.

___

  • ANDAY, Melih Cevdet (2009) Akan Zaman Duran Zaman. İstanbul: Everest Yay.
  • Anday, Melih Cevdet (1991). Meryem Gibi. İstanbul: Simav Yay.
  • BEAUVOIR, Simone De (1993). Kadın “İkinci Cins” I Genç Kızlık Çağı. Çev. Bertan Onaran. İstanbul: Payel Yayınevi.
  • ÇAKIR, Serpil (2013). Osmanlı Kadın Hareketi. İstanbul: Metis Yay.
  • DOĞAN, Mehmet Can (2012). Melih Cevdet Anday’ın Romancılığı. Ankara: Kurgan Edebiyat.
  • DURMUŞ, Mitat (2011). Melih Cevdet Anday’ın Şiir (Ç)evreni, MEB Yay.
  • FREUD, Sigmund (2011). Sevgi ve Cinsellik Üzerine. Çev. Akın Kanat İzmir: İlya Yayınevi.
  • FREUD, Sigmund (1975). Psikanaliz Üzerine. Çev. Ali Avni Öneş. İstanbul: Koza Yay.
  • MILLET, Kate (1987). Cinsel Politika, Çev. Seçkin Selvi. İstanbul: Payel Yayınevi.
  • MORAN Berna (2000). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yay.

___

Bibtex @araştırma makalesi { turkoloji902741, journal = {Türkoloji Dergisi}, eissn = {2602-4934}, address = {Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {25}, number = {1}, pages = {176 - 186}, doi = {10.53372/turkoloji.902741}, title = {MELİH CEVDET ANDAY'IN MERYEM GİBİ ROMANINDA TOPLUMSAL AHLÂK VE KADIN}, key = {cite}, author = {Tuğcu, Emine} }
APA Tuğcu, E. (2021). MELİH CEVDET ANDAY'IN MERYEM GİBİ ROMANINDA TOPLUMSAL AHLÂK VE KADIN . Türkoloji Dergisi , 25 (1) , 176-186 . DOI: 10.53372/turkoloji.902741
MLA Tuğcu, E. "MELİH CEVDET ANDAY'IN MERYEM GİBİ ROMANINDA TOPLUMSAL AHLÂK VE KADIN" . Türkoloji Dergisi 25 (2021 ): 176-186 <
Chicago Tuğcu, E. "MELİH CEVDET ANDAY'IN MERYEM GİBİ ROMANINDA TOPLUMSAL AHLÂK VE KADIN". Türkoloji Dergisi 25 (2021 ): 176-186
RIS TY - JOUR T1 - MELİH CEVDET ANDAY'IN MERYEM GİBİ ROMANINDA TOPLUMSAL AHLÂK VE KADIN AU - EmineTuğcu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.53372/turkoloji.902741 DO - 10.53372/turkoloji.902741 T2 - Türkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 176 EP - 186 VL - 25 IS - 1 SN - -2602-4934 M3 - doi: 10.53372/turkoloji.902741 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkoloji Dergisi MELİH CEVDET ANDAY'IN MERYEM GİBİ ROMANINDA TOPLUMSAL AHLÂK VE KADIN %A Emine Tuğcu %T MELİH CEVDET ANDAY'IN MERYEM GİBİ ROMANINDA TOPLUMSAL AHLÂK VE KADIN %D 2021 %J Türkoloji Dergisi %P -2602-4934 %V 25 %N 1 %R doi: 10.53372/turkoloji.902741 %U 10.53372/turkoloji.902741
ISNAD Tuğcu, Emine . "MELİH CEVDET ANDAY'IN MERYEM GİBİ ROMANINDA TOPLUMSAL AHLÂK VE KADIN". Türkoloji Dergisi 25 / 1 (Haziran 2021): 176-186 .
AMA Tuğcu E. MELİH CEVDET ANDAY'IN MERYEM GİBİ ROMANINDA TOPLUMSAL AHLÂK VE KADIN. Türkoloji Dergisi. 2021; 25(1): 176-186.
Vancouver Tuğcu E. MELİH CEVDET ANDAY'IN MERYEM GİBİ ROMANINDA TOPLUMSAL AHLÂK VE KADIN. Türkoloji Dergisi. 2021; 25(1): 176-186.
IEEE E. Tuğcu , "MELİH CEVDET ANDAY'IN MERYEM GİBİ ROMANINDA TOPLUMSAL AHLÂK VE KADIN", , c. 25, sayı. 1, ss. 176-186, Haz. 2021, doi:10.53372/turkoloji.902741