AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER

Öz Özet Bu çalışma, “Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi- I: Divânü Lugâti't-Türk ve Kâşgarlı Mahmud Üzerine Yazılan Makaleler” (Türkiyat Mecmuası, C. XXI, Bahar 2011, s. 167-231.) adıyla birincisi yayımlanan çalışmanın devamı niteliğindedir. Divânü Lugâti't-Türk (DLT) ve Kâşgarlı Mahmud üzerine yurt içindeki çeşitli toplantılarda sunulan ve metinlerine ulaşılabilen 181 bildirinin özetlerini içeren bir kaynakça denemesidir. Bildiriler yayımlanmış kitaplardan temin edilmiş, künyeleri belirtilerek özetleri çıkartılmıştır. Söz konusu bildiriler, DLT'nin, başta dil ve kültür olmak üzere dil bilgisi ve dil bilimi, halk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, felsefe, iktisat, ilahiyat, musiki, sosyoloji alanlarında tanıtma, biyografi, tenkit ve inceleme türünde birçok çalışmaya esas oluşturduğunu göstermektedir. DLT ve Kâşgarlı Mahmud ile ilgili kaynakça, özellikle yayımı tamamlanmamış bildiri metinleri bakımından eksiktir. Yurt dışında yapılan DLT hakkındaki yayınların da tespit ve içerik tanıtımı bakımından ele alınması ayrı bir mesai gerektirmektedir. Öte yandan DLT ve Kâşgarlı Mahmud kaynakçasının daha uzun müddet tamamlanmaya muhtaç kalacağı da onun içerdiği dil ve kültür malzemesinin zenginliği ve çeşitliliği bakımından kaçınılmazdır. Bu yönüyle bakıldığında zaman içinde yeni çalışmaların eklenebileceği, bir başka deyişle sürekli değişme ve gelişmelerin görülebileceği, eksikliklerinin tamamlanmaya çalışılacağı bir araştırma olma yolunda olduğunu söylemek mümkündür. Anahtar kelimeler: Divânü Lugâti't-Türk, Kâşgarlı Mahmud, Sempozyum, Bildiri, Kaynakça AN ESSAY OF THE ANNOTATED BİBLIOGRAPHY ATTEMPT-II: THE REPORTS PREPARED ON DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK AND KÂŞGARLI MAHMUD Abstract In this study, “An Essay of the Annotated Bibliography I: the Articles Written on Dîvânü Lugâti't-Türk and Mahmud of Kashgar” (Türkiyat Mecmuası, C. XXI, Spring 2011, pp. 167-231.) It involves181 abstracts of papers presented at a various meetings and published books in Turkey. The papers appear to establish a basis on various disciplines such as language and culture, folk literature, the old Turkish literature, philosophy, economics, theology, music, sociology, biography, criticism and review. The bibliography on Mahmud of Kashgar and the DLT is incomplete as there are unpublished papers. The bibliography will take a long time to complete due to its richness and diversity of material in language and culture. In this respect it is likely that more and further additions and revisions will be adding over time.  Therefore, it is possible to state that this study is on the track of becoming a research in which the shortcomings will be tried to accomplish, where there can be additions of new studies, or in other words, where constant changes and developments can be observed. Keywords: Divânü Lugâti't-Türk, Kâşgarlı Mahmud, Symposium, Presentation, Bibliography.
Anahtar Kelimeler:

Anahtar

___

Bibtex @ { iuturkiyat195294, journal = {Türkiyat Mecmuası}, issn = {}, eissn = {2651-3188}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {21}, pages = {19 - 86}, doi = {10.18345/tm.72105}, title = {AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER}, key = {cite}, author = {Coşar, Asiye and Güneş, Bahadır} }
APA Coşar, A , Güneş, B . (2011). AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER . Türkiyat Mecmuası , 21 (2) , 19-86 .
MLA Coşar, A , Güneş, B . "AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER" . Türkiyat Mecmuası 21 (2011 ): 19-86 <
Chicago Coşar, A , Güneş, B . "AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER". Türkiyat Mecmuası 21 (2011 ): 19-86
RIS TY - JOUR T1 - AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER AU - Asiye Coşar , Bahadır Güneş Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Türkiyat Mecmuası JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 86 VL - 21 IS - 2 SN - -2651-3188 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiyat Mecmuası AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER %A Asiye Coşar , Bahadır Güneş %T AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER %D 2011 %J Türkiyat Mecmuası %P -2651-3188 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD Coşar, Asiye , Güneş, Bahadır . "AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER". Türkiyat Mecmuası 21 / 2 (Aralık 2011): 19-86 .
AMA Coşar A , Güneş B . AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER. Türkiyat Mecmuası. 2011; 21(2): 19-86.
Vancouver Coşar A , Güneş B . AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER. Türkiyat Mecmuası. 2011; 21(2): 19-86.
IEEE A. Coşar ve B. Güneş , "AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER", Türkiyat Mecmuası, c. 21, sayı. 2, ss. 19-86, Ara. 2011, doi:10.18345/tm.72105