HASTANE İÇ MEKAN TASARIMINDA BİTKİ KULLANIMI, TEKİRDAĞ KENTİ ÖRNEĞİ

Gün geçtikçe doğadan kopan kent insanı, daha yaşanabilir kentsel çevreler oluşturmak adına bulunduğu mekanları fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmekte, kendini rahat ve güvende hissedebileceği ortamlar yaratmaya çalışmaktadır. Sağlıklı yaşam çevreleri oluşturulması ise, mekan özellikleri ile o özelliklere uygun peyzaj tasarımları ile mümkün olmaktadır. Bu araştırma kapsamında; iç mekanların yaşam kalitesi ve konforu üzerinde olumlu etkileri bulunan, önemli tasarım unsurlarından iç mekan bitkileri incelenmiştir. Bu kapsamda Tekirdağ kent merkezindeki hastanelerin tamamı incelenmiş, alandaki iç mekan bitkilerinin mevcut durumu, çeşitliliği ve yeterliliği ile ekolojik adaptasyon durumu değerlendirilmiştir. Işık ve sıcaklık bakımından uygun koşullara sahip hastane iç mekanlarında canlı bitki materyaline yeterince yer verilmediği ve bu konuda eksiklikler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu alanlarda ortam koşullarına uygun; Adiantum sp., Aechmea sp., Araucaria sp., Aucuba sp., Aspidistra sp., Beaucarnea sp., Chamaedorea sp., Cordyline sp., Dracaena sp., Dypsis sp., Fatsia sp., Ficus sp., Lytocaryum sp., Nephrolepis sp., Sansevieria sp., Schefflera sp. ve Tillandsia sp. iç mekan bitkilerine yer verilmesi, mekana canlılık katarak hastanelerin insanlar üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerini azaltacaktır. Araştırma sonuçlarının tasarım ve uygulamalarda kullanımı ile bitkilerin insanlar üzerindeki fiziksel ve psikolojik iyileştirici etkilerinin arttırılması ve iç mekan kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir.

USING PLANTS IN HOSPITAL INTERIOR DESIGN, TEKİRDAĞ EXAMPLE

Urban people, who become distant from nature day by day, change their places in line with their physical and psychological needs in order to create more livable urban environments and try to create environments where they can feel comfortable and safe. Creating healthy living environments is possible through spatial features and pursuant landscape design. Within the scope of this research, indoor plants, one of the important design elements, which have positive effects on the quality of life and comfort of interior spaces, were examined. In this context, some hospitals in the city center of Tekirdağ were examined, and the current state, diversity, and adequacy of the indoor plants in the area and the state of ecological adaptation were evaluated. It has been determined that there is not enough room for live plant material in the interior spaces of the hospitals, the conditions of which are suitable in terms of light and temperature, and that there are deficiencies in this regard. It is aimed to increase the physical and psychological healing effects of plants on humans and to increase interior quality by making use of the research results in design and applications.

___

 • Aksu, Ö.V.; Demirel, Ö., Hastane bahçelerinde peyzaj tasarımları: Trabzon kenti örneği, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (2), 236- 250, 2012.
 • Baldwin, A. L., How do plants in hospital waiting rooms reduce patient stress?, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 18 (4), 2012.
 • Brilli, F.; Fares, S.; Ghirardo, A.; Visser, P.; Calatayud, V.; Muñoz, A.; Maesano, I.; Sebastani, F.; Alivernini, A.; Varriale, V.; Menghini, F., Plants for sustainable improvement of indoor air quality, Trends in Plant Science, 23 (6), 507- 512, 2018.
 • Bringslimark, T.; Hartig, T.; Patil, G. G., Psychological benefits of indoor plants in workplaces: putting experimental results into context, American Society for Horticultural Science, 42 (3), 581- 587, 2007.
 • Bringslimark, T.; Hartig, T.; Patil, G. G., The psychological benefits of indoor plants: a critical review of the experimental literatüre, Journal of Environmental Psychology, 29, 422- 433, 2009.
 • Burchett, M.; Torpy, F.; Tarran, J. (2019). Interior plants for sustainable facility ecology and workplace productivity, https://www.academia.edu/22076193/Interior_Plants_for_Sustainable_Facility_Ecology_and_Workplace_Productivity adresinden erişildi.
 • Chang, C.; Chen, P., Human response to window views and indoor plants in the workplace, American Society for Horticultural Science, 40 (5), 1354- 1359, 2005. Çelem, H., Arslan, M. (1995). İç Mekan Bitkileri. Tagey Yayıncılık, Ankara.
 • Çetin, M.; Sevik , H., Measuring the impact of selected plants on indoor CO2 concentrations, Pol. J. Environ. Stud., 25 (3), 973-974, 2015.
 • Deng, L.; Deng, Q., The basic roles of indoor plants in human health and comfort, Environmental Science and Pollution Research, 25, 36087- 36101, 2018.
 • Dijkstra, K.; Pieterse, M. E.; Pruyn, A., Stress- reducing effects of indoor plants in the built healthcare environment: The mediating role of perceived attractiveness, Preventive Medicine, 47, 279- 283, 2008.
 • Fjeld, T.; Vieversted, B.; Sandvik, L.; Riise, G.; Levy, F., The effect of indoor foliage plants on health and discomfort symptoms among office workers, Indoor Built Environment, 7, 204- 209, 1998.
 • Güçlü, K. (1993). İç Mekan Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 148, Erzurum.
 • Han, K., Influence of limitedly visible leafy indoor plants on the psychology, behavior, and health of students at a Junior High School in Taiwan, Environment and Behavior, 41 (5), 658- 692, 2009.
 • Herwig, R. (1982). 350 Zimmerpflanzen in Farbe. BLV Yayın Şirketi, ISBN: 3- 405- 12187- 6, Almanya.
 • Karakaya, B.; Kiper, T., Hastane dış mekan tasarımlarının Edirne ili örneğinde irdelenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (2), 49- 64, 2011.
 • Khan, M. A.; Amin, N.; Khan, A.; Imtiaz, M.; Khan, F.; Ahmad, I.; Ali, A.; Islam, B., Plant therapy: a nonpharmacological and noninvasive treatment approach medically beneficial to the wellbeing of hospital patients, Gesunde Pflanzen, 68, 191- 200, 2016.
 • Lee, M.; Lee, J.; Park, B.; Miyazaki, Y., Interaction with indoor plants may reduce psychological and physiological stress by supressing autonomic nervous system activity in young adults: a randomized crossover study, Journal of Physiological Anthropology, 34 (21), 1- 6, 2015.
 • Park, S.; Mattson, R., Therapeutic influences of plants in hospital rooms on surgical recovery, American Society for Horticultural Science, 44 (1), 102- 105, 2009a.
 • Park, S.; Mattson, R., Ornamental indoor plants in hospital rooms enhanced health outcomes of patients recovering from surgery, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 15 (9), 2009b.
 • Pouya, S.; Demirel, Ö., Hospital rooftop garden, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 7 (1), 150- 167, 2017.
 • Qin, J.; Sun, C.; Zhou, X.; Leng, H.; Lian, Z., The effect of indoor plants on human comfort, Indoor and Built Environment, 23 (5), 709- 723, 2014.
 • Sakıcı, Ç.; Çelik S.; Kapucu, Ö., Kastamonu’daki hastane bahçelerinin peyzaj tasarımlarının değerlendirilmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 14, 64- 73, 2013.
 • Sakıcı, Ç.; Var, M., Ruh ve sinir hastalıkları hastane bahçelerinin (açık alan terapi üniteleri) düzenlenmesi kriterleri, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (1), 101- 112, 2014.
 • Seyidoğlu Akdeniz, N., Woody landscape plants used in the design ofhospital gardens and their sensory effects on users, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 22 (1), 47- 62, 2020.
 • Sezen, I.; Aytatlı, B.; Ağrılı, R. A.; Patan, E., İç mekan tasarımında bitki kullanımının birey ve mekan üzerine etkileri, ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, 1 (1), 25- 34, 2017.
 • Simon, H. (1986). BLV Zimmer- Pflanzenbuch. BLV Yayın Şirketi, ISBN: 3- 405- 13296- 7, Almanya.
 • Simon, H. (1989). BLV Zimmer- Pflanzenbuch Richtige Auswahl- Richtige Pflege. BLV Yayın Şirketi, ISBN: 3- 405- 13692, Almanya.
 • Ulus, A., Bazı İç mekan bitkilerinin kullanım tekniği üzerine çalışmalar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 56(2): 146-161, 2006.
 • Uslu, A., Zihinsel ve fiziksel engelliler için hortikültürel terapi, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 8 (1- 2), 5- 24., 2018.
 • Ulrich, R. S. (2002). Health benefits of gardens in hospitals, Plants for People International Exhibition Floriade, https://www.researchgate.net/publication/252307449_Health_Benefits_of_Gardens_in_Hospitals adresinden erişildi.
 • Yazgan, M. E.; Uslu, A.; Özyavuz, M. (2013). İç Mekan Bitkileri ve Tasarım, Ankara Üniversitesi Ziraat Ders Kitabı, 56, 7-8
 • URL 1. http://www.tekirdag.gov.tr/cografi-durumu (10/02/2020).
 • URL 2. http://www. earth.google.com (10/02/2020)

___

APA Ekici, B. & Şişman, E. (2020). HASTANE İÇ MEKAN TASARIMINDA BİTKİ KULLANIMI, TEKİRDAĞ KENTİ ÖRNEĞİ . Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 1-9 .