Çinkonun İşitme Üzerine Etkisi

Çinko vücudumuz için gerekli olan ve hem bir antioksidan hem de anti-inflamatuar olma özelliği taşıyan önemli bir elementtir. Vücut sistemlerinin fizyolojik fonksiyonlarında büyük rol oynar, doğal olarak işitmeyi oluşturan fizyolojik süreçlerin içerisinde de yer almaktadır. Özellikle çinkonun iç kulak fizyolojisindeki ve işitsel nöral bağlantılardaki rolü araştırıldıkça iç kulak ve/veya nöral yollardaki patolojiler sebebiyle oluşan işitme kayıplarının tedavisinde çinkonun ek olarak kullanılabileceği ile alakalı araştırmalar son dönemde daha da artmıştır. Bu araştırma ile işitme kayıplarının ve tinnitusun tedavisine destek amacıyla çinkonun kullanılabilirliğine yönelik çalışmalar özetlenerek derlenmiştir. Ani sensörinöral işitme kaybında, otitis media hastalığında ve tinnitus üzerindeki çinkonun etkinliğinin değerlendirildiği araştırmaların çoğunda fayda göstermediği sonucuna varılmıştır. Diğer yandan, presbiakuzi ve çinko ilişkisinin araştırıldığı çalışmalarda serum çinko değerlerinin düşük olmasının presbiakuziye yol açabileceği görüşü baskındır. Bu alanda, daha fazla kanıt düzeyi yüksek çalışmalara ihtiyaç vardır.

___

  • Sensi, S. L., Paoletti, P., Bush, A. I., & Sekler, I. (2009). Zinc in the physiology and pathology of the CNS. Nat Rev Neurosci, 10(11), 780–791. [CrossRef] Smith, A., Gutteridge, I., Elliott, D., & Cronin, M. (2017). Acute otitis media associated bilateral sudden hearing loss:case report and literature review. J Laryngol Otol, 131(S2), S57–S61. [CrossRef] ,

___

APA Ertürk, Y. G. (2023). Çinkonun İşitme Üzerine Etkisi . Türk Odyoloji ve İşitme Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 71-75 .