Bir Jurnal Hikayesi: Ebubekir Hazım Bey'in Dedeağaç Mutasarrıflığı ve Azli

Bu çalışmada, son dönem Osmanlı ve cumhuriyet dönemi devlet adamları içerisinde bulunduğu görevler ve bıraktığı eserler açısından müstesna bir yere sahip olan Ebubekir Hazım Tepeyran’ın Dedeağaç mutasarrıflığı dönemi ele alınmıştır. Hazım Bey meslek hayatına 15 yaşında çeşitli kademelerde görev alarak başlamış ve dâhiliye nazırlığına kadar yükselmiştir. Kendi kendini yetiştiren bir devlet adamı portresi çizen Ebubekir Hazım Bey, Dedeağaç mutasarrıflığı ile mülki idarede yönetici olarak ilk görevini de üstlenmiştir.

___

  • AYDIN, H. Veli “Rumeli Demiryolları Ege Denizi Bağlantı Hattında Yeni Bir Liman Kenti: Dedeağaç (1872-1912)”, Humanitas, cilt 9, sayı 17, 2021.
  • ERTUĞRUL, Özkan “Dedeağaç (Alexandropolis) Ve Etnoloji Müzesi”, Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Yıl: 2019, Sayı 70.
  • GÖR, Emre “II. Abdülhamid Dönemi’nde (1876-1909) Rumeli’de Komitelere Karşı Yürütülen İstihbarat Faaliyetleri”, Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi (UTAD) TheJournal of International History Researches, Aralık – 2018 Yıl: 2 / Sayı: 2.
  • HALİL, Harun “Sultan II Abdülhamid Döneminde (1876-1908) Dedeağaç”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, sayı 2, Edirne 2018.
  • KOLEKTİF, Osmanlı Belgelerinde Batı Trakya, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul 2019.
  • METİN, Nurcan Yazıcı “Osmanlı’nın Son Döneminde Bir Kasaba Hastanesi: İnşa Süreci Ve Mimarisiyle Dedeağaç Gurebā Hastanesi”, Sanat Tarihi Dergisi, 29/2, Ekim| October 2020.
  • ÖNDEŞ, Osman, Vapur Donatanları ve Acenteler Tarihi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yayınları, İstanbul 2013.
  • TEPEYRAN, Ebubekir Hazım, Hatıralar, Pera Turizm ve Ticaret A.Ş., İstanbul, 1998.