Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province)

Bu araştırmada egzersiz yapan bireylerin mutluluk ile psikolojik iyi oluş düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenerek bu iki değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Diyarbakır İlindeki spor merkezlerinde egzersiz yapan 159’u kadın, 73’ü erkek olmak üzere 232 birey oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Oxford Mutluluk Ölçeği ile Psikolojik İyi-Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımı nedeniyle parametrik testler uygulanmıştır. Farklılığın yönünün belirlenmesi için ise Post-Hoc testlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca egzersiz yapan bireylerin mutluluk ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre egzersiz yapan bireylerin mutluluk ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin orta seviyenin üstünde olduğu tespit edilmiştir. Egzersiz yapan bireylerin yaş ve cinsiyet değişkenine göre mutluluk ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sosyal aktiviteye katılım gösteren bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerinde sosyal aktiviteye katılanların lehine farklılık gözlemlenirken, mutluluk düzeyleri açısından anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir. Egzersiz yapan bireylerin günlük hayatta kendini tanımlama durumları arasında huzurlu olanların streslilere göre daha mutlu oldukları gözlemlenirken, sakin ve huzurlu olanların stresli olanlara göre psikolojik iyi oluş düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak egzersiz yapan bireylerin mutluluk düzeyleri ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ilişki olduğu gözlemlenmiştir.

Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province)

In this study, it is aimed to determine the relationship between these two variables by examining the happiness and psychological well-being levels of individuals who exercise in terms of different variables. The sample group of the research consists of 232 individuals, 159 women and 73 men, who exercise in the sports centers in Diyarbakir. Oxford Happiness Scale and Psychological Well-Being Scale were used as data collection tools. Parametric tests were applied due to the normal distribution of the data. Post-Hoc tests were used to determine the direction of the difference. In addition, Pearson Correlation analysis was used to determine the relationship between happiness and psychological well-being of individuals who exercise. The significance level was determined as .05. According to the findings obtained in the study, it was determined that the happiness and psychological well-being levels of the individuals who exercised were above the medium level. It has been observed that the happiness and psychological well-being levels of the individuals who exercise do not differ according to the age and gender variable. While a difference was observed in favor of those participating in social activities in the psychological well-being levels of individuals participating in social activities, no significant difference was observed in terms of happiness levels. Among the self-defining situations of individuals who exercise in daily life, it was observed that those who were peaceful were happier than those who were stressed, while those who were calm and peaceful had higher levels of psychological well-being than those who were stressed. As a result, it has been observed that there is a moderate, positive relationship between the happiness levels of the individuals who exercise and their psychological well-being levels.

___

  • 1. Açikgöz, M. (2016). Çukurova üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin psikolojik sağlamlık ile mizah tarzları ve mutluluk düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). 2. Adagide, S., & Karatas, N. (2015). Depresyon tanısı alan bireylerde fiziksel egzersizin depresif belirtiler ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 12(2), 122-131.

___

Bibtex @araştırma makalesi { tsed1296311, journal = {Turkish Journal of Sport and Exercise}, eissn = {2147-5652}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {25}, number = {2}, pages = {264 - 271}, doi = {10.15314/tsed.1296311}, title = {Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province)}, key = {cite}, author = {Ateş, Nurdan} }
APA Ateş, N. (2023). Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province) . Turkish Journal of Sport and Exercise , 25 (2) , 264-271 . DOI: 10.15314/tsed.1296311
MLA Ateş, N. "Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province)" . Turkish Journal of Sport and Exercise 25 (2023 ): 264-271 <
Chicago Ateş, N. "Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province)". Turkish Journal of Sport and Exercise 25 (2023 ): 264-271
RIS TY - JOUR T1 - Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province) AU - NurdanAteş Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.15314/tsed.1296311 DO - 10.15314/tsed.1296311 T2 - Turkish Journal of Sport and Exercise JF - Journal JO - JOR SP - 264 EP - 271 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-5652 M3 - doi: 10.15314/tsed.1296311 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Türk Spor ve Egzersiz Dergisi Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province) %A Nurdan Ateş %T Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province) %D 2023 %J Turkish Journal of Sport and Exercise %P -2147-5652 %V 25 %N 2 %R doi: 10.15314/tsed.1296311 %U 10.15314/tsed.1296311
ISNAD Ateş, Nurdan . "Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province)". Turkish Journal of Sport and Exercise 25 / 2 (Ağustos 2023): 264-271 .
AMA Ateş N. Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province). Turk J Sport Exe. 2023; 25(2): 264-271.
Vancouver Ateş N. Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province). Turkish Journal of Sport and Exercise. 2023; 25(2): 264-271.
IEEE N. Ateş , "Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province)", , c. 25, sayı. 2, ss. 264-271, Ağu. 2023, doi:10.15314/tsed.1296311
Türk Spor ve Egzersiz Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Selçuk Üniversitesi

49.9b10.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Taraftarların Takımlarına Yönelik Psikolojik Bağlılık Algılarının Rakibe Yönelik Saygı ve Nefret Durumuna Etkisi

Hatice DEVECİ ŞİRİN, Erkan Faruk ŞİRİN

Investigation of Teachers’ Self Efficieny of Educational Game Teaching: Case of Alanya

Meriç ÖDEMİŞ, Mehmet ARSLAN

Yoganın Kalp Atım Hızı Değişkenliği ve Farkındalık Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Esin KAPLAN, Abdurrahman AKTOP

Double-pyramid and Reverse Step Resistance Training Effectiveness on Physical Fitness Factors Among Elite Female Athletes

Mozhgan HASSANZADEH, Ali SAYYAH, Hamid ARAZİ

Analysis of Relationship Between Foot Morphology and Static Balance in Female Athletes

Nihat SARIALİOĞLU

The Examination of Sports Injury and Career Anxiety Levels of Football Players

Onur SARI, Hülya CİN, Cosmin DAMİAN

Monitoring The Reactions of Athletes With History of Rectus Femoris Proximal Tear Healed With Different Methods to Training Load With Thermography

Ahmet BAYRAK, Mehmet Celalettin ERGENE, Murat CEYLAN

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği)

Hamdullah ATEŞ

Examination of the Relationship Between the Reaction Time, Competition Result With the Competition Hour in the World Indoor Championships (2006-2022): 60 Meters

Nuray SATILMIŞ, Bülent TAŞDEMİR, Işık BAYRAKTAR, Akan BAYRAKDAR

Investigation of the Effects of Reformer Pilates Exercises on Posture Disorder in Women

Mihri Barış KARAVELİOĞLU, Hümeyra KİLOATAR, Gizem BAŞKAYA