Benzer Makaleler

NANO-GÖZENEKLİ ZARLARDAN GERÇEKLEŞEN BUHARLAŞMANIN MOLEKÜLER DİNAMİK SİMÜLASYONLARI KULLANILARAK MODELLENMESİ

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi

Yiğit AKKUŞ

OTİZM İLE İLİŞKİLİ HLA ALELLERİNİN PCR-SSP YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Behiye Alyanak, At All.

ÇENGİNÂMEDEN TAŞANLAR: ENDERÛNLU FÂZIL’IN ŞARKILARINDA ÇENGİLER

Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Esra BEYHAN, İlyas YAZAR

Gerçek yaşamda dabigatran ile inmeden korunma; Türkiye’den bir popülasyon örneği: D-SPIRIT kayıt çalışması

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi

Veysel Yavuz, M.D., Cihan Altın, M.D., Caner Topaloğlu, M.D, Nurullah Çetin, M.D., Onur Dalgıç, M.D., Emin Alioğlu, M.D., Nazile Bilgin, M.D, Cenk Ekmekçi, M.D, Nihat Pekel, M.D., Mehmet Emre Özpelit, M.D., Eşref Tunçer, M.D., Ebru İpek Türkoğlu, M.D., Kamil Tülüce, M.D., Umut Kocabaş, M.D., Kıvanç

Uzun Yıllık Organik Ekim Nöbeti Uygulamasında Kabak (Cucurbita pepo cv. Sakız) Üretim Performansının Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Gyulsyum İBRAHİM, İbrahim DUMAN

Comparative evaluation of the efficacy of intravenous paracetamol and ibuprofen on the treatment of tonsillopharyngitis with fever: A prospective, randomized controlled, double‑blind clinical trial

Turkish journal of emergency medicine (Online)

Gizem ÖNCEL, Atakan YILMAZ, Ramazan SABIRLI, Yeşim Kınacı ÇİMEN, Mert ÖZEN, Murat SEYİT, İbrahim TÜRKÇÜER, Üzeyir ÇİMEN

Smyrna’dan Yeni Yazıtlar

Gephyra

Akin ERSOY, Şeyhmus Recai TEKOĞLU

Dengeleme Tezi: Kaldıraç Dereceleri ve Piyasa Riski Etkileşimi - Türk Metal Sektörü Örneği

İzmir İktisat Dergisi

Mustafa ÜNAL, Sema DUBE