ALMAN MAHKEME KARARLARINDAKİ MEHİR’İN DEĞERLENDİRİLMESİ

1960’lı yılların başından itibaren, başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerine çalışmak için gelen Müslüman işçiler, geldikleri ülkelerde yerleşmişler ve yoğun bir Müslüman toplumun oluşmasına sebep olmuşlardır. Farklı dil ve kültürlerden Almanya’ya gelen göçmenlerin, mutat ikametgâh olarak Almanya’yı seçmeleri, -bilhassa uluslararası özel hukuk açısındanevlilik, boşanma, miras, velayet ve kişilik hallerine ilişkin durumlarda çözülmesi gereken birçok yeni hukuki meseleyi ortaya koymaktadır. İslam aile hukukundaki Mehir meselesi de bunlardan biridir. Alman mahkemeleri 1970’li yıllardan beri bu konu ile ilgilenmiş ve federal mahkeme de dâhil olmak üzere konu hakkında içtihatlar oluşturulmuştur. Alman mahkemeleri, Mehir konusunda verdikleri ilk kararlarında uluslararası özel hukuk hükümlerine göre kararlarını verirlerken, sonraki dönemlerde sözleşme serbestisi kapsamında verdikleri kararlarla Mehir’in Alman hukuku içerisinde yer almasını sağlamışlardır.

Bewertung der Brautgabe in den deutschen Rechtsprechungen

___

 • AKYÜZ, Jülide, Evlenme Sözleşmesinin Önemli Bir Öğesi Olan “Mehir” Hakkında Bazı Düşünceler, AÜDTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 37, Yıl 2005
 • CANAN, İbrahim, Hadis Ansiklopedisi, Kütüb-i Sitte, 9.cilt Feza Yayıncılık CİN, Halil , “Evlenme” İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara 1974
 • CİN, Halil, “Mehir” İslam Hukukunda Mehr, AÜHF Dergisi, Yıl1972 Cilt 29 Sayı 1-2 s.199 vd.
 • D.BAETGE, Kommentar, in: jurisPK-BGB, 7. Aufl. 2014, Art. 6 EGBGB www. juris.de
 • DALGIN, Nihat, İslam Hukuku Açısından Boşanmanın Sonuçlarından Maddi Tazminat Üzerine Bir Değerlendirme, OMÜİFD, sayı 18-19 Yıl:2005
 • El JAZZOUZI, Hannan/ Finger Peter, Scheidungs- und Scheidungsfolgenrecht: Länderbericht Marokko, FamRBint 2013, 16-26
 • HEİNRİCH, Dieter, Internationales Familienrecht, 2.Aufl. Regensburg 2000
 • http://de.statista.com/statistik/daten/studie/72321/umfrage/entwicklungder-anzahl-der-muslime-in-deutschland-seit-1945/
 • http://www.spiegel.de/politik/deutschland/frankfurter-scheidungsfallrichterin-bedauert-koran-bezug-a-473385.html
 • https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/ 2014/11/PD14_402_122.html
 • İslamische Eheverträge, Hrsg. Bundesverwaltungsamt, 2011
 • KAYA, Ali, 17. Yüzyıl Bursa Şer’iye Sicillerinin İslam Aile Hukuku Açısından Tahlili, UÜİFD, Cilt: 17, Sayı: 1, 2008
 • KRÜGER, Hilmar, Ehe und Brautgabe, FamRZ 1977, 114-118
 • LUDWİG, Kommentar, in: jurisPK-BGB, 7. Aufl. 2014
 • MÖRSDORF-SCHULTE, Juliana, Brautgabeversprechen bei Geltung deutschen Rechts, FamRBint 2008, s. 49-50.
 • MÖRSDORF-SCHULTE, Juliana,”Iran” Iranisches Brautgabeversprechen als Ehevertrag, FamRBint, 2/2010, s.26-27
 • OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU, Saliha, İslam Aile Hukukunda Kadının Mehir Hakkına Tplumun Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y. 2013
 • ÖZCAN, Uğur /DALYAN, Murat Gökhan, 19.yy›da Rumlarda ve Arnavutlarda Evlilik Müessesesinde Başlık Uygulamaları, History Studies Volume 3/3, 2011
 • PAÇACI, İbrahim, Sosyal Hayattaki Değişim Sürecinde İslam Aile Hukuku (Evlenme ve Boşanma Örneği) İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı:11, Yıl:2008
 • PÜRSELİM-ARNİNG, Hatice Selin, Türk ve Alman Milletlerarası Özel Hukuklarında Mehir Kavramının Vasıflandırılması, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 33, Sayı 2, 2013, ss. 137
 • ROHE, Mathias, Grenzen der Religionsausübung - Scharia in Deutschland?, DIK, http://www.deutsche-İslam-konferenz.de/DIK/DE/Magazin/Recht/ Scharia/scharia-node.html
 • ROHE, Mathias, Religiös gespaltenes Zivilrecht in Deutschland und Europa? içinde: De Wall/Germann (Hrsg.), Festschrift für Christoph Link zum 70. Geburtstag, Tübingen 2003, S. 409-429
 • SCHOLZ, Peter, Grundfälle zum IPR: Ordre public-Vorbehalt und İslamisch geprägtes Recht – Teil 1 (Allgemeiner Teil), Zeitschrift für das Juristische Studium, 2/2010
 • TEZCAN, Mahmut, İlkel Toplumlarda Başlık Parası Geleneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 9, sayı 1, Yıl 1976
 • TÜZÜNER, Özlem, Türk ve İslâm Hukuku Bakış Açısından Evlenmenin Hukukî Niteliği Hakkında Bir İnceleme, Ankara Barosu Dergisi, 2013/1 s.126 vd.
 • UNBERATH, Hannes, Die Anwendung İslamischen Rechts durch deutsche Gerichte - Bemerkungen zum Verhältnis von kultureller Identität und Grundgesetz, içinde: Thomas Hartmann/ Margreth Krannich (Hrsg.) Muslime im säkularen Staat, s.83-101
 • WURMNEST, Wolfgang, Die Mär von der mahr- Zur Qualifikation von Ansprüchen aus der Brautgabevereinbarungen, RabelsZ 2007
 • WURMNEST, Wolfgang, Die Brautgabe im Bürgerlichen Recht, FamRZ 2005, 1878-1885
 • YARGI, Mehmet Ali, Günümüzde Mehir Uygulamaları ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.8, 2006
 • YASSARİ, Nadjma, Zweibemerkungen yur İslamischen Brautgabe vor deutschen Gerichten, StAZ, 2/2009 s.365-371
 • YASSARİ, Nadjma, Die İslamische Brautgabe im deutschen Kollisions- und Sachrecht, IPRax 2011, 63-68
 • YASSARİ, Nadjma, Die Brautgabe nach iranischem Recht, StAZ 2003, 198-201
 • YASSARİ, Nadjma, “BRAUTGABE” Die Brautgabe im Familienvermögensrecht, Tübingen 2014
 • ZUHAYLİ, Vehbe, çev.Ahmet Efe ve komisyon, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, cild:9, 1990

___

Bibtex @ { taad693911, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {31}, pages = {567 - 590}, title = {ALMAN MAHKEME KARARLARINDAKİ MEHİR’İN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Dilbirliği, Muhterem} }
APA Dilbirliği, M. (2017). ALMAN MAHKEME KARARLARINDAKİ MEHİR’İN DEĞERLENDİRİLMESİ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (31) , 567-590 .
MLA Dilbirliği, M. "ALMAN MAHKEME KARARLARINDAKİ MEHİR’İN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 567-590 <
Chicago Dilbirliği, M. "ALMAN MAHKEME KARARLARINDAKİ MEHİR’İN DEĞERLENDİRİLMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 567-590
RIS TY - JOUR T1 - ALMAN MAHKEME KARARLARINDAKİ MEHİR’İN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - MuhteremDilbirliği Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 567 EP - 590 VL - IS - 31 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi ALMAN MAHKEME KARARLARINDAKİ MEHİR’İN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Muhterem Dilbirliği %T ALMAN MAHKEME KARARLARINDAKİ MEHİR’İN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 31 %R %U
ISNAD Dilbirliği, Muhterem . "ALMAN MAHKEME KARARLARINDAKİ MEHİR’İN DEĞERLENDİRİLMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 31 (Temmuz 2017): 567-590 .
AMA Dilbirliği M. ALMAN MAHKEME KARARLARINDAKİ MEHİR’İN DEĞERLENDİRİLMESİ. TAAD. 2017; (31): 567-590.
Vancouver Dilbirliği M. ALMAN MAHKEME KARARLARINDAKİ MEHİR’İN DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (31): 567-590.
IEEE M. Dilbirliği , "ALMAN MAHKEME KARARLARINDAKİ MEHİR’İN DEĞERLENDİRİLMESİ", , sayı. 31, ss. 567-590, Tem. 2017