Yanıltıcı Gıda Yayınlarına Karşı Yasak mı Yoksa Etik mi?

Yanıltıcı yayınların gıda güvenliğini tehdit eden faktörlerden birisi olduğu bir gerçektir. Sosyal medyanın yaygınlaşması ile bu tehdit etkisini giderek artırmaktadır. Özelikle gıda konusunda uzman olmayan kişilerin bilim etiğine aykırı açıklamaları, toplumu hatalı yönlendirmektedir. Bu olgu bir yandan üreticiyi, işleyiciyi ve tüketiciyi, diğer yandan da ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Bunun azaltılması için, son zamanlarda, yasaklayıcı bir yaklaşımın öne çıktığı görülmektedir. Oysa bunu önlemenin en etkili yolu medya etiği kapsamında kanıta dayalı tartışma ortamının oluşturulması ve bilim etiğine uygun her görüşe yer verilmesidir. Ayrıca topluma bağımsız ve tarafsız bir bilim kurulundan güvenli bilgi desteği sağlanması da gereklidir.
Anahtar Kelimeler:

Gıda, etik, yayın, yasak