PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KARŞISINDA VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KONUMU

Pişmanlık ve ıslah, vergi kaçakçılık suçları ve vergi zıyaı kabahati için Vergi Usul Kanunu’nda VUK düzenlenmiş özel şahsi cezasızlık hükümlerinden biridir. VUK’da vergi zıyaı kabahati için düzenlendiği imajı veren bu kurumun vergi kaçakçılık suçları için uygulanma durumu bazı tartışmaları da peşinden getirmiştir. Bu çalışmada yapısı itibariyle farklı suç fiilleri ve cezalarından oluşan kaçakçılık suçlarında pişmanlık hükümlerinin nasıl uygulanması gerektiği tartışılacaktır

The Position of the Tax Evasion Crime Actions Vis-A-Vis Repetance Provisions

Repetance for tax evasion crime and tax loss misdemeanor is a special provision of personal impunity which regulated in Tax Procedure Code. The scope of this institution which appearances a field of application as cause of tax loss misdemeanor, has led to different interpretations in doctorine for tax evasion crime. In our study, taking into account the charactersistics of tax evasion crime, the application conditions of the repetance provisions for the tax evasion crime will be examined.

___

 • Ağar Serkan, Vergi Kaçakçılığı Kapsamında Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2016.
 • Aksoy Şerafettin, “Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve İslah Müessesesi”, İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Prof. Dr. M. Orhan Dikmen’e Armağan, İstanbul, Sayı 33, 1989-1990.
 • Artuk M. Emin - Ahmet Gökçen- A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, B. 9, Ankara, 2015.
 • Aslaner Hakan, “Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümünde Uzlaşma Müessesesi ve Etkinliği Sorunu”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 2016 (17).
 • Baki Mehmet Hanefi, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Yöntemlerin Değerlemesi: Örnek Olay Çalışması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2008.
 • Batırel Ömer Faruk, “Son Yargıtay Kararları Işığında Vergi Kaçakçılığı Suçu Unsurları”, Yaklaşım, www.ozdogrular.com/content/view/21795/, 24.06.2016.
 • Bayraklı Hasan Hüseyin - Mehmet Erkan- Cemal Elitaş, Muhasebe ve Vergi Denetiminde Muhasebe Hata ve Hileleri, Ekin Yayınları, Bursa, 2012.
 • Bozdoğanoğlu Burçin, “Vergi Hukuku Ve Ceza Hukuku Normları Açısından Pişmanlık: Sorunlar-Yaklaşımlar-Çözüm Önerileri”, www. maliyesempozyumu2016.mersin.edu.tr/ t19.docx, 23.06.2016.
 • Donay Süheyl, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.
 • Işık İsmail - Selimhan Topaç, “Pişmanlık ve Islah Kurumunun Tarihsel Süreç İçinde İrdelenmesi”, Vergi Dün-yası, S 300, Ağustos 2006, www.vergidunyasi. com.tr, 24.06.2016
 • İşbilir Şener, Türkiye’de Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2008.
 • Karakoç Yusuf, Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, Gözden Geçirilmiş B 2, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:76, İzmir, 1997.
 • Karakoç Yusuf, Vergi Ceza Hukuku Genel Kısım Vergi Kabahatleri Vergi Suçları, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2016.
 • Mutluer M. Kâmil, Vergi Ceza Hukuku, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yayınları No: 214, Eskişehir, 1979.
 • Özcan Onur, Vergi Suçları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2015.
 • Şenyüz Doğan, Vergi Ceza Hukuku (Vergi Kabahatleri ve Suçları), B.8, Ekin Yayınevi, Bursa,2015.
 • Şenyüz Doğan, Vergi Ceza Hukuku (Vergi Kabahatleri ve Suçları), B.9, Ekin Yayınevi, Bursa,2016.
 • Turan Ayşe Nur, “Etkin Pişmanlık Hükümlerine Felsefi Bakış”, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C IV, S 1, Y 2015, Kayseri, Haziran 2015.
 • Yıldırım Zübeyr, Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah (VUK m. 371), Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.
 • Yurteri İsmet – Adnan Yurteri, “Vergi Kaçakçılığı Suçunda Soruşturma Usulü ve Yaptırım”, Konya Barosu dergisi, Yıl 40, Sayı 23, www.konyabarosu.org.tr, 23.06.2016.

___

Bibtex @ { taad693896, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {31}, pages = {47 - 64}, title = {PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KARŞISINDA VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KONUMU}, key = {cite}, author = {Bayraklı, Hasan Hüseyin} }
APA Bayraklı, H. H. (2017). PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KARŞISINDA VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KONUMU . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (31) , 47-64 .
MLA Bayraklı, H. H. "PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KARŞISINDA VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KONUMU" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 47-64 <
Chicago Bayraklı, H. H. "PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KARŞISINDA VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KONUMU". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 47-64
RIS TY - JOUR T1 - PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KARŞISINDA VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KONUMU AU - Hasan HüseyinBayraklı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 64 VL - IS - 31 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KARŞISINDA VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KONUMU %A Hasan Hüseyin Bayraklı %T PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KARŞISINDA VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KONUMU %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 31 %R %U
ISNAD Bayraklı, Hasan Hüseyin . "PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KARŞISINDA VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KONUMU". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 31 (Temmuz 2017): 47-64 .
AMA Bayraklı H. H. PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KARŞISINDA VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KONUMU. TAAD. 2017; (31): 47-64.
Vancouver Bayraklı H. H. PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KARŞISINDA VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KONUMU. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (31): 47-64.
IEEE H. H. Bayraklı , "PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KARŞISINDA VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KONUMU", , sayı. 31, ss. 47-64, Tem. 2017