Türkiye'de Futbol Tercümanlığına Genel Bir Bakış ve Tercüman Görüşleri

Birçok farklı milletin ve kültürün bir araya geldiği spor alanı, kültürlerarası iletişimi artıran en büyük etkenlerden biri olmuştur. Spor anlamında en büyük alanlardan biri olan futbol, farklı kültürleri ortak paydada buluşturmayı başarmıştır. Yıllardır her zaman en çok ilgiyi çekmiş ve uluslararası bir sektör haline gelmiştir. İnsanlığın futbola olan bu ilgisi sektörün finansal olarak çok geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Spor ve futbol dilinin kendine has teknik terimleri ve jargonu vardır. Bu alanda çalışacak kişilerin sadece bu alana ait terminolojiye değil, aynı zamanda alan bilgisine de sahip olması gerekmektedir. Farklı milletleri bir araya getiren bir çalışma alanı olarak mütercim ve tercümanlara en çok ihtiyaç duyulan en önemli sektörlerden biridir. Bu çalışmada önemli bir tercüme alanı ve sektörü olarak futbol tercümesine değinilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı futbol tercümanlığı alanına yeni başlayan tercümanları bu sektör, mesleğin incelikleri ve kazanımları hakkında bilgilendirmektir. Bu araştırmanın ana verilerini profesyonel futbol yorumcularından alınan mülakat soruları ve cevapları oluşturmaktadır. Bu çalışma sadece bilgi sağlamayı amaçlamamakta, aynı zamanda çevirmen profilini gerçek bire bir görüşmelerle analiz etmektedir. Futbol tercümanlığı olan alanda profesyonel tercümanlar tarafından sağlanan kapsamlı bilgilerle sürecin detayları netleştirilerek işin ustalığı ortaya çıkarılmıştır. Mülakat sonucunda tercümanların spor kulüplerinde çalışırken sağladığı şartlar, tercümanların mesleğe ilk girişi hakkında bugüne kadar pek bilinmeyen bilgiler, meslekte sözleşme türleri, maddi kazanç, bu sektörün profesyonelliği, meslek birlikteliği, mesleğin avantaj/dezavantajları ve çevirmenlerin sosyal hakları ortaya konmuştur.

An Overview of Football Interpreting in Turkey: A Sample of Interview Analysis

Sports area, where many different nations and cultures come together, has been one of the biggest factors that increase intercultural communication. Football, one of the biggest fields in terms of sports, succeeds in bringing together the different cultures on a common ground. It has always attracted the most attention for years and has become an international industry. This interest of humanity in football has enabled the sector to reach very large masses financially. The language of sports and football has its own technical terms and jargon. People who will work in this field should have not only the terminology of this area but also a background knowledge of the field. As a field of study that brings together different nations, it is one of the most important sectors where translators and interpreters are needed the most. In this study, football interpreting has been mentioned as an important translation area and sector. The main aim of this study is to inform the new interpreters in the field of football interpreting about this sector, the subtleties and achievements of the profession. The main data of this research consists of interview questions and answers received from professional football interpreters. This study not only aims to provide information, but also analyses the translator profile with real one-to-one interviews. With the extensive information provided by the professional interpreters in the field, the details of the process have been clarified and the mastery of the work has been revealed. As a result of the interview, some conditions provided to translators while working in sports clubs, not much known information until now about the first entry of interpreters into the profession, types of contracts in the profession, financial gain, professionalism of this sector, professional association, advantages/disadvantages of the profession and social rights of translators have been revealed.

___

 • Bulut, A. (2018). Türkiye’de Futbol Çevirmenliği, İstanbul: Çeviribilim Yayınları, 96 Sayfa.
 • Chovanec, J., & Podhorná-Polická, A. (2009). Multilingualism in football teams: Methodology of fieldwork. Language and Literature. European Landmarks of Identity 5, 1, 190-200.
 • Dinar, G. (2017). Türkiye'de futbol alanında farklı eyleyenler: Çeviri ve çevirmenin rolü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Ghignoli, A., & Torres Díaz, M. G. (2016). Interpreting performed by professionals of other fields: The case of sports commentators. In R. Antonini & C. Bucaria (Eds.), Non-professional interpreting and frealreal translation in the media (pp. 193–208). Frankfurt am Main: Peter Lang
 • Katar, B. (2019). Türkiye’de ve Avrupa’da Spor Çevirisi Uygulamalarındaki Benzerlikler, Farklılıklar Ve Meslekleşme. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Sandrelli, A. (2012). Interpreting football press conferences: The FOOTIE corpus.
 • Sandrelli, A. (2012). Introducing FOOTIE (Football in Europe): Simultaneous interpreting in football press conferences. Breaking ground in corpus-based Interpreting Studies, 119-153.
 • Sandrelli, A. (2015). ‘And maybe you can translate also what I say’: interpreters in football press conferences. Ünsal, Ç. G. (2019). Sport Language and Its Translation, International Journal of Language Academy, (7)1, 118-138.
 • Uyanık, G. B. (2015). Spor Çevirmenliğinde Durumların ve Görevlerin Tanımlanması [Defining the Contexts and Tasks in Sports Interpreting]. Master Thesis, İstanbul: İstanbul Üniversitesi [Istanbul University].

___

Bibtex @araştırma makalesi { tsed1130807, journal = {Turkish Journal of Sport and Exercise}, eissn = {2147-5652}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {25}, number = {2}, pages = {173 - 180}, doi = {10.15314/tsed.1130807}, title = {An Overview of Football Interpreting in Turkey: A Sample of Interview Analysis}, key = {cite}, author = {Saba, Hasan Kutay and Demiray Akbulut, Fatma} }
APA Saba, H. K. & Demiray Akbulut, F. (2023). An Overview of Football Interpreting in Turkey: A Sample of Interview Analysis . Turkish Journal of Sport and Exercise , 25 (2) , 173-180 . DOI: 10.15314/tsed.1130807
MLA Saba, H. K. , Demiray Akbulut, F. "An Overview of Football Interpreting in Turkey: A Sample of Interview Analysis" . Turkish Journal of Sport and Exercise 25 (2023 ): 173-180 <
Chicago Saba, H. K. , Demiray Akbulut, F. "An Overview of Football Interpreting in Turkey: A Sample of Interview Analysis". Turkish Journal of Sport and Exercise 25 (2023 ): 173-180
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Futbol Tercümanlığına Genel Bir Bakış ve Tercüman Görüşleri AU - Hasan KutaySaba, FatmaDemiray Akbulut Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.15314/tsed.1130807 DO - 10.15314/tsed.1130807 T2 - Turkish Journal of Sport and Exercise JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 180 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-5652 M3 - doi: 10.15314/tsed.1130807 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Türk Spor ve Egzersiz Dergisi An Overview of Football Interpreting in Turkey: A Sample of Interview Analysis %A Hasan Kutay Saba , Fatma Demiray Akbulut %T An Overview of Football Interpreting in Turkey: A Sample of Interview Analysis %D 2023 %J Turkish Journal of Sport and Exercise %P -2147-5652 %V 25 %N 2 %R doi: 10.15314/tsed.1130807 %U 10.15314/tsed.1130807
ISNAD Saba, Hasan Kutay , Demiray Akbulut, Fatma . "An Overview of Football Interpreting in Turkey: A Sample of Interview Analysis". Turkish Journal of Sport and Exercise 25 / 2 (Ağustos 2023): 173-180 .
AMA Saba H. K. , Demiray Akbulut F. An Overview of Football Interpreting in Turkey: A Sample of Interview Analysis. Turk J Sport Exe. 2023; 25(2): 173-180.
Vancouver Saba H. K. , Demiray Akbulut F. An Overview of Football Interpreting in Turkey: A Sample of Interview Analysis. Turkish Journal of Sport and Exercise. 2023; 25(2): 173-180.
IEEE H. K. Saba ve F. Demiray Akbulut , "An Overview of Football Interpreting in Turkey: A Sample of Interview Analysis", , c. 25, sayı. 2, ss. 173-180, Ağu. 2023, doi:10.15314/tsed.1130807
Türk Spor ve Egzersiz Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Selçuk Üniversitesi

50.7b10.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province)

Nurdan ATEŞ

Sporcu Bilinçli Farkındalığının Sporcu Psikolojik Becerilerinin Gelişimine Etkisi

Nuh Osman YILDIZ, Aydanur ÖNAL, Zülbiye KAÇAY

Türkiye'de Futbol Tercümanlığına Genel Bir Bakış ve Tercüman Görüşleri

Hasan Kutay SABA, Fatma DEMİRAY AKBULUT

Examination of the Relationship Between the Reaction Time, Competition Result With the Competition Hour in the World Indoor Championships (2006-2022): 60 Meters

Nuray SATILMIŞ, Bülent TAŞDEMİR, Işık BAYRAKTAR, Akan BAYRAKDAR

Examining The Attitudes Of Amateur Football Players Towards Football

Erhan BUYRUKOĞLU, Mehmet ÖZDEMİR, Gökhan DOKUZOĞLU, Nuh ASANAKUT

Boredom and Addiction: An exploratory view at university students' digital game playing processes in leisure time

Nazlı Deniz ÖZ, Abdil ARI

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği)

Hamdullah ATEŞ

Investigation of the Effects of Reformer Pilates Exercises on Posture Disorder in Women

Mihri Barış KARAVELİOĞLU, Hümeyra KİLOATAR, Gizem BAŞKAYA

Taraftarların Takımlarına Yönelik Psikolojik Bağlılık Algılarının Rakibe Yönelik Saygı ve Nefret Durumuna Etkisi

Hatice DEVECİ ŞİRİN, Erkan Faruk ŞİRİN

Yoganın Kalp Atım Hızı Değişkenliği ve Farkındalık Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Esin KAPLAN, Abdurrahman AKTOP