URFA BÖLGESİNDE YAŞAYAN KARAKEÇİLİ AŞİRETİ

Oğuzlar Anadolu’ya Moğolların baskılarıyla gelmişlerdir. Karakeçililer Ertuğrul Gazi önderliğinde Anadolu’ya göç ederek gelip konargöçer yaşamaya başlamışlardır. Özellikle Ankara, Balıkesir, Kütahya, Konya, Antalya, Eskişehir, Kastamonu, Aydın, Adapazarı, Bilecik, Bursa, Çorum, Kırıkkale ve Urfa gibi Anadolu’nun dört bucağındaki Kayı Boyu Aşireti’nin mensupları mevcuttur. Doğudan Batıya yayılan aşiretin çeşitli kolları ortaya çıkmıştır. Bunlar; Urfa, Siverek ve Suruç Karakeçililerinin varlıkları XV. ve XVI. yüzyıllardan beri varlıklarını sürdürmektedirler. Siverek Karakeçilileri, Şanlıurfa’nın Siverek ile Viranşehir ilçeleri arasındaki kırsal bölgede yoğun olarak yaşamaktadırlar. Urfa ve havalisindeki milli faaliyetlere ve özellikle yörenin Fransız işgalinden kurtarılması ile bazı iç isyanların bastırılmasında Siverek kuvvetleri içinde yer alan Karakeçililer ve diğer Türkmen aşiretleri gibi üzerlerine düşeni yapmaktan kaçınmayıp ilk saflarda yerlerini almışlardır. Bunlar Kürt lehçesini de konuşsalar öz be öz Türk olduklarına şüphe yoktur. Yapılan saha çalışmasıyla da bu desteklenmektedir. Sadece yerleştikleri coğrafya da dönemi şartlarına göre öyle konuşmak zorunda kalmışlardır. Yapılan saha çalışmasında; Şanlıurfa Siverek ilçesine bağlı Karakeçili köylerinde yaşayanların büyük bir çoğunluğu Kürtçe konuşsalar da Şanlıurfa Karakeçilileri buna rağmen kendileri de Türkmen olduklarını, dedelerinin de böyle anlattıklarını dile getirerek, Türkmen olduklarını, adet, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir.

___

  • AKALIN, Müslüm-A. Cihat Kürkçüoğlu, Urfa Milli Mücadele Albümü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yayınları, Şanlıurfa, 2018. AKSOY, Erdal, Oğuz Türklerinin İdari Yapı ve Boy Teşkilatına Bir Bakış, Türkler Ansiklopedisi, C.2, Ankara, 2002.

___

Chicago Güray, Ş. "URFA BÖLGESİNDE YAŞAYAN KARAKEÇİLİ AŞİRETİ". Türk Dünyası Araştırmaları 128 (2021 ): 153-170