Gıda Güvenliği ve Etik

Beslenmemizi sağlayan gıdalara, tarım ve gıda sistemleri aracılığıyla ulaşırız. Bu sistemler, gıdanın üretimi, işlenmesi, depolanması, dağıtımı, hazırlanması satışı ve tüketimi ile ilgili tüm unsurları, etkinlikleri ve aynı zamanda sosyoekonomik ve çevresel etkileri kapsar. Tüketiciler için gıdaların güvenliği ve doğallığı son derece önemlidir. Bunun yanı sıra son yıllarda tarım ve gıda sistemlerinde etik konusu tüketiciler açısından ilgi alanı oluşturmaya başlamıştır. Etik ilkeler, kişisel ve mesleki davranışlar, sosyal davranışlar ve topluma karşı sorumlulukla ilgili değerleri veya erdemleri belirlemektedir. Tarım ve gıda etiği, gıda üretimi, işleme, pazarlama ve tüketim gibi tarladan sofraya tüm aşamalarda etkin olmalıdır. Özellikle gıdaya ulaşımda dünya genelinde büyük dengesizlikler vardır. Bu derlemede gıda üretimi ve güvenliğinde temel etik sorun alanları ve etik yaklaşımların neler olabileceği incelenmiştir.