Yoganın Kalp Atım Hızı Değişkenliği ve Farkındalık Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Çalışmanın amacı yoganın kalp atım hızı değişkenliği ve bilinçli farkındalık düzeyine etkisini incelemektir. Çalışmaya yoga yapan ve yapmayan yaş ortalaması 30.25±5.58 olan toplam 52 kadın gönüllü olarak katılmıştır. Kalp atım hızı değişkenliği ölçümü, HeartMath marka emWave Pro+ cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. emWave Pro+ cihazı kullanılarak oturur pozisyonda 5 dk boyunca dinlenik kalp atım hızı değişkenliği ölçümleri alınmıştır. Bu çalışma için KAHD ölçümlerinin değerlendirme raporlarından SDNN, RMSSD, MeanHR, LF/HF, Coherence parametreleri değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların bilinçli farkındalık düzeylerini belirleyebilmek için Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) kullanılmıştır. Bulgulara göre, SDNN (p>.005), meanHR (p>.020), ve farkındalık (p>.041), düzeylerinde yoga yapan grubun lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. RMSSD (p=.050), LF/HF (p<.232), ve Coherence (p<.718), parametrelerinde ise anlamlı farklılık gözlenmemektedir. Sonuç olarak yoga uygulamaları KAHD ni artırır. Aynı zamanda kadınların bilinçli farkındalık düzeylerinin de iyileşmesine yardımcı bir uygulamadır.

Examination of Yoga on Heart Rate Variability and Mindfulness Levels

The aim of the study is to examine the effect of yoga practices on heart rate variability and mindfulness levels. A total of 52 women who did and didn’t do yoga (Mean age= 30.25±5.58) voluntarily participated in the study. Heart rate variability was measured using the HeartMath brand emWave Pro+. Using the Emwave Pro device, the resting heart rate variability measurements were taken for 5 minutes in the sitting position. For this study, SDNN, RMSSD, MeanHR, LF/HF, and coherence parameters were evaluated. The Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) was used to determine the mindfulness levels of the participants. According to the findings, a statistically significant difference was found in favor of the yoga group in the levels of SDNN (p>.005), meanHR (p>.020), and awareness (p>.041)”. There is no significant difference in RMSSD (P =.050), LF/HF (P <.232), and Coherence (P <.718) parameters. As a result, yoga practices increase HRV. It is also an application that helps women to improve their mindfulness level.

___

  • 1. Albracht-Schulte, K., & Robert-McComb, J. The effects of yoga and quiet rest on subjective levels of anxiety and physiological correlates: a 2-way crossover randomized trial. BMC Complementary and Alternative Medicine, 2018; 18, 1-11. 2. Arias, A. J., Steinberg, K., Banga, A., & Trestman, R. L. Systematic review of the efficacy of meditation techniques as treatments for medical illness. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2006; 12(8), 817-832.

___

Bibtex @araştırma makalesi { tsed1295102, journal = {Turkish Journal of Sport and Exercise}, eissn = {2147-5652}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {25}, number = {2}, pages = {255 - 263}, doi = {10.15314/tsed.1295102}, title = {Examination of Yoga on Heart Rate Variability and Mindfulness Levels}, key = {cite}, author = {Kaplan, Esin and Aktop, Abdurrahman} }
APA Kaplan, E. & Aktop, A. (2023). Examination of Yoga on Heart Rate Variability and Mindfulness Levels . Turkish Journal of Sport and Exercise , 25 (2) , 255-263 . DOI: 10.15314/tsed.1295102
MLA Kaplan, E. , Aktop, A. "Examination of Yoga on Heart Rate Variability and Mindfulness Levels" . Turkish Journal of Sport and Exercise 25 (2023 ): 255-263 <
Chicago Kaplan, E. , Aktop, A. "Examination of Yoga on Heart Rate Variability and Mindfulness Levels". Turkish Journal of Sport and Exercise 25 (2023 ): 255-263
RIS TY - JOUR T1 - Yoganın Kalp Atım Hızı Değişkenliği ve Farkındalık Düzeyine Etkisinin İncelenmesi AU - EsinKaplan, AbdurrahmanAktop Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.15314/tsed.1295102 DO - 10.15314/tsed.1295102 T2 - Turkish Journal of Sport and Exercise JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 263 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-5652 M3 - doi: 10.15314/tsed.1295102 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Türk Spor ve Egzersiz Dergisi Examination of Yoga on Heart Rate Variability and Mindfulness Levels %A Esin Kaplan , Abdurrahman Aktop %T Examination of Yoga on Heart Rate Variability and Mindfulness Levels %D 2023 %J Turkish Journal of Sport and Exercise %P -2147-5652 %V 25 %N 2 %R doi: 10.15314/tsed.1295102 %U 10.15314/tsed.1295102
ISNAD Kaplan, Esin , Aktop, Abdurrahman . "Examination of Yoga on Heart Rate Variability and Mindfulness Levels". Turkish Journal of Sport and Exercise 25 / 2 (Ağustos 2023): 255-263 .
AMA Kaplan E. , Aktop A. Examination of Yoga on Heart Rate Variability and Mindfulness Levels. Turk J Sport Exe. 2023; 25(2): 255-263.
Vancouver Kaplan E. , Aktop A. Examination of Yoga on Heart Rate Variability and Mindfulness Levels. Turkish Journal of Sport and Exercise. 2023; 25(2): 255-263.
IEEE E. Kaplan ve A. Aktop , "Examination of Yoga on Heart Rate Variability and Mindfulness Levels", , c. 25, sayı. 2, ss. 255-263, Ağu. 2023, doi:10.15314/tsed.1295102
Türk Spor ve Egzersiz Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Selçuk Üniversitesi

49.9b10.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Examination of Sports Injury and Career Anxiety Levels of Football Players

Onur SARI, Hülya CİN, Cosmin DAMİAN

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği)

Hamdullah ATEŞ

Monitoring The Reactions of Athletes With History of Rectus Femoris Proximal Tear Healed With Different Methods to Training Load With Thermography

Ahmet BAYRAK, Mehmet Celalettin ERGENE, Murat CEYLAN

Investıgatıon of Balance Performance in Soccer in Terms of Posıtıonal Dıfferences

Veysel BÖGE, Ömer ÇALIŞKAN

Investigation of Teachers’ Self Efficieny of Educational Game Teaching: Case of Alanya

Meriç ÖDEMİŞ, Mehmet ARSLAN

Boredom and Addiction: An exploratory view at university students' digital game playing processes in leisure time

Nazlı Deniz ÖZ, Abdil ARI

Double-pyramid and Reverse Step Resistance Training Effectiveness on Physical Fitness Factors Among Elite Female Athletes

Mozhgan HASSANZADEH, Ali SAYYAH, Hamid ARAZİ

Sporcu Bilinçli Farkındalığının Sporcu Psikolojik Becerilerinin Gelişimine Etkisi

Nuh Osman YILDIZ, Aydanur ÖNAL, Zülbiye KAÇAY

Examination of the Correlation Between the Happiness and Psychological Well-Being Levels of the Exercisers(Diyarbakır Province)

Nurdan ATEŞ

An Investigation of the Effects of Some Parameters on the Shooting Performance of Air Rifle Shooters in Terms of Gender and Level of Competition

Ceren ERTÜRK, İbrahim CAN, Serdar BAYRAKDAROĞLU